1###

Sala:

A36


Od 30-03-2020 do 05-04-2020

Poniedziałek - Piątek

Godz/Dzień30-03-202031-03-202001-04-202002-04-202003-04-2020
08:15 - 09:45-------------------------
10:00 - 11:30
dr Helena Babiuch
Bezpieczeństwo wewnętrzne 3
dr Marta Stanisławska
Zarządzanie 1
mgr Andrzej Marek
Jednolite Mgr Prawo 2
----------
11:45 - 13:15
dr Rafał Kubik
Mgr Bezpieczeństwo wewnętrzne 2
dr Marta Stanisławska
Finanse, rachunkowość i podatki 3
mgr Andrzej Marek
Jednolite Mgr Prawo 2
dr hab. Marcin Liberacki
Bezpieczeństwo wewnętrzne 3
-----
13:30 - 15:00
dr Rafał Kubik
Mgr Bezpieczeństwo wewnętrzne 2
dr inż. Arkadiusz Grzybowski
Informatyka 2
dr Helena Babiuch
Jednolite Mgr Prawo 1
----------
15:15 - 16:45-----
dr inż. Arkadiusz Grzybowski
Informatyka 2
dr Wojciech Kasprzyk
Zarządzanie i inżynieria produkcji 2
dr hab. Marcin Liberacki
Bezpieczeństwo wewnętrzne 1
-----
17:00 - 18:30----------
dr Marek Miedziński
Informatyka 1
----------
18:45 - 20:15----------
dr Marek Miedziński
Informatyka 1
dr Paweł Kobes
Mgr Bezpieczeństwo wewnętrzne 1
-----


Sobota-niedziela

Godz/Dzień04-04-202005-04-2020
08:15 - 09:45-----
dr Wojciech Mucha
Bezpieczeństwo wewnętrzne 2
Wybrane zagadnienia patologii społecznych
10:00 - 11:30-----
dr Wojciech Mucha
Bezpieczeństwo wewnętrzne 2
Wybrane zagadnienia patologii społecznych
11:45 - 13:15-----
dr Wojciech Mucha
Bezpieczeństwo wewnętrzne 2
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych i kształtowanie bezpiecznych przestrzeni
13:45 - 15:15----------
15:30 - 17:00----------
17:15 - 18:45----------
19:00 - 20:30----------