6###

Sala:

A32


Od 15-10-2018 do 21-10-2018

Poniedziałek - Piątek

Godz/Dzień15-10-201816-10-201817-10-201818-10-201819-10-2018
08:15 - 09:45
dr Agnieszka Błaszczyk-Szabat
Filologia 1
-----
mgr Izabela Selera
Filologia 3
dr Izabela Bernatek-Zaguła
Administracja 1
-----
10:00 - 11:30
dr Agnieszka Błaszczyk-Szabat
Filologia 2
mgr Ewa Skotnicka
Filologia 2
mgr Izabela Selera
Filologia 3
dr Małgorzata Szulc-Kurpaska
Filologia 3
-----
11:45 - 13:15
mgr Magdalena Kendziorczyk-Twardoch
Filologia 3
mgr Ewa Skotnicka
Filologia 3
dr Małgorzata Szulc-Kurpaska
Filologia 1
dr Małgorzata Szulc-Kurpaska
Filologia 1
-----
13:30 - 15:00
dr Agnieszka Błaszczyk-Szabat
Filologia 3
mgr Ewa Skotnicka
Filologia 3
mgr Danuta Wałęga-Szych
Ratownictwo medyczne 3
dr Małgorzata Szulc-Kurpaska
Filologia 2
-----
15:15 - 16:45
mgr Mateusz Gęstwa
Fizjoterapia 3
dr n. med. Adam Kuźmiński
Fizjoterapia 3
mgr Marek Czarkowski
Mgr Bezpieczeństwo wewnętrzne 2
dr Małgorzata Szulc-Kurpaska
Filologia 2
-----
17:00 - 18:30
mgr Mateusz Gęstwa
Fizjoterapia 3
dr n. med. Adam Kuźmiński
Fizjoterapia 3
mgr Edward Polakiewicz
Mgr Bezpieczeństwo wewnętrzne 2
mgr Edward Polakiewicz
Bezpieczeństwo wewnętrzne 2
-----
18:45 - 20:15----------
mgr Edward Polakiewicz
Mgr Bezpieczeństwo wewnętrzne 2
mgr Edward Polakiewicz
Bezpieczeństwo wewnętrzne 2
-----


Sobota-niedziela

Godz/Dzień20-10-201821-10-2018
08:15 - 09:45
mgr Dariusz Stefaniak
Bezpieczeństwo wewnętrzne 2
System bezpieczeństwa wewnętrznego
-----
10:00 - 11:30
mgr Dariusz Stefaniak
Bezpieczeństwo wewnętrzne 2
System obronności państwa
-----
11:45 - 13:15
mgr Dariusz Stefaniak
Mgr Bezpieczeństwo wewnętrzne 2
Ochrona osób i mienia
-----
13:45 - 15:15
mgr Dariusz Stefaniak
Mgr Bezpieczeństwo wewnętrzne 2
Ochrona osób i mienia
-----
15:30 - 17:00
mgr Dariusz Stefaniak
Mgr Bezpieczeństwo wewnętrzne 2
Służby, inspekcje i straże
-----
17:15 - 18:45
mgr Dariusz Stefaniak
Mgr Bezpieczeństwo wewnętrzne 2
Służby, inspekcje i straże
-----
19:00 - 20:30----------