6###

Sala:

D16


Od 29-05-2023 do 04-06-2023

Poniedzia│ek - Pi▒tek

Godz/Dzie˝29-05-202330-05-202331-05-202301-06-202302-06-2023
08:15 - 09:45---------------
mgr in┐. Jan Duda
Informatyka 1
-----
10:00 - 11:30-------------------------
11:45 - 13:15-------------------------
13:30 - 15:00---------------
mgr in┐. Jan Duda
Informatyka 1
-----
15:15 - 16:45---------------
mgr in┐. Jan Duda
Informatyka 1
-----
17:00 - 18:30---------------
mgr in┐. Jan Duda
Informatyka 1
-----
18:45 - 20:15-------------------------


Sobota-niedziela

Godz/Dzie˝03-06-202304-06-2023
08:15 - 09:45
mgr in┐. Krzysztof Kolbusz
Zarz▒dzanie i in┐ynieria produkcji 3
Komputerowe wspomaganie prac in┐ynierskich CAM/CAD
-----
10:00 - 11:30
mgr in┐. Krzysztof Kolbusz
Zarz▒dzanie i in┐ynieria produkcji 3
Komputerowe wspomaganie prac in┐ynierskich CAM/CAD
-----
11:45 - 13:15----------
13:45 - 15:15
mgr in┐. Jan Duda
Energetyka 2
Elektronika
-----
15:30 - 17:00
mgr in┐. Krzysztof Kolbusz
Zarz▒dzanie i in┐ynieria produkcji 1
Geometria i grafika in┐ynierska
-----
17:15 - 18:45
mgr in┐. Krzysztof Kolbusz
Logistyka i transport 2
Komputerowe wspomaganie prac in┐ynierskich
-----
19:00 - 20:30
mgr in┐. Krzysztof Kolbusz
Logistyka i transport 2
Komputerowe wspomaganie prac in┐ynierskich
-----