0###

Sala:

A36


Od 21-10-2019 do 27-10-2019

Poniedziałek - Piątek

Godz/Dzień21-10-201922-10-201923-10-201924-10-201925-10-2019
08:15 - 09:45-----
dr Anna Banaszewska
Pedagogika 2
-----
dr inż. Przemysław Ryba
Informatyka 4
-----
10:00 - 11:30
dr Andrzej Szczepański
Bezpieczeństwo wewnętrzne 2
dr Anna Banaszewska
Pedagogika 2
mgr Andrzej Marek
Jednolite Mgr Prawo 2
dr inż. Przemysław Ryba
Informatyka 4
-----
11:45 - 13:15
dr Agnieszka Kos
Jednolite Mgr Prawo 2
dr Anna Banaszewska
Zarządzanie i inżynieria produkcji 1
mgr Andrzej Marek
Jednolite Mgr Prawo 2
dr Bogumiła Wątorek
Finanse, rachunkowość i podatki 1
-----
13:30 - 15:00
dr Agnieszka Kos
Jednolite Mgr Prawo 2
dr Anna Banaszewska
Finanse, rachunkowość i podatki 1
dr Jerzy Buczko
Bezpieczeństwo wewnętrzne 3
dr Wioletta Drzystek
Bezpieczeństwo wewnętrzne 1
-----
15:15 - 16:45
dr Karol Rusin
Mgr Bezpieczeństwo wewnętrzne 1
dr Lilia Omelan
Filologia 1
dr Jerzy Buczko
Bezpieczeństwo wewnętrzne 3
dr inż. Paweł Dąbrowa
Mgr Bezpieczeństwo wewnętrzne 1
-----
17:00 - 18:30
dr Karol Rusin
Mgr Bezpieczeństwo wewnętrzne 1
----------
dr Beata Skwarek
Mgr Bezpieczeństwo wewnętrzne 1
-----
18:45 - 20:15
dr Katarzyna Sępowicz-Buczko
Mgr Bezpieczeństwo wewnętrzne 1
--------------------


Sobota-niedziela

Godz/Dzień26-10-201927-10-2019
08:15 - 09:45----------
10:00 - 11:30
prof. dr hab. inż. Stanisław Zaborski
Zarządzanie i inżynieria produkcji 3
Maszynoznawstwo
dr Zbigniew Cesarz
Administracja 1
Protokół dyplomatyczny - Moduł ogólnouczelniany
11:45 - 13:15
dr hab. Jadwiga Sobieska-Karpińska
Zarządzanie 2
Wykłady do wyboru
-----
13:45 - 15:15
dr hab. Jadwiga Sobieska-Karpińska
Zarządzanie 2
Wykłady do wyboru
dr Jerzy Buczko
Mgr Bezpieczeństwo wewnętrzne 2
Ochrona osób i mienia
15:30 - 17:00-----
dr Jerzy Buczko
Mgr Bezpieczeństwo wewnętrzne 2
Bezpieczeństwo imprez masowych
17:15 - 18:45-----
dr Marcin Sieja
Administracja 3
Zarządzanie małym przedsięborstwem
19:00 - 20:30
dr inż. Jerzy Kwaśnik
Zarządzanie i inżynieria produkcji 2
Podstawy projektowania inżynierskiego
dr Jerzy Buczko
Mgr Bezpieczeństwo wewnętrzne 1
Strategie bezpieczeństwa