1###

Sala:

A15


Od 30-03-2020 do 05-04-2020

Poniedziałek - Piątek

Godz/Dzień30-03-202031-03-202001-04-202002-04-202003-04-2020
08:15 - 09:45
mgr Magdalena Szylar
Pielęgniarstwo 2
dr Agnieszka Błaszczyk-Szabat
Filologia 1
mgr Anna Podczaszy
Mgr Pielęgniarstwo 1
mgr Anna Podczaszy
Ratownictwo medyczne 2
mgr Anna Podczaszy
Dietetyka 2
10:00 - 11:30
mgr Agnieszka Bezdziecka
s1INT 1
dr Agnieszka Błaszczyk-Szabat
Filologia 1
-----
mgr Ewa Skotnicka
s1INT 1
-----
11:45 - 13:15
mgr Agnieszka Bezdziecka
Filologia 1
dr Agnieszka Błaszczyk-Szabat
Filologia 1
mgr Anita Wawrzyniak
Bezpieczeństwo wewnętrzne 3
mgr Ewa Skotnicka
s1INT 1
mgr Agnieszka Łakomska
Rezerwacje 1
13:30 - 15:00
mgr Agnieszka Bezdziecka
Ratownictwo medyczne 1
dr Agnieszka Błaszczyk-Szabat
s1INT 1
mgr Anita Wawrzyniak
Zarządzanie i inżynieria produkcji 2
dr hab. Marcin Liberacki
Bezpieczeństwo wewnętrzne 3
-----
15:15 - 16:45
mgr Anita Wawrzyniak
Mgr Bezpieczeństwo wewnętrzne 1
-----
mgr Anita Wawrzyniak
Finanse, rachunkowość i podatki 3
prof. dr hab. Leszek Berezowski
Filologia 2
-----
17:00 - 18:30
mgr Anita Wawrzyniak
Mgr Bezpieczeństwo wewnętrzne 1
-----
mgr Anita Wawrzyniak
Zarządzanie 3
dr inż. Paweł Dąbrowa
Bezpieczeństwo wewnętrzne 3
-----
18:45 - 20:15---------------
dr inż. Paweł Dąbrowa
Bezpieczeństwo wewnętrzne 3
-----


Sobota-niedziela

Godz/Dzień04-04-202005-04-2020
08:15 - 09:45
mgr Anita Wawrzyniak
Zarządzanie 2
Język obcy
-----
10:00 - 11:30
mgr Anita Wawrzyniak
Zarządzanie 2
Język obcy
-----
11:45 - 13:15
mgr Waldemar Okręglicki
Mgr Bezpieczeństwo wewnętrzne 2
Przesłuchanie dziecka jako świadka przestępstwa
-----
13:45 - 15:15
mgr Agnieszka Koryś
Mgr Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie 2
Pozyskiwanie funduszy unijnych
-----
15:30 - 17:00
mgr Agnieszka Koryś
Zarządzanie 1
Podstawy rachunkowości
-----
17:15 - 18:45
mgr Agnieszka Koryś
Zarządzanie 1
Podstawy rachunkowości
-----
19:00 - 20:30----------