Prosimy o regularne sprawdzanie harmonogramˇw, poniewa┐ mog▒ ulec zmianie zajŕcia lub sale.

Nauczyciel :

dr in┐. Iwona Twarogowska-WielesikOd 14-10-2019 do 18-10-2019

    Poniedzia│ek-pi▒tek, Tydzie˝ parzystyGodz/Dzie˝14-10-201915-10-201916-10-201917-10-201918-10-2019
08:15-09:45------
s1D2;s1D1
A145
Co (wyk)
s1D2;s1D1
C125
P┐c (wyk)
------
s2D1;s2D2
A145
T┐ipd (wyk)
10:00-11:30------
s1C2;s1C1
C113
P┐ (wyk)
s1D2;s1D1
C125
P┐z (wyk)
s3DK1;s3DK2
A206
»idg (wyk)
s2D1;s2D2
A145
T┐ipd (wyk)
11:45-13:15------
s3DK1;s3DK2
A146
»idg (wyk)
------
s3DK1;s3DK2
A206
»idg (wyk)
------
13:30-15:00------------------------------
15:15-16:45------------------------------
17:00-18:30------------------------------
18:45-20:15------------------------------


Od 21-10-2019 do 25-10-2019

    Poniedzia│ek-pi▒tek, Tydzie˝ nieparzystyGodz/Dzie˝21-10-201922-10-201923-10-201924-10-201925-10-2019
08:15-09:45------
s1D2;s1D1
A212
Co (wyk)
s3DK2;s3DK1
A212
»idg (wyk)
s1D1;s1D2
D17
P┐c (wyk)
s1JMF
A144
»c (wyk)
10:00-11:30------
s1D2;s1D1
C212
C┐ (wyk)
s3DK2;s3DK1
A145
Towar (wyk)
s2D1;s2D2
C123
T┐ipd (wyk)
s1JMF
A144
»c (wyk)
11:45-13:15------------
s3DK2;s3DK1
A145
Towar (wyk)
s2D1;s2D2
C123
T┐ipd (wyk)
------
13:30-15:00------------------------------
15:15-16:45------------------------------
17:00-18:30------------------------------
18:45-20:15------------------------------Sobota-Niedziela


Legenda:

SkrˇtNazwa
CoChemia ogˇlna
P┐cPodstawy ┐ywienia cz│owieka
T┐ipdTechnologia ┐ywnoÂci i potraw dietetycznych
P┐Podstawy ┐ywienia
P┐zPodstawy ┐ywienia zbiorowego
»idg»ywienie i dietetyka geriatryczna
»c»ywienie cz│owieka
C┐Chemia ┐ywnoÂci
TowarTowaroznawstwo