5###

Sala:

A206


Od 30-03-2020 do 05-04-2020

Poniedzia³ek - Pi±tek

Godz/Dzień30-03-202031-03-202001-04-202002-04-202003-04-2020
08:15 - 09:45---------------
mgr Paulina Wojtaszewska
Jednolite Mgr Fizjoterapia 2
-----
10:00 - 11:30-----
prof. dr hab. Marek Wo¼niewski
Jednolite Mgr Fizjoterapia 1
-----
mgr Paulina Wojtaszewska
Jednolite Mgr Fizjoterapia 2
-----
11:45 - 13:15---------------
mgr Paulina Wojtaszewska
Jednolite Mgr Fizjoterapia 3
-----
13:30 - 15:00-----
mgr Barbara £aksa
Jednolite Mgr Fizjoterapia 2
-----
mgr Paulina Wojtaszewska
Jednolite Mgr Fizjoterapia 3
-----
15:15 - 16:45-----
prof. dr hab. Marek Wo¼niewski
Jednolite Mgr Fizjoterapia 1
mgr Paulina Wojtaszewska
Jednolite Mgr Fizjoterapia 2
----------
17:00 - 18:30-------------------------
18:45 - 20:15-------------------------


Sobota-niedziela

Godz/Dzień04-04-202005-04-2020
08:15 - 09:45----------
10:00 - 11:30----------
11:45 - 13:15----------
13:45 - 15:15----------
15:30 - 17:00----------
17:15 - 18:45----------
19:00 - 20:30----------