Nauczyciel :

mgr Wanda Hurej
Poniedziałek-Niedziela


Godz/Dzień
Pn-Pt
14-02-202215-02-202216-02-202217-02-202218-02-2022Godz/Dzień
Sb-Nd
19-02-202220-02-2022
08:15-09:45
s3P02;s3P01
Inne_Przychodnia_01
Poz (zp)
-----
s3P02;s3P01
Inne_Przychodnia_01
Poz (zp)
-----
s3P06;s3P05
Inne_Przychodnia_03
Poz (zp)
08:15-09:45----------
10:00-11:30
s3P02;s3P01
Inne_Przychodnia_01
Poz (zp)
-----
s3P02;s3P01
Inne_Przychodnia_01
Poz (zp)
-----
s3P06;s3P05
Inne_Przychodnia_03
Poz (zp)
10:00-11:30----------
11:45-13:15
s3P02;s3P01
Inne_Przychodnia_01
Poz (zp)
-----
s3P02;s3P01
Inne_Przychodnia_01
Poz (zp)
s3P01;s3P02
Inne_Przychodnia_01
Poz (zp)
s3P06;s3P05
Inne_Przychodnia_03
Poz (zp)
11:45-13:15----------
13:30-15:00----------
s3P02;s3P01
Inne_Przychodnia_01
Poz (zp)
s3P02;s3P01
Inne_Przychodnia_01
Poz (zp)
s3P06;s3P05
Inne_Przychodnia_03
Poz (zp)
13:45-15:15----------
15:15-16:45----------
s3P02;s3P01
Inne_Przychodnia_01
Poz (zp)
-----
s3P06;s3P05
Inne_Przychodnia_03
Poz (zp)
15:30-17:00----------
17:00-18:30-------------------------17:15-18:45----------
18:45-20:15-------------------------19:00-20:30----------

Godz/Dzień
Pn-Pt
21-02-202222-02-202223-02-202224-02-202225-02-2022Godz/Dzień
Sb-Nd
26-02-202227-02-2022
08:15-09:45
s3P10;s3P09
Inne_Przychodnia_05
Poz (zp)
-----
s3P04;s3P03
Inne_Przychodnia_02
Poz (zp)
-----
s3P02;s3P01
Inne_Przychodnia_01
Poz (zp)
08:15-09:45----------
10:00-11:30
s3P10;s3P09
Inne_Przychodnia_05
Poz (zp)
-----
s3P04;s3P03
Inne_Przychodnia_02
Poz (zp)
-----
s3P02;s3P01
Inne_Przychodnia_01
Poz (zp)
10:00-11:30----------
11:45-13:15
s3P10;s3P09
Inne_Przychodnia_05
Poz (zp)
-----
s3P04;s3P03
Inne_Przychodnia_02
Poz (zp)
s3P06;s3P05
Inne_Przychodnia_03
Poz (zp)
s3P02;s3P01
Inne_Przychodnia_01
Poz (zp)
11:45-13:15----------
13:30-15:00----------
s3P04;s3P03
Inne_Przychodnia_02
Poz (zp)
s3P06;s3P05
Inne_Przychodnia_03
Poz (zp)
s3P02;s3P01
Inne_Przychodnia_01
Poz (zp)
13:45-15:15----------
15:15-16:45----------
s3P04;s3P03
Inne_Przychodnia_02
Poz (zp)
s3P06;s3P05
Inne_Przychodnia_03
Poz (zp)
-----15:30-17:00----------
17:00-18:30-------------------------17:15-18:45----------
18:45-20:15-------------------------19:00-20:30----------

Godz/Dzień
Pn-Pt
28-02-202201-03-202202-03-202203-03-202204-03-2022Godz/Dzień
Sb-Nd
05-03-202206-03-2022
08:15-09:45----------
s3P02;s3P01
Inne_Przychodnia_01
Poz (zp)
----------08:15-09:45----------
10:00-11:30-----
s3P08;s3P07
Inne_Przychodnia_04
Poz (zp)
s3P02;s3P01
Inne_Przychodnia_01
Poz (zp)
----------10:00-11:30----------
11:45-13:15-----
s3P08;s3P07
Inne_Przychodnia_04
Poz (zp)
s3P02;s3P01
Inne_Przychodnia_01
Poz (zp)
s3P06;s3P05
Inne_Przychodnia_03
Poz (zp)
-----11:45-13:15----------
13:30-15:00-----
s3P08;s3P07
Inne_Przychodnia_04
Poz (zp)
s3P02;s3P01
Inne_Przychodnia_01
Poz (zp)
s3P06;s3P05
Inne_Przychodnia_03
Poz (zp)
-----13:45-15:15----------
15:15-16:45---------------
s3P06;s3P05
Inne_Przychodnia_03
Poz (zp)
-----15:30-17:00----------
17:00-18:30-------------------------17:15-18:45----------
18:45-20:15-------------------------19:00-20:30----------

Godz/Dzień
Pn-Pt
07-03-202208-03-202209-03-202210-03-202211-03-2022Godz/Dzień
Sb-Nd
12-03-202213-03-2022
08:15-09:45
s3P08;s3P07
Inne_Przychodnia_04
Poz (zp)
-----
s3P02;s3P01
Inne_Przychodnia_01
Poz (zp)
-----
s3P06;s3P05
Inne_Przychodnia_03
Poz (zp)
08:15-09:45----------
10:00-11:30
s3P08;s3P07
Inne_Przychodnia_04
Poz (zp)
-----
s3P02;s3P01
Inne_Przychodnia_01
Poz (zp)
-----
s3P06;s3P05
Inne_Przychodnia_03
Poz (zp)
10:00-11:30----------
11:45-13:15
s3P08;s3P07
Inne_Przychodnia_04
Poz (zp)
-----
s3P02;s3P01
Inne_Przychodnia_01
Poz (zp)
s3P08;s3P07
Inne_Przychodnia_04
Poz (zp)
s3P06;s3P05
Inne_Przychodnia_03
Poz (zp)
11:45-13:15----------
13:30-15:00
s3P08;s3P07
Inne_Przychodnia_04
Poz (zp)
-----
s3P02;s3P01
Inne_Przychodnia_01
Poz (zp)
s3P08;s3P07
Inne_Przychodnia_04
Poz (zp)
s3P06;s3P05
Inne_Przychodnia_03
Poz (zp)
13:45-15:15----------
15:15-16:45
s3P08;s3P07
Inne_Przychodnia_04
Poz (zp)
----------
s3P08;s3P07
Inne_Przychodnia_04
Poz (zp)
-----15:30-17:00----------
17:00-18:30---------------
s3P08;s3P07
Inne_Przychodnia_04
Poz (zp)
-----17:15-18:45----------
18:45-20:15---------------
s3P08;s3P07
Inne_Przychodnia_04
Poz (zp)
-----19:00-20:30----------

Godz/Dzień
Pn-Pt
14-03-202215-03-202216-03-202217-03-202218-03-2022Godz/Dzień
Sb-Nd
19-03-202220-03-2022
08:15-09:45
s3P10;s3P09
Inne_Przychodnia_05
Poz (zp)
-----
s3P04;s3P03
Inne_Przychodnia_02
Poz (zp)
-----
s3P04;s3P03
Inne_Przychodnia_02
Poz (zp)
08:15-09:45----------
10:00-11:30
s3P10;s3P09
Inne_Przychodnia_05
Poz (zp)
-----
s3P04;s3P03
Inne_Przychodnia_02
Poz (zp)
-----
s3P04;s3P03
Inne_Przychodnia_02
Poz (zp)
10:00-11:30----------
11:45-13:15
s3P10;s3P09
Inne_Przychodnia_05
Poz (zp)
-----
s3P04;s3P03
Inne_Przychodnia_02
Poz (zp)
-----
s3P04;s3P03
Inne_Przychodnia_02
Poz (zp)
11:45-13:15----------
13:30-15:00
s3P10;s3P09
Inne_Przychodnia_05
Poz (zp)
-----
s3P04;s3P03
Inne_Przychodnia_02
Poz (zp)
-----
s3P04;s3P03
Inne_Przychodnia_02
Poz (zp)
13:45-15:15----------
15:15-16:45----------
s3P04;s3P03
Inne_Przychodnia_02
Poz (zp)
-----
s3P04;s3P03
Inne_Przychodnia_02
Poz (zp)
15:30-17:00----------
17:00-18:30-------------------------17:15-18:45----------
18:45-20:15-------------------------19:00-20:30----------

Godz/Dzień
Pn-Pt
21-03-202222-03-202223-03-202224-03-202225-03-2022Godz/Dzień
Sb-Nd
26-03-202227-03-2022
08:15-09:45-----
s3P10;s3P09
Inne_Przychodnia_05
Poz (zp)
s3P04;s3P03
Inne_Przychodnia_02
Poz (zp)
-----
s3P04;s3P03
Inne_Przychodnia_02
Poz (zp)
08:15-09:45----------
10:00-11:30-----
s3P10;s3P09
Inne_Przychodnia_05
Poz (zp)
s3P04;s3P03
Inne_Przychodnia_02
Poz (zp)
-----
s3P04;s3P03
Inne_Przychodnia_02
Poz (zp)
10:00-11:30----------
11:45-13:15-----
s3P10;s3P09
Inne_Przychodnia_05
Poz (zp)
s3P04;s3P03
Inne_Przychodnia_02
Poz (zp)
s3P08;s3P07
Inne_Przychodnia_04
Poz (zp)
s3P04;s3P03
Inne_Przychodnia_02
Poz (zp)
11:45-13:15----------
13:30-15:00-----
s3P10;s3P09
Inne_Przychodnia_05
Poz (zp)
s3P04;s3P03
Inne_Przychodnia_02
Poz (zp)
s3P08;s3P07
Inne_Przychodnia_04
Poz (zp)
-----13:45-15:15----------
15:15-16:45---------------
s3P08;s3P07
Inne_Przychodnia_04
Poz (zp)
-----15:30-17:00----------
17:00-18:30---------------
s3P08;s3P07
Inne_Przychodnia_04
Poz (zp)
-----17:15-18:45----------
18:45-20:15---------------
s3P08;s3P07
Inne_Przychodnia_04
Poz (zp)
-----19:00-20:30----------

Godz/Dzień
Pn-Pt
28-03-202229-03-202230-03-202231-03-202201-04-2022Godz/Dzień
Sb-Nd
02-04-202203-04-2022
08:15-09:45
s3P06;s3P05
Inne_Przychodnia_03
Poz (zp)
-----
s3P06;s3P05
Inne_Przychodnia_03
Poz (zp)
-----
s3P10;s3P09
Inne_Przychodnia_05
Poz (zp)
08:15-09:45----------
10:00-11:30
s3P06;s3P05
Inne_Przychodnia_03
Poz (zp)
-----
s3P06;s3P05
Inne_Przychodnia_03
Poz (zp)
-----
s3P10;s3P09
Inne_Przychodnia_05
Poz (zp)
10:00-11:30----------
11:45-13:15
s3P06;s3P05
Inne_Przychodnia_03
Poz (zp)
-----
s3P06;s3P05
Inne_Przychodnia_03
Poz (zp)
s3P10;s3P09
Inne_Przychodnia_05
Poz (zp)
s3P10;s3P09
Inne_Przychodnia_05
Poz (zp)
11:45-13:15----------
13:30-15:00
s3P10;s3P09
Inne_Przychodnia_05
Poz (zp)
-----
s3P06;s3P05
Inne_Przychodnia_03
Poz (zp)
s3P10;s3P09
Inne_Przychodnia_05
Poz (zp)
-----13:45-15:15----------
15:15-16:45
s3P10;s3P09
Inne_Przychodnia_05
Poz (zp)
----------
s3P10;s3P09
Inne_Przychodnia_05
Poz (zp)
-----15:30-17:00----------
17:00-18:30
s3P10;s3P09
Inne_Przychodnia_05
Poz (zp)
----------
s3P10;s3P09
Inne_Przychodnia_05
Poz (zp)
-----17:15-18:45----------
18:45-20:15---------------
s3P10;s3P09
Inne_Przychodnia_05
Poz (zp)
-----19:00-20:30----------

Godz/Dzień
Pn-Pt
04-04-202205-04-202206-04-202207-04-202208-04-2022Godz/Dzień
Sb-Nd
09-04-202210-04-2022
08:15-09:45
s3P07;s3P08
Inne_Przychodnia_01
Poz (zp)
--------------------08:15-09:45----------
10:00-11:30
s3P08;s3P07
Inne_Przychodnia_01
Poz (zp)
--------------------10:00-11:30----------
11:45-13:15
s3P08;s3P07
Inne_Przychodnia_01
Poz (zp)
--------------------11:45-13:15----------
13:30-15:00
s3P08;s3P07
Inne_Przychodnia_01
Poz (zp)
--------------------13:45-15:15----------
15:15-16:45-------------------------15:30-17:00----------
17:00-18:30-------------------------17:15-18:45----------
18:45-20:15-------------------------19:00-20:30----------

Godz/Dzień
Pn-Pt
18-04-202219-04-202220-04-202221-04-202222-04-2022Godz/Dzień
Sb-Nd
23-04-202224-04-2022
08:15-09:45---------------
s1MP2
A217
Oietwcp (zp)
-----08:15-09:45----------
10:00-11:30---------------
s1MP2
A217
Oietwcp (zp)
-----10:00-11:30----------
11:45-13:15-------------------------11:45-13:15----------
13:30-15:00-------------------------13:45-15:15----------
15:15-16:45-------------------------15:30-17:00----------
17:00-18:30-------------------------17:15-18:45----------
18:45-20:15-------------------------19:00-20:30----------

Godz/Dzień
Pn-Pt
02-05-202203-05-202204-05-202205-05-202206-05-2022Godz/Dzień
Sb-Nd
07-05-202208-05-2022
08:15-09:45----------
s1MP1
A32
Oietwcp (zp)
----------08:15-09:45----------
10:00-11:30----------
s1MP1
A32
Oietwcp (zp)
----------10:00-11:30----------
11:45-13:15----------
s1MP1
A32
Oietwcp (zp)
----------11:45-13:15----------
13:30-15:00----------
s1MP2
A32
Oietwcp (zp)
----------13:45-15:15----------
15:15-16:45----------
s1MP2
A32
Oietwcp (zp)
----------15:30-17:00----------
17:00-18:30-------------------------17:15-18:45----------
18:45-20:15-------------------------19:00-20:30----------

Godz/Dzień
Pn-Pt
30-05-202231-05-202201-06-202202-06-202203-06-2022Godz/Dzień
Sb-Nd
04-06-202205-06-2022
08:15-09:45-------------------------08:15-09:45----------
10:00-11:30----------
s1MP1
A141
Oietwcp (zp)
----------10:00-11:30----------
11:45-13:15----------
s1MP1
A141
Oietwcp (zp)
----------11:45-13:15----------
13:30-15:00----------
s1MP2
A141
Oietwcp (zp)
----------13:45-15:15----------
15:15-16:45-------------------------15:30-17:00----------
17:00-18:30-------------------------17:15-18:45----------
18:45-20:15-------------------------19:00-20:30----------

Legenda:Informacja 1h [x/-] lub 1h [-/x] oznacza, że zajęcią trwają w tym bloku 45 minut i zaplanowane są odpowiednio w pierwszej lub drugiej jego połowie.SkrótNazwa
PozPodstawowa opieka zdrowotna
OietwcpOpieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych