Prosimy o regularne sprawdzanie harmonogramów, ponieważ mog± ulec zmianie zajęcia lub sale.

Nauczyciel :

dr hab. inż. Bogumiła WnukowskaOd 14-06-2021 do 18-06-2021

    Poniedziałek-pi±tek, Tydzień parzystyGodz/Dzień14-06-202115-06-202116-06-202117-06-202118-06-2021
08:15-09:45------------------------------
10:00-11:30------------------------------
11:45-13:15------------------------------
13:30-15:00------------------------------
15:15-16:45------------------------------
17:00-18:30------------------------------
18:45-20:15------------------------------


Od 21-06-2021 do 25-06-2021

    Poniedziałek-pi±tek, Tydzień nieparzystyGodz/Dzień21-06-202122-06-202123-06-202124-06-202125-06-2021
08:15-09:45------------------------------
10:00-11:30------------------------------
11:45-13:15------------------------------
13:30-15:00------------------------------
15:15-16:45------------------------------
17:00-18:30------------------------------
18:45-20:15------------------------------Sobota-Niedziela


Godz/Dzień20-02-202121-02-2021
08:15-09:45
n1E1(2);n1E1(1)
Online_02
Elekt (wyk)
-----
10:00-11:30
n1ZIP2(2);n1ZIP2(1);n1ZIP1(2);n1ZIP1(1)
Online_10
Eiz¶ (wyk)
-----
11:45-13:15
n1ZIP2(2);n1ZIP2(1);n1ZIP1(2);n1ZIP1(1)
Online_10
Eiz¶ (ćw)
-----
13:45-15:15
n2SIPP1(2);n2SIPP1(1);n2IM1
Online_10
Peie (wyk)
-----
15:30-17:00
n2IM1
Online_09
Eiep (wyk)
-----
17:15-18:45
n2EMUSE1
Online_108
Elekt (wyk)
-----
19:00-20:30
s1ZIP40_2(3);s1ZIP40_2(4);s1ZIP40_2(2);s1ZIP40_2(1)
Online_20
Eiz¶ (ćw)
-----

Godz/Dzień06-03-202107-03-2021
08:15-09:45----------
10:00-11:30
n1ZIP2(2);n1ZIP2(1);n1ZIP1(1);n1ZIP1(2)
Online_08
Eiz¶ (wyk)
-----
11:45-13:15
n1ZIP2(2);n1ZIP2(1);n1ZIP1(2);n1ZIP1(1)
Online_08
Eiz¶ (ćw)
-----
13:45-15:15
n2SIPP1(2);n2SIPP1(1);n2IM1
Online_10
Peie (wyk)
-----
15:30-17:00
n2IM1
Online_09
Eiep (wyk)
-----
17:15-18:45
n1E1(2);n1E1(1)
Online_10
Elekt (wyk)
-----
19:00-20:30----------

Godz/Dzień13-03-202114-03-2021
08:15-09:45----------
10:00-11:30----------
11:45-13:15----------
13:45-15:15----------
15:30-17:00----------
17:15-18:45
s1ZIP40_2(3);s1ZIP40_2(4);s1ZIP40_2(2);s1ZIP40_2(1)
Online_20
Eiz¶ (ćw)
-----
19:00-20:30
s1ZIP40_2(3);s1ZIP40_2(4);s1ZIP40_2(2);s1ZIP40_2(1)
Online_20
Eiz¶ (ćw)
-----

Godz/Dzień20-03-202121-03-2021
08:15-09:45
s1ZIP40_2(3);s1ZIP40_2(4);s1ZIP40_2(2);s1ZIP40_2(1)
Online_20
Eiz¶ (ćw)
-----
10:00-11:30
n1ZIP2(2);n1ZIP2(1);n1ZIP1(2);n1ZIP1(1)
Online_10
Eiz¶ (wyk)
-----
11:45-13:15
n1ZIP2(1);n1ZIP1(2);n1ZIP1(1);n1ZIP2(2)
Online_10
Eiz¶ (ćw)
-----
13:45-15:15
n2SIPP1(2);n2SIPP1(1);n2IM1
Online_07
Peie (wyk)
-----
15:30-17:00
n2IM1
Online_09
Eiep (wyk)
-----
17:15-18:45
n1E1(2);n1E1(1)
Online_10
Elekt (wyk)
-----
19:00-20:30----------

Godz/Dzień27-03-202128-03-2021
08:15-09:45
n2EMUSE1
Online_110
Elekt (wyk)
-----
10:00-11:30
n2EMUSE1
Online_110
Elekt (wyk)
-----
11:45-13:15----------
13:45-15:15----------
15:30-17:00----------
17:15-18:45----------
19:00-20:30----------

Godz/Dzień10-04-202111-04-2021
08:15-09:45----------
10:00-11:30----------
11:45-13:15----------
13:45-15:15----------
15:30-17:00----------
17:15-18:45
s1ZIP40_2(3);s1ZIP40_2(4);s1ZIP40_2(2);s1ZIP40_2(1)
Online_20
Eiz¶ (ćw)
-----
19:00-20:30
s1ZIP40_2(3);s1ZIP40_2(4);s1ZIP40_2(2);s1ZIP40_2(1)
Online_20
Eiz¶ (ćw)
-----

Godz/Dzień17-04-202118-04-2021
08:15-09:45----------
10:00-11:30
n1ZIP2(2);n1ZIP2(1);n1ZIP1(2);n1ZIP1(1)
Online_10
Eiz¶ (wyk)
-----
11:45-13:15
n1ZIP2(2);n1ZIP2(1);n1ZIP1(2);n1ZIP1(1)
Online_10
Eiz¶ (ćw)
-----
13:45-15:15
n2SIPP1(2);n2SIPP1(1);n2IM1
Online_09
Peie (wyk)
-----
15:30-17:00
n2IM1
Online_09
Eiep (wyk)
-----
17:15-18:45
n1E1(2);n1E1(1)
Online_10
Elekt (wyk)
-----
19:00-20:30----------

Godz/Dzień24-04-202125-04-2021
08:15-09:45
s1ZIP40_2(3);s1ZIP40_2(4);s1ZIP40_2(2);s1ZIP40_2(1)
Online_20
Eiz¶ (ćw)
-----
10:00-11:30----------
11:45-13:15----------
13:45-15:15----------
15:30-17:00----------
17:15-18:45
n2EMUSE1
Online_10
Elekt (wyk)
-----
19:00-20:30
n2EMUSE1
Online_10
Elekt (wyk)
-----

Godz/Dzień15-05-202116-05-2021
08:15-09:45----------
10:00-11:30
n1ZIP2(2);n1ZIP2(1);n1ZIP1(2);n1ZIP1(1)
Online_10
Eiz¶ (wyk)
-----
11:45-13:15
n1ZIP2(2);n1ZIP2(1);n1ZIP1(2);n1ZIP1(1)
Online_10
Eiz¶ (ćw)
-----
13:45-15:15
n2SIPP1(2);n2SIPP1(1);n2IM1
Online_09
Peie (wyk)
-----
15:30-17:00
n2IM1
Online_09
Eiep (wyk)
-----
17:15-18:45
n1E1(2);n1E1(1)
Online_10
Elekt (wyk)
-----
19:00-20:30
s1ZIP40_2(3);s1ZIP40_2(4);s1ZIP40_2(2);s1ZIP40_2(1)
Online_20
Eiz¶ (ćw)
-----

Godz/Dzień29-05-202130-05-2021
08:15-09:45----------
10:00-11:30
n1ZIP2(2);n1ZIP2(1);n1ZIP1(2);n1ZIP1(1)
Online_10
Eiz¶ (wyk)
-----
11:45-13:15
n1ZIP2(2);n1ZIP2(1);n1ZIP1(2);n1ZIP1(1)
Online_10
Eiz¶ (ćw)
-----
13:45-15:15
n2SIPP1(2);n2SIPP1(1);n2IM1
Online_09
Peie (wyk)
-----
15:30-17:00
n2IM1
Online_09
Eiep (wyk)
-----
17:15-18:45
n1E1(2);n1E1(1)
Online_10
Elekt (wyk)
-----
19:00-20:30
n1E1(2);n1E1(1)
Online_10
Elekt (wyk)
-----

Godz/Dzień12-06-202113-06-2021
08:15-09:45----------
10:00-11:30
n1E1(2);n1E1(1)
Online_104
Elekt (wyk)
-----
11:45-13:15
n2EMUSE1
Online_106
Elekt (wyk)
-----
13:45-15:15----------
15:30-17:00----------
17:15-18:45----------
19:00-20:30----------

Legenda:

SkrótNazwa
ElektElektrotechnika
Eiz¶Ekologia i zarz±dzanie ¶rodowiskiem
PeiePodstawy elektrotechniki i elektroniki
EiepElektrotechnika i elektronika pojazdowa
ElektElektronika