Prosimy o regularne sprawdzanie harmonogramów, ponieważ mogą ulec zmianie zajęcia lub sale.

Nauczyciel :

dr inż. Dariusz MichalskiOd 19-02-2018 do 23-02-2018

    Poniedziałek-piątek, Tydzień parzystyGodz/Dzień19-02-201820-02-201821-02-201822-02-201823-02-2018
08:15-09:45------------------------
s2LOG1(2);s2LOG1(1)
C125
Pitp (wyk)
10:00-11:30------------------------
s2LOG1(1)
C11
Pitp (lab)
11:45-13:15------------------------
s2LOG1(1)
C11
Pitp (lab)
13:30-15:00------------------------------
15:15-16:45------------------------------
17:00-18:30------------------------------
18:45-20:15------------------------------


Od 26-02-2018 do 02-03-2018

    Poniedziałek-piątek, Tydzień nieparzystyGodz/Dzień26-02-201827-02-201828-02-201801-03-201802-03-2018
08:15-09:45------------------------
s2LOG1(2)
C11
Pitp (lab)
10:00-11:30------------------------
s2LOG1(2)
C11
Pitp (lab)
11:45-13:15------------------------
s2LOG1(2);s2LOG1(1)
C212
Pmiwm (wyk)
13:30-15:00
s3LOG1(2);s3LOG1(1)
C125
Iil (wyk)
------------------
s2LOG1(2);s2LOG1(1)
C212
Pmiwm (wyk)
15:15-16:45
s3LOG1(1)
C11
Iil (lab)
------------------
s2LOG1(2);s2LOG1(1)
C222
Pmiwm (ćw)
17:00-18:30
s3LOG1(2)
C11
Iil (lab)
------------------------
18:45-20:15------------------------------Sobota-Niedziela


Godz/Dzień24-02-201825-02-2018
08:15-09:45-----
n2ZE1;n2LOG1;n2IM1
C212
Pmiwm (wyk)
10:00-11:30-----
n2ZE1;n2LOG1;n2IM1
C212
Pmiwm (wyk)
11:45-13:15-----
n2ZE1;n2LOG1;n2IM1
C212
Pitp (wyk)
13:45-15:15
n3LOG1
A212
Iil (wyk)
n2ZE1
A143
Pmiwm (ćw)
15:30-17:00
n3LOG1
A212
Iil (wyk)
n2LOG1
A244
Pitp (lab)
17:15-18:45
n3LOG1
A213
Iil (lab)
n2ZE1
A244
Pitp (lab)
19:00-20:30
n3LOG1
A213
Iil (lab)
-----

Godz/Dzień10-03-201811-03-2018
08:15-09:45----------
10:00-11:30----------
11:45-13:15----------
13:45-15:15----------
15:30-17:00-----
n2IM1
A142
Pmiwm (ćw)
17:15-18:45-----
n2LOG1
A142
Pmiwm (ćw)
19:00-20:30-----
n2LOG1
A142
Pmiwm (ćw)

Godz/Dzień24-03-201825-03-2018
08:15-09:45----------
10:00-11:30----------
11:45-13:15-----
n2IM1
A244
Pitp (lab)
13:45-15:15-----
n2IM1
A244
Pitp (lab)
15:30-17:00-----
n2LOG1
A244
Pitp (lab)
17:15-18:45-----
n2ZE1
A244
Pitp (lab)
19:00-20:30-----
n2ZE1
A142
Pmiwm (ćw)

Godz/Dzień07-04-201808-04-2018
08:15-09:45----------
10:00-11:30----------
11:45-13:15----------
13:45-15:15----------
15:30-17:00-----
n2IM1
A142
Pmiwm (ćw)
17:15-18:45-----
n2LOG1
A142
Pmiwm (ćw)
19:00-20:30-----
n2LOG1
A142
Pmiwm (ćw)

Godz/Dzień21-04-201822-04-2018
08:15-09:45----------
10:00-11:30----------
11:45-13:15----------
13:45-15:15-----
n2IM1
A244
Pitp (lab)
15:30-17:00-----
n2LOG1
A244
Pitp (lab)
17:15-18:45-----
n2ZE1
A244
Pitp (lab)
19:00-20:30-----
n2ZE1
A142
Pmiwm (ćw)

Godz/Dzień05-05-201806-05-2018
08:15-09:45-----
n2ZE1;n2LOG1;n2IM1
C212
Pmiwm (wyk)
10:00-11:30-----
n2ZE1;n2LOG1;n2IM1
C212
Pmiwm (wyk)
11:45-13:15-----
n2ZE1;n2LOG1;n2IM1
C212
Pitp (wyk)
13:45-15:15
n2IM1
A244
Pitp (lab)
n2ZE1
A244
Pitp (lab)
15:30-17:00
n2ZE1;n2LOG1;n2IM1
C113
Pmiwm (wyk)
n3LOG1
A212
Iil (wyk)
17:15-18:45
n2ZE1;n2LOG1;n2IM1
C113
Pitp (wyk)
n3LOG1
A213
Iil (lab)
19:00-20:30
n2LOG1
A244
Pitp (lab)
n3LOG1
A213
Iil (lab)

Godz/Dzień16-06-201817-06-2018
08:15-09:45
n2IM1
A244
Pitp (lab)
n2ZE1;n2LOG1;n2IM1
C212
Pmiwm (wyk)
10:00-11:30
n2LOG1
A244
Pitp (lab)
n2ZE1;n2LOG1;n2IM1
C212
Pitp (wyk)
11:45-13:15
n2ZE1
A244
Pitp (lab)
n2IM1
A244
Pitp (lab)
13:45-15:15
n2IM1
A143
Pmiwm (ćw)
n2ZE1
A244
Pitp (lab)
15:30-17:00
n3LOG1
A245
Iil (wyk)
n2LOG1
A244
Pitp (lab)
17:15-18:45
n3LOG1
A213
Iil (lab)
n2ZE1
A143
Pmiwm (ćw)
19:00-20:30
n3LOG1
A213
Iil (lab)
n2IM1
C221
Pmiwm (ćw)

Legenda:

SkrótNazwa
PitpProcesy i techniki produkcyjne
PmiwmPodstawy mechaniki i wytrzymałości materiałów
IilInfrastruktura informatyczna logistyki