Prosimy o regularne sprawdzanie harmonogramˇw, poniewa┐ mog▒ ulec zmianie zajŕcia lub sale.

Nauczyciel :

mgr in┐. Kamila ŽlusarczykOd 13-01-2020 do 17-01-2020

    Poniedzia│ek-pi▒tek, Tydzie˝ nieparzystyGodz/Dzie˝13-01-202014-01-202015-01-202016-01-202017-01-2020
08:15-09:45------------------------------
10:00-11:30
s2RM1;s2RM2
C11
P┐c (Šw)
s1JMF3;s1JMF1;s1JMF2
C226
»c (Šw)
------
s1JMF6;s1JMF4;s1JMF5
A16
»c (Šw)
------
11:45-13:15
s2RM1;s2RM2
C11
P┐c (Šw)
s2RM2;s2RM1
A141
P┐c (Šw)
s1D2;s1D1
A32
P┐c (Šw)
s1JMF1;s1JMF2;s1JMF3
A16
»c (Šw)
------
13:30-15:00
s1JMF5;s1JMF4;s1JMF6
A143
»c (Šw)
s2RM2;s2RM1
A141
P┐c (Šw)
s1D2;s1D1
A32
P┐z (lab)
------------
15:15-16:45------------------------------
17:00-18:30------------------------------
18:45-20:15------------------------------


Od 20-01-2020 do 24-01-2020

    Poniedzia│ek-pi▒tek, Tydzie˝ parzystyGodz/Dzie˝20-01-202021-01-202022-01-202023-01-202024-01-2020
08:15-09:45------------------------------
10:00-11:30------------------------------
11:45-13:15------------------
s1D2;s1D1
A141
P┐c (Šw)
------
13:30-15:00
Rezerwacja16
A32
Rezer (wyk)
------------
s1D2;s1D1
A141
P┐z (lab)
s1JMF
A144
»c (Šw)
15:15-16:45------------------------
s1JMF
A144
»c (Šw)
17:00-18:30------------------------------
18:45-20:15------------------------------Sobota-Niedziela


Legenda:

SkrˇtNazwa
P┐cPodstawy ┐ywienia cz│owieka
»c»ywienie cz│owieka
P┐zPodstawy ┐ywienia zbiorowego
RezerRezerwacja