0###

Sala:

Wroc³aw_sala2


Od 15-04-2024 do 21-04-2024

Poniedzia³ek - Pi±tek

Godz/Dzień15-04-202416-04-202417-04-202418-04-202419-04-2024
08:15 - 09:45-------------------------
10:00 - 11:30-------------------------
11:45 - 13:15-------------------------
13:30 - 15:00-------------------------
15:15 - 16:45--------------------
dr Kaja Kajdan
Jednolite Mgr Psychologia - Wroc³aw 1
17:00 - 18:30--------------------
dr Kaja Kajdan
Jednolite Mgr Psychologia - Wroc³aw 1
18:45 - 20:15--------------------
dr Kamila Morawska
Jednolite Mgr Psychologia - Wroc³aw 1


Sobota-niedziela

Godz/Dzień20-04-202421-04-2024
08:15 - 09:45
mgr Julia Jurczyk
Jednolite Mgr Psychologia - Wroc³aw 1
Psychologia emocji i motywacji
mgr Kamil Nowak
Jednolite Mgr Psychologia - Wroc³aw 1
Pierwsza pomoc przedmedyczna
10:00 - 11:30
mgr Julia Jurczyk
Jednolite Mgr Psychologia - Wroc³aw 1
Psychologia emocji i motywacji
mgr Kamil Nowak
Jednolite Mgr Psychologia - Wroc³aw 1
Pierwsza pomoc przedmedyczna
11:45 - 13:15
mgr Julia Jurczyk
Jednolite Mgr Psychologia - Wroc³aw 1
Psychologia emocji i motywacji
mgr Kamil Nowak
Jednolite Mgr Psychologia - Wroc³aw 1
Pierwsza pomoc przedmedyczna
13:45 - 15:15
mgr Julia Jurczyk
Jednolite Mgr Psychologia - Wroc³aw 1
Psychologia emocji i motywacji
mgr Kamil Nowak
Jednolite Mgr Psychologia - Wroc³aw 1
Pierwsza pomoc przedmedyczna
15:30 - 17:00
mgr Julia Jurczyk
Jednolite Mgr Psychologia - Wroc³aw 1
Podstawy pracy grupowej
mgr Kamil Nowak
Jednolite Mgr Psychologia - Wroc³aw 1
Pierwsza pomoc przedmedyczna
17:15 - 18:45
mgr Julia Jurczyk
Jednolite Mgr Psychologia - Wroc³aw 1
Podstawy pracy grupowej
-----
19:00 - 20:30----------