Prosimy o regularne sprawdzanie harmonogramˇw, poniewa┐ mog▒ ulec zmianie zajŕcia lub sale.

Nauczyciel :

mgr in┐. Kamila ŽlusarczykOd 14-10-2019 do 18-10-2019

    Poniedzia│ek-pi▒tek, Tydzie˝ parzystyGodz/Dzie˝14-10-201915-10-201916-10-201917-10-201918-10-2019
08:15-09:45------------------------------
10:00-11:30------
s1D2;s1D1
A142
P┐z (lab)
s2D2;s2D1
A143
»c (lab)
s1D1;s1D2
A217
P┐c (Šw)
------
11:45-13:15------
s1D2;s1D1
A206
P┐c (Šw)
s2D2;s2D1
A143
»c (lab)
s1D2;s1D1
A217
P┐c (Šw)
------
13:30-15:00------------------
s1C2;s1C1
C14
P┐ (Šw)
------
15:15-16:45------------------------------
17:00-18:30------------------------------
18:45-20:15------------------------------


Od 21-10-2019 do 25-10-2019

    Poniedzia│ek-pi▒tek, Tydzie˝ nieparzystyGodz/Dzie˝21-10-201922-10-201923-10-201924-10-201925-10-2019
08:15-09:45------------------------------
10:00-11:30
s1JMF
A142
»c (Šw)
s3DK1;s3DK2
A218
»cwca (lab)
s2D2;s2D1
A143
»c (lab)
s1D2;s1D1
A145
P┐z (lab)
------
11:45-13:15------
s3DK2;s3DK1
A218
»idg (Šw)
s2D2;s2D1
A143
»c (lab)
s1D2;s1D1
A145
P┐c (Šw)
------
13:30-15:00------------------
s1C2;s1C1
C14
P┐ (Šw)
------
15:15-16:45------------------------------
17:00-18:30------------------------------
18:45-20:15------------------------------Sobota-Niedziela


Legenda:

SkrˇtNazwa
P┐zPodstawy ┐ywienia zbiorowego
»c»ywienie cz│owieka
P┐cPodstawy ┐ywienia cz│owieka
P┐Podstawy ┐ywienia
»c»ywienie cz│owieka
»cwca»ywienie cz│owieka w chorobach autoimmunologicznych
»idg»ywienie i dietetyka geriatryczna