Prosimy o regularne sprawdzanie harmonogramów, ponieważ mog± ulec zmianie zajêcia lub sale.

Nauczyciel :

dr Renata Myrna-BekasOd 30-03-2020 do 03-04-2020

    Poniedziałek-pi±tek, Tydzień parzystyGodz/Dzień30-03-202031-03-202001-04-202002-04-202003-04-2020
08:15-09:45------------------
s2JMF5;s2JMF6;s2JMF4
Inne_WF_Basen
Pk (æw)
s1JMF1;s1JMF4;s1JMF6;s1JMF2;s1JMF3;s1JMF5
A144
Mf-ob (wyk)
10:00-11:30------------------------
s1JMF4;s1JMF1;s1JMF5;s1JMF3;s1JMF2;s1JMF6
A144
Mf-ob (wyk)
11:45-13:15------------------
s1C1;s1C2
A33
Nfæs (æw)
s1C2;s1C1
A33
Mpæp (æw)
13:30-15:00------------------
s1C2;s1C1
Inne_WF_ ul.Mickiewicza10
Nfæs (æw)
s1C2;s1C1
A33
Mpæp (æw)
15:15-16:45------------------
s1C2;s1C1
Inne_WF_ ul.Mickiewicza10
Nfæs (æw)
s1JMF1;s1JMF3;s1JMF2
Inne_Rehabilitacja_12
Mf-ob (æw)
17:00-18:30------------------------
s1JMF1;s1JMF3;s1JMF2
Inne_Rehabilitacja_12
Mf-ob (æw)
18:45-20:15
Rezerwacja20
Inne_WF_Aerobik
R (wyk)
------
Rezerwacja20
Inne_WF_Aerobik
R (wyk)
s2JMF6;s2JMF3;s2JMF2;s2JMF1;s2JMF4;s2JMF5
A141
Aafisozn (wyk)
------


Od 06-04-2020 do 10-04-2020

    Poniedziałek-pi±tek, Tydzień nieparzystyGodz/Dzień06-04-202007-04-202008-04-202009-04-202010-04-2020
08:15-09:45------------------------------
10:00-11:30------------
s1JMF
Inne_Rehabilitacja_12
Mf-ob (æw)
------------
11:45-13:15------------------------------
13:30-15:00------------------------------
15:15-16:45------------------------------
17:00-18:30------------------------------
18:45-20:15
Rezerwacja20
Inne_WF_Aerobik
Rezer (wyk)
------
Rezerwacja20
Inne_WF_Aerobik
Rezer (wyk)
------------Sobota-Niedziela


Legenda:

SkrótNazwa
PkPływanie korekcyjne
Mf-obMedycyna fizykalna - odnowa biologiczna
NfæsNowoczesne formy æwiczeń siłowych
MpæpMetodyka prowadzenia æwiczeń psychosomatycznych
RezerRezerwacja
AafisoznAdaptowana aktywno¶æ fizyczna i sport osób z niepełnosprawno¶ci±