1###

Sala:

A141


Od 30-03-2020 do 05-04-2020

Poniedziałek - Piątek

Godz/Dzień30-03-202031-03-202001-04-202002-04-202003-04-2020
08:15 - 09:45----------
dr Izabela Bernatek-Zaguła
Pielęgniarstwo 1
mgr Edward Biegun
Jednolite Mgr Prawo 1
-----
10:00 - 11:30
dr Małgorzata Szudrowicz-Garstka
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 1
mgr Aleksandra Wysowska
Pielęgniarstwo 3
dr n. med. Alina Zbróg
Pielęgniarstwo 1
dr Andrzej Szczepański
Bezpieczeństwo wewnętrzne 1
-----
11:45 - 13:15
dr Małgorzata Szudrowicz-Garstka
Filologia 2
mgr Aleksandra Wysowska
Pielęgniarstwo 3
dr Monika Wierzbicka
Jednolite Mgr Fizjoterapia 1
mgr Edward Biegun
Bezpieczeństwo wewnętrzne 3
mgr Ewa Rosowicz-Kobiak
Rezerwacje 1
13:30 - 15:00
dr Małgorzata Szudrowicz-Garstka
Filologia 2
prof. dr hab. Marek Woźniewski
Jednolite Mgr Fizjoterapia 3
mgr Małgorzata Słupska-Kartaczowska
Pielęgniarstwo 3
dr Monika Wierzbicka
Jednolite Mgr Fizjoterapia 2
-----
15:15 - 16:45
dr Małgorzata Szudrowicz-Garstka
Filologia 2
prof. dr hab. Mariusz Jabłoński
Dietetyka 2
mgr Małgorzata Słupska-Kartaczowska
Pielęgniarstwo 3
dr Monika Wierzbicka
Jednolite Mgr Fizjoterapia 2
-----
17:00 - 18:30
dr Dorota Domińska-Werbel
s1INT 1
prof. dr hab. Marek Woźniewski
Jednolite Mgr Fizjoterapia 1
---------------
18:45 - 20:15---------------
dr Renata Myrna-Bekas
Jednolite Mgr Fizjoterapia 2
-----


Sobota-niedziela

Godz/Dzień04-04-202005-04-2020
08:15 - 09:45
mgr Sławomir Polański
Mgr Pielęgniarstwo 2
Język angielski
-----
10:00 - 11:30
mgr Sławomir Polański
Mgr Pielęgniarstwo 2
Język angielski
mgr inż. Piotr Motyka
Zarządzanie i inżynieria produkcji 3
Procesy wdrażania i uruchamiania projektu
11:45 - 13:15
mgr Sławomir Polański
Informatyka 2
Język angielski
mgr inż. Piotr Motyka
Zarządzanie i inżynieria produkcji 3
Normalizacja procesów i systemów produkcyjnych
13:45 - 15:15
mgr Sławomir Polański
Informatyka 2
Język angielski
mgr inż. Piotr Motyka
Zarządzanie i inżynieria produkcji 3
Normalizacja procesów i systemów produkcyjnych
15:30 - 17:00
mgr Irena Izbiańska
Finanse, rachunkowość i podatki 3
Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej
mgr inż. Krzysztof Rewak
Informatyka 3
Zaawansowane metody programowania
17:15 - 18:45
dr inż. Tomasz Stechnij
Zarządzanie i inżynieria produkcji 3
Teoria ruchu pojazdów
mgr inż. Krzysztof Rewak
Informatyka 3
Zaawansowane metody programowania
19:00 - 20:30
dr inż. Tomasz Stechnij
Zarządzanie i inżynieria produkcji 3
Teoria ruchu pojazdów
-----