Nauczyciel :

mgr Marzena Miłosz
Poniedziałek-Niedziela


Godz/Dzień
Pn-Pt
14-02-202215-02-202216-02-202217-02-202218-02-2022Godz/Dzień
Sb-Nd
19-02-202220-02-2022
08:15-09:45
s3P04;s3P03
A114 (MCSM-OSCE)
Pipp (zp)
s3P04;s3P03
Inne_Szpital_01
Pipp (zp)
----------
s3P04;s3P03
Inne_Szpital_01
Pipp (zp)
08:15-09:45----------
10:00-11:30
s3P04;s3P03
A114 (MCSM-OSCE)
Pipp (zp)
s3P04;s3P03
Inne_Szpital_01
Pipp (zp)
----------
s3P04;s3P03
Inne_Szpital_01
Pipp (zp)
10:00-11:30----------
11:45-13:15
s3P04;s3P03
A114 (MCSM-OSCE)
Pipp (zp)
s3P04;s3P03
Inne_Szpital_01
Pipp (zp)
-----
s3P04;s3P03
Inne_Szpital_01
Pipp (zp)
s3P04;s3P03
Inne_Szpital_01
Pipp (zp)
11:45-13:15----------
13:30-15:00-----
s3P04;s3P03
Inne_Szpital_01
Pipp (zp)
-----
s3P04;s3P03
Inne_Szpital_01
Pipp (zp)
s3P04;s3P03
Inne_Szpital_01
Pipp (zp)
13:45-15:15----------
15:15-16:45-----
s3P06;s3P05
Inne_Szpital_02
Pipp (zp)
-----
s3P04;s3P03
Inne_Szpital_01
Pipp (zp)
s3P04;s3P03
Inne_Szpital_01
Pipp (zp)
15:30-17:00----------
17:00-18:30-----
s3P06;s3P05
Inne_Szpital_02
Pipp (zp)
-----
s3P04;s3P03
Inne_Szpital_01
Pipp (zp)
-----17:15-18:45----------
18:45-20:15-----
s3P06;s3P05
Inne_Szpital_02
Pipp (zp)
-----
s3P04;s3P03
Inne_Szpital_01
Pipp (zp)
-----19:00-20:30----------

Godz/Dzień
Pn-Pt
21-02-202222-02-202223-02-202224-02-202225-02-2022Godz/Dzień
Sb-Nd
26-02-202227-02-2022
08:15-09:45
s3P08;s3P07
Inne_Szpital_01
Pipp (zp)
s3P04;s3P03
Inne_Szpital_01
Pipp (zp)
---------------08:15-09:45----------
10:00-11:30
s3P08;s3P07
Inne_Szpital_01
Pipp (zp)
s3P04;s3P03
Inne_Szpital_01
Pipp (zp)
---------------10:00-11:30----------
11:45-13:15
s3P08;s3P07
Inne_Szpital_01
Pipp (zp)
s3P04;s3P03
Inne_Szpital_01
Pipp (zp)
-----
s3P08;s3P07
A114 (MCSM-OSCE)
Pipp (zp)
-----11:45-13:15----------
13:30-15:00
s3P08;s3P07
Inne_Szpital_01
Pipp (zp)
s3P04;s3P03
Inne_Szpital_01
Pipp (zp)
-----
s3P08;s3P07
A114 (MCSM-OSCE)
Pipp (zp)
-----13:45-15:15----------
15:15-16:45-----
s3P05;s3P06
Inne_Szpital_02
Pipp (zp)
-----
s3P08;s3P07
A114 (MCSM-OSCE)
Pipp (zp)
-----15:30-17:00----------
17:00-18:30-----
s3P05;s3P06
Inne_Szpital_02
Pipp (zp)
-----
s3P08;s3P07
A114 (MCSM-OSCE)
Pipp (zp)
-----17:15-18:45----------
18:45-20:15-----
s3P06;s3P05
Inne_Szpital_02
Pipp (zp)
---------------19:00-20:30----------

Godz/Dzień
Pn-Pt
28-02-202201-03-202202-03-202203-03-202204-03-2022Godz/Dzień
Sb-Nd
05-03-202206-03-2022
08:15-09:45-------------------------08:15-09:45----------
10:00-11:30-----
s3P06;s3P05
Inne_Szpital_02
Pipp (zp)
---------------10:00-11:30----------
11:45-13:15-----
s3P06;s3P05
Inne_Szpital_02
Pipp (zp)
-----
s3P08;s3P07
Inne_Szpital_03
Pipp (zp)
-----11:45-13:15----------
13:30-15:00-----
s3P06;s3P05
Inne_Szpital_02
Pipp (zp)
-----
s3P08;s3P07
Inne_Szpital_03
Pipp (zp)
-----13:45-15:15----------
15:15-16:45-----
s3P08;s3P07
Inne_Szpital_01
Pipp (zp)
-----
s3P08;s3P07
Inne_Szpital_03
Pipp (zp)
-----15:30-17:00----------
17:00-18:30-----
s3P08;s3P07
Inne_Szpital_01
Pipp (zp)
-----
s3P08;s3P07
Inne_Szpital_03
Pipp (zp)
-----17:15-18:45----------
18:45-20:15-----
s3P08;s3P07
Inne_Szpital_01
Pipp (zp)
-----
s3P08;s3P07
Inne_Szpital_03
Pipp (zp)
-----19:00-20:30----------

Godz/Dzień
Pn-Pt
07-03-202208-03-202209-03-202210-03-202211-03-2022Godz/Dzień
Sb-Nd
12-03-202213-03-2022
08:15-09:45
s3P09;s3P10
Inne_Szpital_05
Pipp (zp)
s3P09;s3P10
Inne_Szpital_05
Pipp (zp)
s3P06;s3P05
Inne_Szpital_02
Pipp (zp)
-----
s3P04;s3P03
Inne_Szpital_01
Pipp (zp)
08:15-09:45----------
10:00-11:30
s3P10;s3P09
Inne_Szpital_05
Pipp (zp)
s3P10;s3P09
Inne_Szpital_05
Pipp (zp)
s3P06;s3P05
Inne_Szpital_02
Pipp (zp)
s3P06;s3P05
A114 (MCSM-OSCE)
Pipp (zp)
s3P04;s3P03
Inne_Szpital_01
Pipp (zp)
10:00-11:30----------
11:45-13:15
s3P10;s3P09
Inne_Szpital_05
Pipp (zp)
s3P10;s3P09
Inne_Szpital_05
Pipp (zp)
s3P06;s3P05
Inne_Szpital_02
Pipp (zp)
s3P05;s3P06
A114 (MCSM-OSCE)
Pipp (zp)
s3P04;s3P03
Inne_Szpital_01
Pipp (zp)
11:45-13:15----------
13:30-15:00
s3P10;s3P09
Inne_Szpital_05
Pipp (zp)
s3P06;s3P05
Inne_Szpital_02
Pipp (zp)
s3P06;s3P05
Inne_Szpital_02
Pipp (zp)
s3P05;s3P06
A114 (MCSM-OSCE)
Pipp (zp)
s3P04;s3P03
Inne_Szpital_01
Pipp (zp)
13:45-15:15----------
15:15-16:45
s3P09;s3P10
Inne_Szpital_05
Pipp (zp)
s3P05;s3P06
Inne_Szpital_02
Pipp (zp)
s3P08;s3P07
Inne_Szpital_03
Pipp (zp)
s3P05;s3P06
A114 (MCSM-OSCE)
Pipp (zp)
s3P06;s3P05
Inne_Szpital_02
Pipp (zp)
15:30-17:00----------
17:00-18:30-----
s3P05;s3P06
Inne_Szpital_02
Pipp (zp)
s3P08;s3P07
Inne_Szpital_03
Pipp (zp)
s3P09;s3P10
A114 (MCSM-OSCE)
Pipp (zp)
s3P06;s3P05
Inne_Szpital_02
Pipp (zp)
17:15-18:45----------
18:45-20:15-----
s3P05;s3P06
Inne_Szpital_02
Pipp (zp)
s3P08;s3P07
Inne_Szpital_03
Pipp (zp)
s3P09;s3P10
A114 (MCSM-OSCE)
Pipp (zp)
s3P06;s3P05
Inne_Szpital_02
Pipp (zp)
19:00-20:30----------

Godz/Dzień
Pn-Pt
14-03-202215-03-202216-03-202217-03-202218-03-2022Godz/Dzień
Sb-Nd
19-03-202220-03-2022
08:15-09:45
s3P07;s3P08
A104 (MCSM-UP)
Pipp (zp)
s3P06;s3P05
Inne_Szpital_02
Pipp (zp)
----------
s3P09;s3P10
Inne_Szpital_01
Pipp (zp)
08:15-09:45----------
10:00-11:30
s3P08;s3P07
A104 (MCSM-UP)
Pipp (zp)
s3P06;s3P05
Inne_Szpital_02
Pipp (zp)
----------
s3P10;s3P09
Inne_Szpital_01
Pipp (zp)
10:00-11:30----------
11:45-13:15
s3P07;s3P08
A104 (MCSM-UP)
Pipp (zp)
s3P06;s3P05
Inne_Szpital_02
Pipp (zp)
-----
s3P08;s3P07
Inne_Szpital_03
Pipp (zp)
s3P10;s3P09
Inne_Szpital_01
Pipp (zp)
11:45-13:15----------
13:30-15:00-----
s3P05;s3P06
Inne_Szpital_02
Pipp (zp)
-----
s3P08;s3P07
Inne_Szpital_03
Pipp (zp)
s3P10;s3P09
Inne_Szpital_01
Pipp (zp)
13:45-15:15----------
15:15-16:45-----
s3P05;s3P06
Inne_Szpital_02
Pipp (zp)
-----
s3P08;s3P07
Inne_Szpital_03
Pipp (zp)
s3P09;s3P10
Inne_Szpital_01
Pipp (zp)
15:30-17:00----------
17:00-18:30-----
s3P05;s3P06
Inne_Szpital_02
Pipp (zp)
-----
s3P08;s3P07
Inne_Szpital_03
Pipp (zp)
-----17:15-18:45----------
18:45-20:15-------------------------19:00-20:30----------

Godz/Dzień
Pn-Pt
21-03-202222-03-202223-03-202224-03-202225-03-2022Godz/Dzień
Sb-Nd
26-03-202227-03-2022
08:15-09:45
s3P09;s3P10
Inne_Szpital_01
Pipp (zp)
s3P04;s3P03
Inne_Szpital_01
Pipp (zp)
s3P09;s3P10
A104 (MCSM-UP)
Pipp (zp)
----------08:15-09:45----------
10:00-11:30
s3P09;s3P10
Inne_Szpital_01
Pipp (zp)
s3P04;s3P03
Inne_Szpital_01
Pipp (zp)
s3P10;s3P09
A104 (MCSM-UP)
Pipp (zp)
----------10:00-11:30----------
11:45-13:15
s3P09;s3P10
Inne_Szpital_01
Pipp (zp)
s3P04;s3P03
Inne_Szpital_01
Pipp (zp)
s3P10;s3P09
A104 (MCSM-UP)
Pipp (zp)
s3P10;s3P09
Inne_Szpital_02
Pipp (zp)
-----11:45-13:15----------
13:30-15:00-----
s3P04;s3P03
Inne_Szpital_01
Pipp (zp)
s3P10;s3P09
A104 (MCSM-UP)
Pipp (zp)
s3P10;s3P09
Inne_Szpital_02
Pipp (zp)
-----13:45-15:15----------
15:15-16:45-----
s3P04;s3P03
Inne_Szpital_01
Pipp (zp)
-----
s3P10;s3P09
Inne_Szpital_02
Pipp (zp)
-----15:30-17:00----------
17:00-18:30---------------
s3P10;s3P09
Inne_Szpital_02
Pipp (zp)
-----17:15-18:45----------
18:45-20:15---------------
s3P10;s3P09
Inne_Szpital_02
Pipp (zp)
-----19:00-20:30----------

Godz/Dzień
Pn-Pt
28-03-202229-03-202230-03-202231-03-202201-04-2022Godz/Dzień
Sb-Nd
02-04-202203-04-2022
08:15-09:45
s3P04;s3P03
A114 (MCSM-OSCE)
Pipp (zp)
s3P08;s3P07
Inne_Szpital_03
Pipp (zp)
----------
s3P08;s3P07
Inne_Szpital_03
Pipp (zp)
08:15-09:45----------
10:00-11:30
s3P04;s3P03
A114 (MCSM-OSCE)
Pipp (zp)
s3P08;s3P07
Inne_Szpital_03
Pipp (zp)
----------
s3P08;s3P07
Inne_Szpital_03
Pipp (zp)
10:00-11:30----------
11:45-13:15
s3P04;s3P03
A114 (MCSM-OSCE)
Pipp (zp)
s3P08;s3P07
Inne_Szpital_03
Pipp (zp)
----------
s3P08;s3P07
Inne_Szpital_03
Pipp (zp)
11:45-13:15----------
13:30-15:00
s3P06;s3P05
A114 (MCSM-OSCE)
Pipp (zp)
s3P08;s3P07
Inne_Szpital_03
Pipp (zp)
---------------13:45-15:15----------
15:15-16:45
s3P05;s3P06
A114 (MCSM-OSCE)
Pipp (zp)
--------------------15:30-17:00----------
17:00-18:30
s3P06;s3P05
A114 (MCSM-OSCE)
Pipp (zp)
--------------------17:15-18:45----------
18:45-20:15-------------------------19:00-20:30----------

Godz/Dzień
Pn-Pt
04-04-202205-04-202206-04-202207-04-202208-04-2022Godz/Dzień
Sb-Nd
09-04-202210-04-2022
08:15-09:45
s3P10;s3P09
Inne_Szpital_02
Pipp (zp)
--------------------08:15-09:45----------
10:00-11:30
s3P10;s3P09
Inne_Szpital_02
Pipp (zp)
--------------------10:00-11:30----------
11:45-13:15
s3P10;s3P09
Inne_Szpital_02
Pipp (zp)
--------------------11:45-13:15----------
13:30-15:00
s3P10;s3P09
Inne_Szpital_02
Pipp (zp)
--------------------13:45-15:15----------
15:15-16:45
s3P10;s3P09
Inne_Szpital_02
Pipp (zp)
--------------------15:30-17:00----------
17:00-18:30
s3P10;s3P09
Inne_Szpital_02
Pipp (zp)
--------------------17:15-18:45----------
18:45-20:15-------------------------19:00-20:30----------

Legenda:Informacja 1h [x/-] lub 1h [-/x] oznacza, że zajęcią trwają w tym bloku 45 minut i zaplanowane są odpowiednio w pierwszej lub drugiej jego połowie.SkrótNazwa
PippPsychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne