5###

Sala:

A145


Od 19-02-2018 do 25-02-2018

Poniedziałek - Piątek

Godz/Dzień19-02-201820-02-201821-02-201822-02-201823-02-2018
08:15 - 09:45-----
dr Jerzy Buczko
Bezpieczeństwo wewnętrzne 1
-----
dr inż. Ryszard Rębowski
s1INT_MGN 1
-----
10:00 - 11:30-----
dr Jerzy Buczko
Bezpieczeństwo wewnętrzne 1
-----
dr inż. Ryszard Rębowski
Informatyka 1
-----
11:45 - 13:15---------------
dr inż. Ryszard Rębowski
Informatyka 1
dr Paweł Jóźwiakowski
Mgr Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie 2
13:30 - 15:00--------------------
dr Paweł Jóźwiakowski
Mgr Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie 2
15:15 - 16:45-------------------------
17:00 - 18:30-------------------------
18:45 - 20:15-------------------------


Sobota-niedziela

Godz/Dzień24-02-201825-02-2018
08:15 - 09:45
mgr Paweł Macuga
Zarządzanie 2
Metody organizacji i zarządzania
-----
10:00 - 11:30
mgr Paweł Macuga
Zarządzanie 2
Metody organizacji i zarządzania
-----
11:45 - 13:15
mgr Paweł Macuga
Zarządzanie 1
Nauka o organizacji
-----
13:45 - 15:15
dr Leszek Kędzierski
Zarządzanie 2
Analiza ekomoniczna
-----
15:30 - 17:00
dr Leszek Kędzierski
Zarządzanie 2
Analiza ekomoniczna
-----
17:15 - 18:45----------
19:00 - 20:30----------