6###

Sala:

A244


Od 29-05-2023 do 04-06-2023

Poniedzia│ek - Pi▒tek

Godz/Dzie˝29-05-202330-05-202331-05-202301-06-202302-06-2023
08:15 - 09:45-----
ALO 01
Rezerwacje 1
-----
mgr in┐. Renata Supranowicz
Informatyka 1
mgr in┐. Renata Supranowicz
Informatyka 1
10:00 - 11:30-----
ALO 01
Rezerwacje 1
-----
mgr in┐. Renata Supranowicz
Informatyka 1
mgr in┐. Renata Supranowicz
Informatyka 1
11:45 - 13:15-----
ALO 01
Rezerwacje 1
----------
mgr in┐. Renata Supranowicz
Informatyka 1
13:30 - 15:00-----
ALO 01
Rezerwacje 1
----------
mgr in┐. Renata Supranowicz
Informatyka 1
15:15 - 16:45-----
ALO 01
Rezerwacje 1
---------------
17:00 - 18:30-------------------------
18:45 - 20:15-------------------------


Sobota-niedziela

Godz/Dzie˝03-06-202304-06-2023
08:15 - 09:45
mgr in┐. Renata Supranowicz
Zarz▒dzanie i in┐ynieria produkcji 1
Informatyka - systemy komputerowe
-----
10:00 - 11:30
mgr in┐. Renata Supranowicz
Zarz▒dzanie i in┐ynieria produkcji 1
Informatyka - systemy komputerowe
-----
11:45 - 13:15----------
13:45 - 15:15----------
15:30 - 17:00----------
17:15 - 18:45----------
19:00 - 20:30----------