5###

Sala:

A141


Od 21-05-2018 do 27-05-2018

Poniedziałek - Pi±tek

Godz/Dzień21-05-201822-05-201823-05-201824-05-201825-05-2018
08:15 - 09:45-----
mgr Dariusz Stefaniak
Bezpieczeństwo wewnętrzne 3
----------
mgr Maciej Marcinkiewicz
Ratownictwo medyczne 1
10:00 - 11:30-----
mgr Dariusz Stefaniak
Bezpieczeństwo wewnętrzne 3
----------
mgr Maciej Marcinkiewicz
Ratownictwo medyczne 1
11:45 - 13:15--------------------
mgr Maciej Marcinkiewicz
Ratownictwo medyczne 1
13:30 - 15:00--------------------
mgr Maciej Marcinkiewicz
Ratownictwo medyczne 1
15:15 - 16:45-----
dr n. med. Adam KuĽmiński
Ratownictwo medyczne 1
---------------
17:00 - 18:30-----
dr n. med. Adam KuĽmiński
Ratownictwo medyczne 1
---------------
18:45 - 20:15-----
dr n. med. Adam KuĽmiński
Ratownictwo medyczne 3
---------------


Sobota-niedziela

Godz/Dzień26-05-201827-05-2018
08:15 - 09:45
dr inż. Jerzy Ku¶
Zarz±dzanie i inżynieria produkcji 3
Seminarium dyplomowe
mgr Irena Izbiańska
Finanse, rachunkowo¶ć i podatki 3
Międzynarodowe standardy sprawozdawczo¶ci finansowej
10:00 - 11:30
dr inż. Jerzy Ku¶
Zarz±dzanie i inżynieria produkcji 3
Seminarium dyplomowe
-----
11:45 - 13:15
dr inż. Jerzy Ku¶
Inżynieria testowa 3
Praca dyplomowa i seminarium dyplomowe
-----
13:45 - 15:15
dr inż. Jerzy Ku¶
Inżynieria testowa 3
Praca dyplomowa i seminarium dyplomowe
mgr Irena Izbiańska
Finanse, rachunkowo¶ć i podatki 3
Międzynarodowe standardy sprawozdawczo¶ci finansowej
15:30 - 17:00
dr inż. Jerzy Ku¶
Inżynieria testowa 2
Projekt transferowy
-----
17:15 - 18:45
dr inż. Jerzy Ku¶
Inżynieria testowa 2
Projekt transferowy
-----
19:00 - 20:30
dr inż. Jerzy Ku¶
Inżynieria testowa 2
Projekt transferowy
dr Jan Budka
Mgr Finanse i zarz±dzanie w przedsiębiorstwie 1
Seminarium dyplomowe