1###

Sala:

A314


Od 30-03-2020 do 05-04-2020

Poniedziałek - Piątek

Godz/Dzień30-03-202031-03-202001-04-202002-04-202003-04-2020
08:15 - 09:45-----
dr Grzegorz Konieczny
Jednolite Mgr Fizjoterapia 3
---------------
10:00 - 11:30
mgr Wanda Hurej
Mgr Pielęgniarstwo 1
----------
dr n. med. Joanna Żółtańska
Mgr Pielęgniarstwo 1
-----
11:45 - 13:15
mgr Wanda Hurej
Mgr Pielęgniarstwo 1
dr hab. inż. Robert Burduk
Informatyka 3
dr Andrzej Szczepański
Mgr Bezpieczeństwo wewnętrzne 2
dr n. med. Joanna Żółtańska
Mgr Pielęgniarstwo 1
-----
13:30 - 15:00-----
dr hab. inż. Robert Burduk
Informatyka 3
-----
mgr Wanda Hurej
Mgr Pielęgniarstwo 1
-----
15:15 - 16:45
mgr Iwona Kowalik
Pielęgniarstwo 1
-----
mgr Iwona Kowalik
Pielęgniarstwo 1
mgr Wanda Hurej
Mgr Pielęgniarstwo 1
dr n. med. Jolanta Bielawska
Mgr Pielęgniarstwo 2
17:00 - 18:30
mgr Iwona Kowalik
Pielęgniarstwo 1
---------------
dr n. med. Jolanta Bielawska
Mgr Pielęgniarstwo 2
18:45 - 20:15-------------------------


Sobota-niedziela

Godz/Dzień04-04-202005-04-2020
08:15 - 09:45----------
10:00 - 11:30----------
11:45 - 13:15
dr n. med. Jolanta Bielawska
Mgr Pielęgniarstwo 2
Seminarium magisterskie
-----
13:45 - 15:15
dr n. med. Jolanta Bielawska
Mgr Pielęgniarstwo 2
Seminarium magisterskie
-----
15:30 - 17:00----------
17:15 - 18:45----------
19:00 - 20:30----------