Prosimy o regularne sprawdzanie harmonogramˇw, poniewa┐ mog▒ ulec zmianie zajŕcia lub sale.

Nauczyciel :

dr in┐. Dagmara Orze│Od 19-02-2018 do 23-02-2018

    Poniedzia│ek-pi▒tek, Tydzie˝ parzystyGodz/Dzie˝19-02-201820-02-201821-02-201822-02-201823-02-2018
08:15-09:45------
s3DK1
A116
Pdwpilcd (wyk)
s2DK2(2);s2DK2(1)
A218
P┐id (lab)
------------
10:00-11:30------
s3DK1
A218
Pdwpilcd (lab)
s2DK2(2);s2DK2(1)
A218
P┐id (lab)
------------
11:45-13:15------
s3DK1
A218
Pdwpilcd (lab)
s3DK1
A118
»wzm (wyk)
------------
13:30-15:00------
s3DK1
A218
Pdwpilcd (lab)
s3DK1
A118
»wzm (wyk)
------------
15:15-16:45------------------------------
17:00-18:30------------------------------
18:45-20:15------------------------------


Od 26-02-2018 do 02-03-2018

    Poniedzia│ek-pi▒tek, Tydzie˝ nieparzystyGodz/Dzie˝26-02-201827-02-201828-02-201801-03-201802-03-2018
08:15-09:45------
s3DK1
A245
Pdwpilcd (wyk)
s3DK1
A116
»wzm (wyk)
------------
10:00-11:30------
s3DK1
A218
Pdwpilcd (lab)
s3DK1
A116
»wzm (wyk)
------------
11:45-13:15------
s3DK1
A218
Pdwpilcd (lab)
s2DK2(2);s2DK2(1)
A242
P┐id (lab)
------------
13:30-15:00------
s3DK1
A218
Pdwpilcd (lab)
s2DK2(2);s2DK2(1)
A242
P┐id (lab)
------------
15:15-16:45------
s2DK2(2);s2DK2(1)
A218
P┐id (lab)
------------------
17:00-18:30------
s2DK2(2);s2DK2(1)
A218
P┐id (lab)
s3DK1
A14
Pdwpilcd (wyk)
------------
18:45-20:15------
s2DK2(2);s2DK2(1)
A218
P┐id (lab)
s3DK1
A14
Pdwpilcd (wyk)
------------Sobota-Niedziela


Godz/Dzie˝14-04-201815-04-2018
08:15-09:45
n3DK1
A218
Pdwpilcd (lab)
n3DK1
A14
»wzm (wyk)
10:00-11:30
n3DK1
A218
Pdwpilcd (lab)
n3DK1
A14
»wzm (wyk)
11:45-13:15
n3DK1
A218
Pdwpilcd (lab)
n3DK1
A14
Pdwpilcd (wyk)
13:45-15:15-----
n3DK1
A14
Pdwpilcd (wyk)
15:30-17:00----------
17:15-18:45----------
19:00-20:30----------

Godz/Dzie˝05-05-201806-05-2018
08:15-09:45-----
n3DK1
A14
»wzm (wyk)
10:00-11:30-----
n3DK1
A14
»wzm (wyk)
11:45-13:15-----
n3DK1
A14
Pdwpilcd (wyk)
13:45-15:15-----
n3DK1
A14
Pdwpilcd (wyk)
15:30-17:00-----
n3DK1
A244
Pdwpilcd (lab)
17:15-18:45
n3DK1
A14
Pdwpilcd (wyk)
n3DK1
A244
Pdwpilcd (lab)
19:00-20:30
n3DK1
A14
»wzm (wyk)
n3DK1
A244
Pdwpilcd (lab)

Godz/Dzie˝26-05-201827-05-2018
08:15-09:45----------
10:00-11:30----------
11:45-13:15----------
13:45-15:15----------
15:30-17:00-----
n3DK1
A244
Pdwpilcd (lab)
17:15-18:45-----
n3DK1
A244
Pdwpilcd (lab)
19:00-20:30-----
n3DK1
A244
Pdwpilcd (lab)

Legenda:

SkrˇtNazwa
PdwpilcdPostŕpowanie dietetyczne w profilaktyce i leczeniu chorˇb dietozale┐nych
P┐idPracownia ┐ywienia i dietetyki
»wzm»ywienie w zaburzeniach metabolicznych