4###

Sala:

A142


Od 21-05-2018 do 27-05-2018

Poniedziałek - Piątek

Godz/Dzień21-05-201822-05-201823-05-201824-05-201825-05-2018
08:15 - 09:45---------------
mgr Katarzyna Traczuk-Bernat
Dietetyka 1
-----
10:00 - 11:30-----
Komisja
Rezerwacje 1
mgr inż. Kamila Ślusarczyk
Fizjoterapia 2
mgr Katarzyna Traczuk-Bernat
Dietetyka 1
-----
11:45 - 13:15-----
Komisja
Rezerwacje 1
mgr inż. Kamila Ślusarczyk
Dietetyka 1
mgr inż. Kamila Ślusarczyk
Fizjoterapia 2
-----
13:30 - 15:00----------
mgr inż. Kamila Ślusarczyk
Dietetyka 1
----------
15:15 - 16:45---------------
prof. dr hab. n med. Grzegorz Mazur
Ratownictwo medyczne 3
-----
17:00 - 18:30---------------
prof. dr hab. n med. Grzegorz Mazur
Ratownictwo medyczne 3
-----
18:45 - 20:15---------------
prof. dr hab. n med. Grzegorz Mazur
Ratownictwo medyczne 3
-----


Sobota-niedziela

Godz/Dzień26-05-201827-05-2018
08:15 - 09:45-----
dr Jan Budka
Mgr Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie 1
Seminarium dyplomowe
10:00 - 11:30
mgr Agnieszka Koryś
Zarządzanie 1
Podstawy zarządzania
-----
11:45 - 13:15
mgr Nadine Bednarz
Zarządzanie 1
Podstawy makroekonomii
dr Jan Budka
Mgr Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie 2
Seminarium dyplomowe
13:45 - 15:15
mgr Nadine Bednarz
Zarządzanie 1
Podstawy makroekonomii
prof. dr hab. Wiesław Deptuła
Zarządzanie i inżynieria produkcji 1
Ekologia i zarządzanie środowiskiem
15:30 - 17:00
mgr inż. Krzysztof Kolbusz
Informatyka 1
Informatyk na rynku dóbr i usług - zagadnienia prawne
prof. dr hab. Wiesław Deptuła
Zarządzanie i inżynieria produkcji 1
Ekologia i zarządzanie środowiskiem
17:15 - 18:45
dr Magdalena Dąbrowska
Zarządzanie i inżynieria produkcji 3
Seminarium dyplomowe
prof. dr hab. Wiesław Deptuła
Zarządzanie i inżynieria produkcji 1
Ekologia i zarządzanie środowiskiem
19:00 - 20:30
dr Magdalena Dąbrowska
Zarządzanie i inżynieria produkcji 3
Seminarium dyplomowe
prof. dr hab. Wiesław Deptuła
Zarządzanie i inżynieria produkcji 1
Ekologia i zarządzanie środowiskiem