0###

Sala:

A32


Od 21-10-2019 do 27-10-2019

Poniedziałek - Piątek

Godz/Dzień21-10-201922-10-201923-10-201924-10-201925-10-2019
08:15 - 09:45
mgr Magdalena Szylar
Pielęgniarstwo 3
mgr Magdalena Szylar
Pielęgniarstwo 3
mgr Dorota Góra-Pachoń
Jednolite Mgr Prawo 2
----------
10:00 - 11:30
mgr Magdalena Szylar
Bezpieczeństwo wewnętrzne 3
mgr Magdalena Szylar
Pielęgniarstwo 2
mgr Dariusz Stefaniak
Bezpieczeństwo wewnętrzne 3
mgr Magdalena Szylar
Mgr Pielęgniarstwo 2
-----
11:45 - 13:15
mgr Magdalena Szylar
Bezpieczeństwo wewnętrzne 3
mgr Izabela Selera
s1INT 1
-----
mgr Magdalena Szylar
Mgr Bezpieczeństwo wewnętrzne 2
mgr Ewa Rosowicz-Kobiak
Rezerwacje 1
13:30 - 15:00-----
mgr Izabela Selera
Filologia 2
dr n. med. Małgorzata Bujnowska
Dietetyka 1
mgr Ewa Skotnicka
s1INT 1
-----
15:15 - 16:45
dr Tomasz Kaczmarczyk
Mgr Bezpieczeństwo wewnętrzne 2
dr Karol Selwat
Mgr Pielęgniarstwo 1
----------
mgr Iwona Kowalik
Ratownictwo medyczne 1
17:00 - 18:30
dr Wacław Szetelnicki
Bezpieczeństwo wewnętrzne 1
dr inż. Paweł Dąbrowa
Mgr Bezpieczeństwo wewnętrzne 1
----------
mgr Iwona Kowalik
Ratownictwo medyczne 1
18:45 - 20:15
dr Wacław Szetelnicki
Bezpieczeństwo wewnętrzne 1
---------------
mgr Iwona Kowalik
Ratownictwo medyczne 1


Sobota-niedziela

Godz/Dzień26-10-201927-10-2019
08:15 - 09:45
dr Dorota Domińska-Werbel
Administracja 1
Podstawy psychologii
dr Zbigniew Cesarz
Mgr Bezpieczeństwo wewnętrzne 2
Seminarium dyplomowe
10:00 - 11:30
dr Dorota Domińska-Werbel
Administracja 1
Techniki uczenia się - Moduł ogólnouczelniany
-----
11:45 - 13:15-----
mgr Marek Czarkowski
Mgr Bezpieczeństwo wewnętrzne 2
Metodyka projektowania i planowania systemów bezpieczeństwa publicznego
13:45 - 15:15
dr Dorota Domińska-Werbel
Bezpieczeństwo wewnętrzne 1
Podstawy psychologii
dr Zbigniew Cesarz
Mgr Bezpieczeństwo wewnętrzne 1
Prawo bezpieczeństwa państwa
15:30 - 17:00
dr inż. Dariusz Michalski
Zarządzanie i inżynieria produkcji 2
Procesy i techniki produkcyjne
dr Zbigniew Cesarz
Bezpieczeństwo wewnętrzne 1
Międzynarodowe stosunki polityczne
17:15 - 18:45
dr inż. Dariusz Michalski
Zarządzanie i inżynieria produkcji 2
Procesy i techniki produkcyjne
dr Zbigniew Cesarz
Bezpieczeństwo wewnętrzne 2
System bezpieczeństwa wewnętrznego
19:00 - 20:30-----
dr Zbigniew Cesarz
Bezpieczeństwo wewnętrzne 2
System bezpieczeństwa wewnętrznego