Prosimy o regularne sprawdzanie harmonogramów, ponieważ mogą ulec zmianie zajęcia lub sale.

Nauczyciel :

dr Monika Wierzbicka



Od 30-03-2020 do 03-04-2020

    Poniedziałek-piątek, Tydzień parzysty



Godz/Dzień30-03-202031-03-202001-04-202002-04-202003-04-2020
08:15-09:45------------------------------
10:00-11:30------------
s3JMF2;s3JMF1
C113
Fwwr (wyk)
------------
11:45-13:15------------
s1JMF2;s1JMF6;s1JMF5;s1JMF3;s1JMF4;s1JMF1
A141
M (wyk)
------------
13:30-15:00------
s2JMF5;s2JMF6;s2JMF4
A119 (MCSM-porodowa)
Kpfwgip (zp)
s1JMF3;s1JMF6;s1JMF2;s1JMF4;s1JMF5;s1JMF1
A144
Mf-f (wyk)
s2JMF6;s2JMF4;s2JMF5;s2JMF3;s2JMF1;s2JMF2
A141
Kpfwpind (wyk)
------
15:15-16:45------------------
s2JMF6;s2JMF4;s2JMF5;s2JMF3;s2JMF1;s2JMF2
A141
Kpfwpind (wyk)
------
17:00-18:30------------------------------
18:45-20:15------------------------------


Od 06-04-2020 do 10-04-2020

    Poniedziałek-piątek, Tydzień nieparzysty



Godz/Dzień06-04-202007-04-202008-04-202009-04-202010-04-2020
08:15-09:45------------------------------
10:00-11:30------------
s3JMF2;s3JMF1
A212
Mswf (wyk)
------------
11:45-13:15------
s3JMF2;s3JMF1
C125
2Fwp (wyk)
s3JMF2;s3JMF1
A212
Mswf (wyk)
------------
13:30-15:00------
s2JMF
A119 (MCSM-porodowa)
Kpfwgip (zp)
s2JMF
A212
Mswf (wyk)
------------
15:15-16:45------------------------------
17:00-18:30------------------------------
18:45-20:15------------------------------



Sobota-Niedziela


Legenda:

SkrótNazwa
FwwrFizjoterapia w wieku rozwojowym
MasażMasaż
KpfwgipKliniczne podstawy fizjoterapii w ginekologii i położnictwie
Mf-fMedycyna fizykalna - fizykoterapia
KpfwpindKliniczne podstawy fizjoterapii w pediatrii i neurologii dziecięcej
MswfMetody specjalne w fizjoterapii
2Fwp2 Fizjoterapia w pediatrii