0###

Sala:

A15


Od 21-10-2019 do 27-10-2019

Poniedziałek - Piątek

Godz/Dzień21-10-201922-10-201923-10-201924-10-201925-10-2019
08:15 - 09:45
mgr Anna Podczaszy
Dietetyka 2
-----
mgr Anna Podczaszy
Jednolite Mgr Fizjoterapia 2
----------
10:00 - 11:30
mgr Anita Wawrzyniak
Bezpieczeństwo wewnętrzne 3
mgr Ewa Skotnicka
Filologia 2
dr Lilia Omelan
Filologia 2
mgr Anita Wawrzyniak
Zarządzanie i inżynieria produkcji 2
-----
11:45 - 13:15
mgr Anita Wawrzyniak
Bezpieczeństwo wewnętrzne 3
----------
dr Małgorzata Szulc-Kurpaska
Filologia 1
mgr Agnieszka Łakomska
Rezerwacje 1
13:30 - 15:00
mgr Dariusz Stefaniak
Bezpieczeństwo wewnętrzne 3
mgr Katarzyna Ferensztajn-Pundyk
Dietetyka 3
mgr Izabela Selera
Filologia 2
dr Jolanta Radkowska
Mgr Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie 2
-----
15:15 - 16:45
mgr Dariusz Stefaniak
Bezpieczeństwo wewnętrzne 3
dr Tomasz Kaczmarczyk
Bezpieczeństwo wewnętrzne 1
mgr Anita Wawrzyniak
Zarządzanie 3
dr Małgorzata Szulc-Kurpaska
Filologia 2
-----
17:00 - 18:30
mgr Dariusz Stefaniak
Bezpieczeństwo wewnętrzne 3
dr Tomasz Kaczmarczyk
Mgr Bezpieczeństwo wewnętrzne 1
mgr Anita Wawrzyniak
Finanse, rachunkowość i podatki 3
dr Małgorzata Szulc-Kurpaska
Filologia 2
-----
18:45 - 20:15
mgr Zbigniew Wróblewski
Bezpieczeństwo wewnętrzne 3
dr Tomasz Kaczmarczyk
Mgr Bezpieczeństwo wewnętrzne 1
dr Katarzyna Sępowicz-Buczko
Mgr Bezpieczeństwo wewnętrzne 1
dr inż. Paweł Dąbrowa
Mgr Bezpieczeństwo wewnętrzne 1
-----


Sobota-niedziela

Godz/Dzień26-10-201927-10-2019
08:15 - 09:45
mgr Anita Wawrzyniak
Zarządzanie 2
Język obcy
mgr Anita Wawrzyniak
Bezpieczeństwo wewnętrzne 2
Język obcy
10:00 - 11:30
mgr Anita Wawrzyniak
Zarządzanie 2
Język obcy
mgr Anita Wawrzyniak
Administracja 3
Język obcy
11:45 - 13:15
mgr Anita Wawrzyniak
Zarządzanie 3
Warsztaty w języku obcym
mgr Anita Wawrzyniak
Administracja 3
Język obcy
13:45 - 15:15-----
mgr Marek Czarkowski
Bezpieczeństwo wewnętrzne 2
1 Podstawy kryminalistyki
15:30 - 17:00
dr Marcin Sieja
Administracja 1
Tworzenie i stosowanie prawa
mgr Marek Czarkowski
Bezpieczeństwo wewnętrzne 2
1 Podstawy kryminalistyki
17:15 - 18:45
dr Marcin Sieja
Administracja 1
Tworzenie i stosowanie prawa
dr Rafał Kubik
Bezpieczeństwo wewnętrzne 3
Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
19:00 - 20:30-----
dr Rafał Kubik
Bezpieczeństwo wewnętrzne 3
Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych