Prosimy o regularne sprawdzanie harmonogramów, ponieważ mog± ulec zmianie zajęcia lub sale.

Nauczyciel :

mgr Edward PolakiewiczOd 29-06-2020 do 03-07-2020

    Poniedziałek-pi±tek, Tydzień nieparzystyGodz/Dzień29-06-202030-06-202001-07-202002-07-202003-07-2020
08:15-09:45------------------------------
10:00-11:30------------------------------
11:45-13:15------------------------------
13:30-15:00------------------------------
15:15-16:45------------------------------
17:00-18:30------------------------------
18:45-20:15------------------------------


Od 06-07-2020 do 10-07-2020

    Poniedziałek-pi±tek, Tydzień parzystyGodz/Dzień06-07-202007-07-202008-07-202009-07-202010-07-2020
08:15-09:45------------------------------
10:00-11:30------------------------------
11:45-13:15------------------------------
13:30-15:00------------------------------
15:15-16:45------------------------------
17:00-18:30------------------------------
18:45-20:15------------------------------Sobota-Niedziela


Godz/Dzień15-02-202016-02-2020
08:15-09:45----------
10:00-11:30----------
11:45-13:15
Rezerwacja22
A14
Rezer (wyk)
-----
13:45-15:15
Rezerwacja22
A14
Rezer (wyk)
-----
15:30-17:00----------
17:15-18:45----------
19:00-20:30----------

Godz/Dzień22-02-202023-02-2020
08:15-09:45----------
10:00-11:30
n1MBW1
A31
Conmz (wt)
-----
11:45-13:15
n1MBW1
A31
Dck (wt)
-----
13:45-15:15
n2KI¦1
A31
Bd (wyk)
-----
15:30-17:00
n2KI¦1
A31
Ubwppps (wyk)
-----
17:15-18:45----------
19:00-20:30----------

Godz/Dzień29-02-202001-03-2020
08:15-09:45----------
10:00-11:30----------
11:45-13:15----------
13:45-15:15
UTW 1
A14
Rezer (wyk)
-----
15:30-17:00----------
17:15-18:45----------
19:00-20:30----------

Godz/Dzień14-03-202015-03-2020
08:15-09:45----------
10:00-11:30-----
n2APP1
A32
Ppbpiipos (wyk)
11:45-13:15
n2KI¦1
A142
Bd (wyk)
n2APP1
A32
Ppbpiipos (wt)
13:45-15:15
n2KI¦1
A212
Ubwppps (wyk)
n3SM1
A32
Lsm (wt)
15:30-17:00-----
n3SM1
A32
Lsm (wt)
17:15-18:45-----
n2KI¦1
A32
Bd (wyk)
19:00-20:30-----
n2KI¦1
A32
Ubwppps (wyk)

Godz/Dzień28-03-202029-03-2020
08:15-09:45
n1MBW1
A31
Dck (wt)
-----
10:00-11:30
n1MBW1
A31
Conmz (wt)
-----
11:45-13:15
n2APP1
A143
Ppbpiipos (wyk)
-----
13:45-15:15
n2APP1
A143
Ppbpiipos (wt)
-----
15:30-17:00
n2KI¦1
A143
Bd (wt)
-----
17:15-18:45
n2KI¦1
A143
Bd (wt)
-----
19:00-20:30----------

Godz/Dzień04-04-202005-04-2020
08:15-09:45----------
10:00-11:30----------
11:45-13:15
n2APP1
A16
Ppbpiipos (wyk)
-----
13:45-15:15
n2APP1
A16
Ppbpiipos (wt)
-----
15:30-17:00----------
17:15-18:45----------
19:00-20:30----------

Godz/Dzień25-04-202026-04-2020
08:15-09:45----------
10:00-11:30----------
11:45-13:15
n2APP1
A32
Ppbpiipos (wt)
-----
13:45-15:15
n2APP1
A32
Nimwsk (wt)
n2APP1
A31
Nimwsk (wt)
15:30-17:00-----
n2APP1
A31
Nimwsk (wt)
17:15-18:45----------
19:00-20:30----------

Godz/Dzień09-05-202010-05-2020
08:15-09:45
n2KI¦1
A146
Bd (wyk)
n2APP1
A15
Nimwsk (wt)
10:00-11:30
n2KI¦1
A146
Bd (wt)
n2APP1
A15
Nimwsk (wt)
11:45-13:15
n3SM1
A146
Pdt (wt)
n3SM1
A15
Pdt (wt)
13:45-15:15
n3SM1
A146
Lsm (wt)
n3SM1
A15
Pdt (wt)
15:30-17:00
n1MBW1
A146
Conmz (wt)
n1MBW1
A15
Conmz (wt)
17:15-18:45
n1MBW1
A146
Dck (wt)
n1MBW1
A15
Dck (wt)
19:00-20:30----------

Godz/Dzień16-05-202017-05-2020
08:15-09:45
n3SM1
A31
Pdt (wt)
-----
10:00-11:30
n3SM1
A31
Lsm (wt)
n2KI¦1
A12
Bd (wt)
11:45-13:15
n2KI¦1
A31
Bd (wt)
n2APP1
A13
Ppbpiipos (wyk)
13:45-15:15
n2KI¦1
A31
Ubwppps (wyk)
n2APP1
A13
Ppbpiipos (wt)
15:30-17:00----------
17:15-18:45----------
19:00-20:30----------

Legenda:

SkrótNazwa
RezerRezerwacja
ConmzCzynno¶ci operacyjno-¶ledcze na miejscu zdarzenia
DckDokumentacja czynno¶ci kryminalistycznych
BdBadanie dokumentów
UbwpppsUdział biegłego w postępowaniu przygotowawczym przed s±dem
PpbpiiposPrzestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu i instytucji państwowych oraz samorz±dowych
LsmLogistyka służb mundurowych
NimwskNegocjacje i mediacje w sytuacjach kryzysowych
PdtPodstawy działań taktycznych