Prosimy o regularne sprawdzanie harmonogramów, ponieważ mogą ulec zmianie zajęcia lub sale.

Nauczyciel :

mgr Irena IzbiańskaOd 14-06-2021 do 18-06-2021

    Poniedziałek-piątek, Tydzień parzystyGodz/Dzień14-06-202115-06-202116-06-202117-06-202118-06-2021
08:15-09:45------------------------------
10:00-11:30------------------------------
11:45-13:15------------------------------
13:30-15:00------------------------------
15:15-16:45------------------------------
17:00-18:30------------------------------
18:45-20:15------------------------------


Od 21-06-2021 do 25-06-2021

    Poniedziałek-piątek, Tydzień nieparzystyGodz/Dzień21-06-202122-06-202123-06-202124-06-202125-06-2021
08:15-09:45------------------------------
10:00-11:30------------------------------
11:45-13:15------------------------------
13:30-15:00------------------------------
15:15-16:45------------------------------
17:00-18:30------------------------------
18:45-20:15------------------------------Sobota-Niedziela


Godz/Dzień20-02-202121-02-2021
08:15-09:45
s1ZIIN40_2
Online_102
Rz (ćw)
-----
10:00-11:30
s1ZIIN40_2
Online_102
Rz (ćw)
n2FIIN1
Online_110
Pp (p)
11:45-13:15
s1FIIN40_1
Online_102
Rz (ćw)
n3RP1(2);n3RP1(1)
Online_108
Mssf (wt)
13:45-15:15
s1FIIN40_1
Online_102
Rz (ćw)
n3RP1(2);n3RP1(1)
Online_108
Mssf (wt)
15:30-17:00
s1FIIN40_1
Online_02
Ssf (ćw)
n3RP1(1)
Online_108
Rpiep (wt)
17:15-18:45
s1ZIIN40_2
Online_02
Ssf (ćw)
n3RP1(1)
Online_108
Rpiep (wt)
19:00-20:30----------

Godz/Dzień27-02-202128-02-2021
08:15-09:45
s1ZIIN40_2
Online_102
Rz (ćw)
-----
10:00-11:30
s1ZIIN40_2
Online_102
Rz (ćw)
-----
11:45-13:15
s1FIIN40_1
Online_102
Rz (ćw)
-----
13:45-15:15
s1FIIN40_1
Online_102
Rz (ćw)
-----
15:30-17:00
s1FIIN40_1
Online_02
Ssf (ćw)
-----
17:15-18:45
s1ZIIN40_2
Online_02
Ssf (ćw)
-----
19:00-20:30----------

Godz/Dzień06-03-202107-03-2021
08:15-09:45
s1ZIIN40_2
Online_102
Rz (ćw)
n1FRP1
Online_10
Pr (ćw)
10:00-11:30
s1ZIIN40_2
Online_102
Rz (ćw)
n3RP1(1)
Online_10
Rpiep (wt)
11:45-13:15
s1FIIN40_1
Online_102
Rz (ćw)
n3RP1(1)
Online_10
Rpiep (wt)
13:45-15:15
s1FIIN40_1
Online_102
Rz (ćw)
n3RP1(2);n3RP1(1)
Online_10
Mssf (wt)
15:30-17:00
s1FIIN40_1
Online_02
Ssf (ćw)
-----
17:15-18:45
s1ZIIN40_2
Online_02
Ssf (ćw)
-----
19:00-20:30----------

Godz/Dzień20-03-202121-03-2021
08:15-09:45
s1ZIIN40_2
Online_102
Rz (ćw)
n3RP1(1)
Online_102
Rpiep (wt)
10:00-11:30
s1ZIIN40_2
Online_102
Rz (ćw)
n3RP1(1)
Online_102
Rpiep (wt)
11:45-13:15
s1FIIN40_1
Online_102
Rz (ćw)
n3RP1(1);n3RP1(2)
Online_102
Mssf (wt)
13:45-15:15
s1FIIN40_1
Online_102
Rz (ćw)
n2FIIN1
Online_102
Pp (p)
15:30-17:00
s1FIIN40_1
Online_02
Ssf (ćw)
-----
17:15-18:45
s1ZIIN40_2
Online_02
Ssf (ćw)
-----
19:00-20:30
n1FRP1
Online_09
Pr (ćw)
-----

Godz/Dzień27-03-202128-03-2021
08:15-09:45
s1ZIIN40_2
Online_102
Rz (ćw)
-----
10:00-11:30
s1ZIIN40_2
Online_102
Rz (ćw)
-----
11:45-13:15
s1FIIN40_1
Online_102
Rz (ćw)
-----
13:45-15:15
s1FIIN40_1
Online_102
Rz (ćw)
-----
15:30-17:00
s1FIIN40_1
Online_02
Ssf (ćw)
n3RP1(2);n3RP1(1)
Online_103
Mssf (wt)
17:15-18:45
s1ZIIN40_2
Online_03
Ssf (ćw)
n3RP1(2)
Online_103
Rpiep (wt)
19:00-20:30
n1FRP1
Online_102
Pr (ćw)
n3RP1(2)
Online_103
Rpiep (wt)

Godz/Dzień17-04-202118-04-2021
08:15-09:45
s1ZIIN40_2
Online_102
Rz (ćw)
n3RP1(2)
Online_100
Rpiep (wt)
10:00-11:30
s1ZIIN40_2
Online_102
Rz (ćw)
n3RP1(2)
Online_100
Rpiep (wt)
11:45-13:15
s1FIIN40_1
Online_102
Rz (ćw)
n1FRP1
Online_100
Pr (ćw)
13:45-15:15
s1FIIN40_1
Online_102
Rz (ćw)
n2FIIN1
Online_100
Pp (p)
15:30-17:00
s1FIIN40_1
Online_02
Ssf (ćw)
-----
17:15-18:45
s1ZIIN40_2
Online_02
Ssf (ćw)
-----
19:00-20:30----------

Godz/Dzień24-04-202125-04-2021
08:15-09:45
s1ZIIN40_2
Online_102
Rz (ćw)
n3RP1(1)
Online_07
Rpiep (wt)
10:00-11:30
s1ZIIN40_2
Online_102
Rz (ćw)
n3RP1(1)
Online_07
Rpiep (wt)
11:45-13:15
s1FIIN40_1
Online_102
Rz (ćw)
n3RP1(1);n3RP1(2)
Online_08
Mssf (wt)
13:45-15:15
s1FIIN40_1
Online_102
Rz (ćw)
-----
15:30-17:00
s1FIIN40_1
Online_02
Ssf (ćw)
-----
17:15-18:45
s1ZIIN40_2
Online_02
Ssf (ćw)
n3RP1(2)
Online_10
Rpiep (wt)
19:00-20:30-----
n3RP1(2)
Online_10
Rpiep (wt)

Godz/Dzień08-05-202109-05-2021
08:15-09:45
s1ZIIN40_2
Online_102
Rz (ćw)
-----
10:00-11:30
s1FIIN40_1
Online_01
Ssf (ćw)
-----
11:45-13:15
s1FIIN40_1
Online_102
Rz (ćw)
-----
13:45-15:15
s1ZIIN40_2
Online_02
Ssf (ćw)
-----
15:30-17:00----------
17:15-18:45----------
19:00-20:30----------

Godz/Dzień15-05-202116-05-2021
08:15-09:45----------
10:00-11:30----------
11:45-13:15
n3RP1(2);n3RP1(1)
Online_110
Mssf (wt)
-----
13:45-15:15
n3RP1(2);n3RP1(1)
Online_110
Mssf (wt)
n3RP1(1)
Online_103
Rpiep (wt)
15:30-17:00
n3RP1(2)
Online_110
Rpiep (wt)
n3RP1(2)
Online_103
Rpiep (wt)
17:15-18:45
n3RP1(2)
Online_110
Rpiep (wt)
-----
19:00-20:30
n2FIIN1
Online_10
Pp (p)
-----

Godz/Dzień29-05-202130-05-2021
08:15-09:45
n1FRP1
Online_103
Pr (ćw)
-----
10:00-11:30
n1FRP1
Online_103
Pr (ćw)
-----
11:45-13:15----------
13:45-15:15----------
15:30-17:00----------
17:15-18:45----------
19:00-20:30----------

Godz/Dzień12-06-202113-06-2021
08:15-09:45
n1FRP1
Online_103
Pr (ćw)
-----
10:00-11:30
n1FRP1
Online_103
Pr (ćw)
-----
11:45-13:15----------
13:45-15:15----------
15:30-17:00----------
17:15-18:45----------
19:00-20:30----------

Legenda:

SkrótNazwa
RzRachunkowość zarządcza
PpProjekt praktyczny
MssfMiędzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej
SsfStandardy sprawozdawczości finansowej
RpiepRozliczenia podatkowe i ewidencja podatkowa
PrPodstawy rachunkowości