0###

Sala:

A16


Od 21-10-2019 do 27-10-2019

Poniedziałek - Piątek

Godz/Dzień21-10-201922-10-201923-10-201924-10-201925-10-2019
08:15 - 09:45
dr Rafał Kubik
Jednolite Mgr Prawo 2
--------------------
10:00 - 11:30
dr Rafał Kubik
Jednolite Mgr Prawo 2
dr Katarzyna Sępowicz-Buczko
Mgr Bezpieczeństwo wewnętrzne 1
dr Andrzej Szczepański
Bezpieczeństwo wewnętrzne 1
dr hab. inż. Bogumiła Wnukowska
Bezpieczeństwo wewnętrzne 3
-----
11:45 - 13:15-----
dr Katarzyna Sępowicz-Buczko
Mgr Bezpieczeństwo wewnętrzne 1
mgr Grzegorz Majewicz
Bezpieczeństwo wewnętrzne 3
dr Paweł Kobes
Bezpieczeństwo wewnętrzne 2
-----
13:30 - 15:00
mgr Edward Biegun
Mgr Bezpieczeństwo wewnętrzne 1
dr Ewa Groszewska
Jednolite Mgr Prawo 1
-----
mgr Edward Biegun
Mgr Bezpieczeństwo wewnętrzne 1
-----
15:15 - 16:45
dr Andrzej Wnuk
Jednolite Mgr Fizjoterapia 1
dr Ewa Groszewska
Jednolite Mgr Prawo 1
-----
mgr Edward Biegun
Bezpieczeństwo wewnętrzne 3
-----
17:00 - 18:30
dr Jakub Rzucidło
Mgr Bezpieczeństwo wewnętrzne 2
-----
dr Eugeniusz Szydłowski
Administracja 2
----------
18:45 - 20:15
dr Agnieszka Kos
Administracja 2
--------------------


Sobota-niedziela

Godz/Dzień26-10-201927-10-2019
08:15 - 09:45-----
dr Marcin Sieja
Bezpieczeństwo wewnętrzne 3
Seminarium dyplomowe
10:00 - 11:30-----
dr n. med. Joanna Żółtańska
Bezpieczeństwo wewnętrzne 3
Wstęp do medycyny pola walki
11:45 - 13:15-----
dr n. med. Joanna Żółtańska
Bezpieczeństwo wewnętrzne 3
Wstęp do medycyny pola walki
13:45 - 15:15
dr inż. Jerzy Kwaśnik
Zarządzanie i inżynieria produkcji 2
Podstawy projektowania inżynierskiego
mgr Dariusz Stefaniak
Bezpieczeństwo wewnętrzne 3
Służby, inspekcje i straże w bezpieczeństwie
15:30 - 17:00
dr inż. Jerzy Kwaśnik
Zarządzanie i inżynieria produkcji 2
Podstawy projektowania inżynierskiego
mgr Dariusz Stefaniak
Bezpieczeństwo wewnętrzne 3
Służby, inspekcje i straże w bezpieczeństwie
17:15 - 18:45
dr inż. Jerzy Kwaśnik
Zarządzanie i inżynieria produkcji 2
Podstawy projektowania inżynierskiego
mgr Dariusz Stefaniak
Mgr Bezpieczeństwo wewnętrzne 2
Ochrona osób i mienia
19:00 - 20:30----------