Prosimy o regularne sprawdzanie harmonogramˇw, poniewa┐ mog▒ ulec zmianie zajŕcia lub sale.

Nauczyciel :

mgr Katarzyna Traczuk-BernatOd 09-12-2019 do 13-12-2019

    Poniedzia│ek-pi▒tek, Tydzie˝ parzystyGodz/Dzie˝09-12-201910-12-201911-12-201912-12-201913-12-2019
08:15-09:45
s1JMF6;s1JMF5
D14
Pa (Šw)
------------------
s3DK2
InneSzpital 05
»k (Šw)
10:00-11:30
s1JMF3;s1JMF4
D14
Pa (Šw)
------------------
s3DK2
InneSzpital 05
»k (Šw)
11:45-13:15
s3DK2;s3DK1
A243
»idowop (Šw)
------------
s3DK1;s3DK2
A15
»idowop (Šw)
s3DK2
InneSzpital 05
»idp (Šw)
13:30-15:00------------------
s3DK1;s3DK2
A141
»idowop (Šw)
s3DK2
InneSzpital 05
»idp (Šw)
15:15-16:45------------------------------
17:00-18:30------------------------------
18:45-20:15------------------------------


Od 16-12-2019 do 20-12-2019

    Poniedzia│ek-pi▒tek, Tydzie˝ nieparzystyGodz/Dzie˝16-12-201917-12-201918-12-201919-12-201920-12-2019
08:15-09:45
s3DK1
InneSzpital 01
»k (Šw)
s3DK2;s3DK1
A142
»k (Šw)
s3DK2
InneSzpital 09
»idp (Šw)
------------
10:00-11:30
s3DK1
InneSzpital 01
»k (Šw)
------
s3DK2
InneSzpital 09
»k (Šw)
------------
11:45-13:15
s3DK1
InneSzpital 01
»idp (Šw)
------
s3DK2
InneSzpital 09
»k (Šw)
------------
13:30-15:00
s3DK1
InneSzpital 01
»idp (Šw)
------------
s3DK2;s3DK1
A144
Mb┐ (Šw)
------
15:15-16:45------------------------------
17:00-18:30------------------------------
18:45-20:15------------------------------Sobota-Niedziela


Legenda:

SkrˇtNazwa
PaPracownia antropometryczna
»k»ywienie kliniczne
»idowop»ywienie i dietetyka osˇb w okresie prokreacji
»idp»ywienie i dietetyka pediatryczna
Mb┐Metodologia bada˝ ┐ywieniowych