Prosimy o regularne sprawdzanie harmonogramˇw, poniewa┐ mog▒ ulec zmianie zajŕcia lub sale.

Nauczyciel :

dr in┐. Iwona Twarogowska-WielesikOd 09-12-2019 do 13-12-2019

    Poniedzia│ek-pi▒tek, Tydzie˝ parzystyGodz/Dzie˝09-12-201910-12-201911-12-201912-12-201913-12-2019
08:15-09:45------
s3DK2;s3DK1
C113
T (wyk)
------
s1D2;s1D1
D17
C┐ (wyk)
------
10:00-11:30------------
s1D2;s1D1
A36
P┐z (wyk)
s3DK2;s3DK1
D17
»idg (wyk)
------
11:45-13:15------
s1C2;s1C1
A212
P┐ (wyk)
s1D2;s1D1
C212
P┐c (wyk)
s2D2;s2D1
C14
E┐ip┐ (wyk)
------
13:30-15:00------------------------------
15:15-16:45------------------------------
17:00-18:30------------------------------
18:45-20:15------------------------------


Od 16-12-2019 do 20-12-2019

    Poniedzia│ek-pi▒tek, Tydzie˝ nieparzystyGodz/Dzie˝16-12-201917-12-201918-12-201919-12-201920-12-2019
08:15-09:45------
s2D2;s2D1
C212
T┐ipd (wyk)
s1D2;s1D1
A212
P┐z (wyk)
s1D2;s1D1
C125
C┐ (wyk)
------
10:00-11:30------
s2D2;s2D1
C212
T┐ipd (wyk)
s1D2;s1D1
A212
P┐c (wyk)
------------
11:45-13:15------------
s2D2;s2D1
C125
Aioj┐ (wyk)
s3DK2;s3DK1
A145
Towar (wyk)
------
13:30-15:00------------
s2D2;s2D1
C125
Aioj┐ (wyk)
------------
15:15-16:45------------------------------
17:00-18:30------------------------------
18:45-20:15------------------------------Sobota-Niedziela


Legenda:

SkrˇtNazwa
TowarTowaroznawstwo
C┐Chemia ┐ywnoÂci
P┐zPodstawy ┐ywienia zbiorowego
»idg»ywienie i dietetyka geriatryczna
P┐Podstawy ┐ywienia
P┐cPodstawy ┐ywienia cz│owieka
E┐ip┐Edukacja ┐ywieniowa i poradnictwo ┐ywieniowe
T┐ipdTechnologia ┐ywnoÂci i potraw dietetycznych
Aioj┐Analiza i ocena jakoÂci ┐ywnoÂci