Prosimy o regularne sprawdzanie harmonogramów, ponieważ mog± ulec zmianie zajęcia lub sale.

Nauczyciel :

mgr inż. Jan DudaOd 15-10-2018 do 19-10-2018

    Poniedziałek-pi±tek, Tydzień parzystyGodz/Dzień15-10-201816-10-201817-10-201818-10-201819-10-2018
08:15-09:45------------
s1INF3(1)
D7
Peim (lab)
------------
10:00-11:30
s3PAM1(2)
D16
Tmisw (lab)
------
s1INF2(1)
D7
Peim (lab)
------------
11:45-13:15
s3PAM1(1)
D16
Tmisw (lab)
s1INF1(1)
D16
Peim (lab)
s1INF2(2)
D7
Peim (lab)
------------
13:30-15:00
s2INF2(2)
D16
Ak (lab)
s3PAM1(1)
D16
Tmisw (lab)
------------
n1UTW4
A244
U-I-p¶z (ćw)
15:15-16:45
s2INF1(2)
D16
Ak (lab)
s2INF1(1)
D16
Ak (lab)
------------------
17:00-18:30
s2INF2(1)
D16
Ak (lab)
s3PAM1(2)
D16
Tmisw (lab)
------------------
18:45-20:15
s2INF1(1)
D16
Ak (lab)
------------------------


Od 22-10-2018 do 26-10-2018

    Poniedziałek-pi±tek, Tydzień nieparzystyGodz/Dzień22-10-201823-10-201824-10-201825-10-201826-10-2018
08:15-09:45------------------------------
10:00-11:30------------------------------
11:45-13:15------------------------------
13:30-15:00------------------------------
15:15-16:45------------------------------
17:00-18:30------------------------------
18:45-20:15------------------------------Sobota-Niedziela


Godz/Dzień29-09-201830-09-2018
08:15-09:45----------
10:00-11:30-----
n2ZIP2(2);n2ZIP2(1)
C222
PdsM (ćw)
11:45-13:15-----
n2ZIP2(2);n2ZIP2(1)
C222
PdsM (ćw)
13:45-15:15-----
n2ZIP1(2);n2ZIP1(1)
C222
PdsM (ćw)
15:30-17:00-----
n2ZIP1(2);n2ZIP1(1)
C222
PdsM (ćw)
17:15-18:45----------
19:00-20:30----------

Godz/Dzień24-11-201825-11-2018
08:15-09:45
n1INF1(2)
D7
Peim (lab)
n2INF2;n2INF1
A245
Ak (wyk)
10:00-11:30
n1INF1(2)
D7
Peim (lab)
-----
11:45-13:15
n1INF1(1)
D7
Peim (lab)
-----
13:45-15:15-----
n2ZIP1(1);n2ZIP1(2)
C221
PdsM (ćw)
15:30-17:00-----
n2ZIP2(2);n2ZIP2(1)
C221
PdsM (ćw)
17:15-18:45-----
n2ZIP2(2);n2ZIP2(1)
C221
PdsM (ćw)
19:00-20:30-----
n2INF1;n2INF2
C212
Ak (wyk)

Godz/Dzień08-12-201809-12-2018
08:15-09:45
n2INF1;n2INF2
C113
Ak (wyk)
-----
10:00-11:30
n2INF1;n2INF2
C113
Ak (wyk)
-----
11:45-13:15
n1INF1(2)
D7
Peim (lab)
-----
13:45-15:15
n1INF1(2)
D7
Peim (lab)
n2ZIP2(2);n2ZIP2(1)
C221
PdsM (ćw)
15:30-17:00
n1INF1(1)
D7
Peim (lab)
n2ZIP1(2);n2ZIP1(1)
C221
PdsM (ćw)
17:15-18:45
n1INF1(1)
D7
Peim (lab)
n2ZIP1(2);n2ZIP1(1)
C221
PdsM (ćw)
19:00-20:30----------

Godz/Dzień15-12-201816-12-2018
08:15-09:45----------
10:00-11:30
n2ZIP2(2);n2ZIP2(1)
C222
PdsM (ćw)
-----
11:45-13:15
n2ZIP1(2);n2ZIP1(1)
C222
PdsM (ćw)
-----
13:45-15:15
n1INF1(1)
D7
Peim (lab)
-----
15:30-17:00
n1INF1(1)
D7
Peim (lab)
-----
17:15-18:45
n1INF1(2)
D7
Peim (lab)
-----
19:00-20:30----------

Godz/Dzień19-01-201920-01-2019
08:15-09:45----------
10:00-11:30----------
11:45-13:15
n2INF2;n2INF1
A212
Ak (wyk)
-----
13:45-15:15
n1INF1(2)
D7
Peim (lab)
-----
15:30-17:00
n1INF1(1)
D7
Peim (lab)
-----
17:15-18:45----------
19:00-20:30----------

Legenda:

SkrótNazwa
PeimPodstawy elektroniki i miernictwa
TmiswTechniki mikroprocesowe i systemy wbudowane
AkArchitektura komputerów
U-I-p¶zUTW - Informatyka - poziom ¶rednio zaawansowany
PdsMPodstawy metrologii