3###

Sala:

A31


Od 21-01-2019 do 27-01-2019

Poniedziałek - Piątek

Godz/Dzień21-01-201922-01-201923-01-201924-01-201925-01-2019
08:15 - 09:45----------
dr Agnieszka Błaszczyk-Szabat
Filologia 2
----------
10:00 - 11:30
mgr Izabela Selera
Filologia 2
mgr Ewa Skotnicka
Filologia 2
dr Agnieszka Błaszczyk-Szabat
Filologia 2
mgr Ewa Skotnicka
s1INT_FIL 1
-----
11:45 - 13:15
mgr Izabela Selera
Filologia 1
dr Jan Wojtaś
Mgr Bezpieczeństwo wewnętrzne 1
dr Agnieszka Błaszczyk-Szabat
Filologia 2
----------
13:30 - 15:00
mgr Izabela Selera
Filologia 1
dr Lilia Omelan
Filologia 2
-----
dr Lilia Omelan
Filologia 2
-----
15:15 - 16:45-----
dr Lilia Omelan
Filologia 2
mgr Zbigniew Wróblewski
Administracja 3
mgr Edward Biegun
Administracja 3
-----
17:00 - 18:30-------------------------
18:45 - 20:15-------------------------


Sobota-niedziela

Godz/Dzień26-01-201927-01-2019
08:15 - 09:45
mgr Izabela Selera
Finanse, rachunkowość i podatki 2
Język obcy
-----
10:00 - 11:30
mgr Andrzej Marek
Administracja 3
Partnerstwo publiczno - prywatne
-----
11:45 - 13:15
mgr Andrzej Marek
Administracja 2
Procedury administracyjne
-----
13:45 - 15:15
mgr Andrzej Marek
Mgr Bezpieczeństwo wewnętrzne 2
Prawne następstwa błędów medycznych
-----
15:30 - 17:00
mgr Grzegorz Majewicz
Administracja 3
Projekty i ich realizacja w administracji
-----
17:15 - 18:45
mgr Grzegorz Majewicz
Administracja 3
Projekty i ich realizacja w administracji
-----
19:00 - 20:30
mgr Grzegorz Majewicz
Administracja 3
Strategie i rozwój lokalny
-----