Prosimy o regularne sprawdzanie harmonogramˇw, poniewa┐ mog▒ ulec zmianie zajŕcia lub sale.

Nauczyciel :

mgr in┐. Kamila ŽlusarczykOd 30-03-2020 do 03-04-2020

    Poniedzia│ek-pi▒tek, Tydzie˝ parzystyGodz/Dzie˝30-03-202031-03-202001-04-202002-04-202003-04-2020
08:15-09:45------------------------------
10:00-11:30------------------------------
11:45-13:15------
s2DK1
A218
P┐id (lab)
------
s1D2;s1D1
A218
P┐id (lab)
s2DK2
A218
P┐id (lab)
13:30-15:00------
s2DK1
A218
P┐id (lab)
------
s1D2;s1D1
A145
»c (lab)
s2DK2
A218
P┐id (lab)
15:15-16:45------------
s3DK2;s3DK1
A242
»wzm (lab)
------------
17:00-18:30------------
s3DK2;s3DK1
A242
»wzm (lab)
------------
18:45-20:15------------------------------


Od 06-04-2020 do 10-04-2020

    Poniedzia│ek-pi▒tek, Tydzie˝ nieparzystyGodz/Dzie˝06-04-202007-04-202008-04-202009-04-202010-04-2020
08:15-09:45------------------------------
10:00-11:30------------------------------
11:45-13:15------
s2DK1
A242
P┐id (lab)
------------------
13:30-15:00------
s2DK1
A242
P┐id (lab)
------------------
15:15-16:45
s1D1;s1D2
A218
P┐id (lab)
------
s3DK2;s3DK1
A242
»wzm (lab)
------------
17:00-18:30
s1D1;s1D2
A218
P┐id (lab)
------
s3DK2;s3DK1
A242
Pdwpilcd (lab)
------------
18:45-20:15------------------------------Sobota-Niedziela


Legenda:

SkrˇtNazwa
P┐idPracownia ┐ywienia i dietetyki
»c»ywienie cz│owieka
»wzm»ywienie w zaburzeniach metabolicznych
PdwpilcdPostŕpowanie dietetyczne w profilaktyce i leczeniu chorˇb dietozale┐nych