Prosimy o regularne sprawdzanie harmonogramów, ponieważ mogą ulec zmianie zajęcia lub sale.

Nauczyciel :

dr inż. Dariusz MichalskiOd 14-06-2021 do 18-06-2021

    Poniedziałek-piątek, Tydzień parzystyGodz/Dzień14-06-202115-06-202116-06-202117-06-202118-06-2021
08:15-09:45------------------------------
10:00-11:30------------------------------
11:45-13:15------------------------------
13:30-15:00------------------------------
15:15-16:45------------------------------
17:00-18:30------------------------------
18:45-20:15------------------------------


Od 21-06-2021 do 25-06-2021

    Poniedziałek-piątek, Tydzień nieparzystyGodz/Dzień21-06-202122-06-202123-06-202124-06-202125-06-2021
08:15-09:45------------------------------
10:00-11:30------------------------------
11:45-13:15------------------------------
13:30-15:00------------------------------
15:15-16:45------------------------------
17:00-18:30------------------------------
18:45-20:15------------------------------Sobota-Niedziela


Godz/Dzień20-02-202121-02-2021
08:15-09:45
n3IM1
Online_109
Sd (sem)
n2EMUSE1
Online_113
Miwm (wyk)
10:00-11:30
n3IM1
Online_109
Sd (sem)
n2EMUSE1
Online_113
Miwm (p)
11:45-13:15-----
n2EMUSE1
Online_113
Miwm (lab)
13:45-15:15
n2EMUSE1
Online_103
Miwm (wyk)
n2IM1;n2SIPP1(1);n2SIPP1(2)
Online_02
Pmiwm (wyk)
15:30-17:00
n3LIZ2(1)
Online_103
Iwp (lab)
n2IM1;n2SIPP1(1);n2SIPP1(2)
Online_02
Pmiwm (wyk)
17:15-18:45
n3IM1
Online_103
Trp (wyk)
n2IM1
Online_02
Pitp (lab)
19:00-20:30
n3LIZ1(1)
Online_103
Iwp (lab)
-----

Godz/Dzień06-03-202107-03-2021
08:15-09:45
n3IM1
Online_103
Sd (sem)
-----
10:00-11:30
n3IM1
Online_103
Sd (sem)
-----
11:45-13:15
n2EMUSE1
Online_106
Miwm (wyk)
-----
13:45-15:15----------
15:30-17:00
n2EMUSE1
Online_106
Miwm (lab)
-----
17:15-18:45
n3IM1
Online_103
Trp (wyk)
-----
19:00-20:30
n3LIZ1(2)
Online_103
Iwp (lab)
-----

Godz/Dzień20-03-202121-03-2021
08:15-09:45
n3IM1
Online_103
Sd (sem)
-----
10:00-11:30
n3IM1
Online_103
Sd (sem)
-----
11:45-13:15
n2EMUSE1
Online_107
Miwm (wyk)
-----
13:45-15:15----------
15:30-17:00
n2EMUSE1
Online_107
Miwm (p)
-----
17:15-18:45
n2IM1;n2SIPP1(1);n2SIPP1(2)
Online_05
Pmiwm (wyk)
-----
19:00-20:30
n2IM1
Online_05
Pmiwm (ćw)
-----

Godz/Dzień27-03-202128-03-2021
08:15-09:45-----
n3LIZ1(1)
Online_02
Iwp (lab)
10:00-11:30
n3LIZ2(1)
Online_02
Iwp (lab)
n3LIZ1(2)
Online_02
Iwp (lab)
11:45-13:15
n3IM1
Online_04
Trp (wyk)
n2EMUSE1
Online_02
Miwm (wyk)
13:45-15:15
n2IM1
Online_04
Pmiwm (ćw)
n2EMUSE1
Online_02
Miwm (wyk)
15:30-17:00
n2SIPP1(1);n2SIPP1(2);n2IM1
Online_04
Pmiwm (wyk)
n2IM1
Online_02
Pitp (lab)
17:15-18:45
n2IM1
Online_04
Pitp (lab)
n3LIZ2(1)
Online_02
Iwp (lab)
19:00-20:30
n3LIZ1(2)
Online_02
Iwp (lab)
n3LIZ2(1)
Online_02
Iwp (lab)

Godz/Dzień17-04-202118-04-2021
08:15-09:45
n3IM1
Online_103
Sd (sem)
-----
10:00-11:30
n3IM1
Online_103
Sd (sem)
-----
11:45-13:15
n2EMUSE1
Online_109
Miwm (wyk)
n2SIPP1(1);n2SIPP1(2);n2IM1
Online_04
Pmiwm (wyk)
13:45-15:15
n2EMUSE1
Online_109
Miwm (p)
n2IM1
Online_04
Pmiwm (ćw)
15:30-17:00-----
n2IM1
Online_04
Pitp (lab)
17:15-18:45
n2EMUSE1
Online_109
Miwm (lab)
n3LIZ1(1)
Online_02
Iwp (lab)
19:00-20:30
n3LIZ1(1)
Online_04
Iwp (lab)
n3IM1
Online_04
Trp (wyk)

Godz/Dzień15-05-202116-05-2021
08:15-09:45
n3IM1
Online_103
Sd (sem)
-----
10:00-11:30
n3IM1
Online_103
Sd (sem)
-----
11:45-13:15
n2EMUSE1
Online_111
Miwm (wyk)
-----
13:45-15:15
n2EMUSE1
Online_111
Miwm (p)
-----
15:30-17:00
n2EMUSE1
Online_111
Miwm (lab)
-----
17:15-18:45
n2SIPP1(2);n2SIPP1(1);n2IM1
Online_06
Pmiwm (wyk)
-----
19:00-20:30
n2IM1
Online_06
Pmiwm (ćw)
-----

Godz/Dzień29-05-202130-05-2021
08:15-09:45
n3IM1
Online_104
Trp (wyk)
-----
10:00-11:30
n3IM1
Online_104
Sd (sem)
-----
11:45-13:15
n3LIZ1(2)
Online_104
Iwp (lab)
-----
13:45-15:15
n3IM1
Online_104
Sd (sem)
-----
15:30-17:00----------
17:15-18:45
n2EMUSE1
Online_101
Miwm (lab)
-----
19:00-20:30
n2IM1
Online_02
Pitp (lab)
-----

Godz/Dzień12-06-202113-06-2021
08:15-09:45----------
10:00-11:30
n2EMUSE1
Online_105
Miwm (p)
-----
11:45-13:15
n3LIZ2(1)
Online_101
Iwp (lab)
-----
13:45-15:15
n3IM1
Online_06
Trp (wyk)
-----
15:30-17:00
n2IM1
Online_06
Pitp (lab)
-----
17:15-18:45
n3LIZ1(1)
Online_101
Iwp (lab)
-----
19:00-20:30
n3LIZ1(2)
Online_101
Iwp (lab)
-----

Legenda:

SkrótNazwa
SdSeminarium dyplomowe
MiwmMechanika i wytrzymałość materiałów
PmiwmPodstawy mechaniki i wytrzymałości materiałów
IwpInformatyczne wspomaganie produkcji
TrpTeoria ruchu pojazdów
PitpProcesy i techniki produkcyjne