1###

Sala:

A316


Od 30-03-2020 do 05-04-2020

Poniedzia³ek - Pi±tek

Godz/Dzień30-03-202031-03-202001-04-202002-04-202003-04-2020
08:15 - 09:45-----
mgr Barbara £aksa
Jednolite Mgr Fizjoterapia 2
---------------
10:00 - 11:30-----
dr n. med. Adam Ku¼miński
Ratownictwo medyczne 3
mgr Barbara £aksa
Jednolite Mgr Fizjoterapia 2
----------
11:45 - 13:15-----
dr n. med. Adam Ku¼miński
Ratownictwo medyczne 3
---------------
13:30 - 15:00-----
dr n. med. Adam Ku¼miński
Ratownictwo medyczne 3
---------------
15:15 - 16:45-------------------------
17:00 - 18:30-------------------------
18:45 - 20:15-------------------------


Sobota-niedziela

Godz/Dzień04-04-202005-04-2020
08:15 - 09:45----------
10:00 - 11:30----------
11:45 - 13:15----------
13:45 - 15:15----------
15:30 - 17:00----------
17:15 - 18:45----------
19:00 - 20:30----------