0###

Sala:

C322


Od 15-04-2024 do 21-04-2024

Poniedziałek - Piątek

Godz/Dzień15-04-202416-04-202417-04-202418-04-202419-04-2024
08:15 - 09:45
dr Monika Stanaszek
Jednolite Mgr Fizjoterapia 1
mgr Janina Płaskonka-Fietkowska
Informatyka 1
-----
mgr Magdalena Sajnach
Jednolite Mgr Fizjoterapia 2
-----
10:00 - 11:30
dr Monika Stanaszek
Położnictwo 1
mgr Janina Płaskonka-Fietkowska
Informatyka 1
-----
mgr Magdalena Sajnach
Jednolite Mgr Fizjoterapia 2
-----
11:45 - 13:15-----
mgr Magdalena Sajnach
Jednolite Mgr Fizjoterapia 1
dr Monika Stanaszek
Pielęgniarstwo 1
-----
dr Monika Stanaszek
Jednolite Mgr Fizjoterapia 1
13:30 - 15:00
dr Monika Stanaszek
Jednolite Mgr Fizjoterapia 1
-----
dr Monika Stanaszek
Pielęgniarstwo 1
mgr Magdalena Sajnach
Jednolite Mgr Fizjoterapia 2
-----
15:15 - 16:45
dr Małgorzata Fortuna
Położnictwo 1
----------
dr Zygmunt Sawicki
Mgr Zdrowie publiczne 2
mgr Tomasz Kwoka
Mgr Zdrowie publiczne 2
17:00 - 18:30---------------
dr Zygmunt Sawicki
Mgr Zdrowie publiczne 2
mgr Tomasz Kwoka
Mgr Zdrowie publiczne 2
18:45 - 20:15---------------
dr Grażyna Sondel
Mgr Zdrowie publiczne 2
mgr Tomasz Kwoka
Mgr Zdrowie publiczne 2


Sobota-niedziela

Godz/Dzień20-04-202421-04-2024
08:15 - 09:45-----
mgr inż. Sebastian Kowalski
Energetyka 2
Projekt przemysłowy
10:00 - 11:30-----
dr Karol Selwat
Logistyka i transport 1
Badania operacyjne i ekonometria
11:45 - 13:15-----
dr Karol Selwat
Logistyka i transport 1
Badania operacyjne i ekonometria
13:45 - 15:15
dr Karol Selwat
Zarządzanie i inżynieria produkcji 2
Badania operacyjne
dr Karol Selwat
Logistyka i transport 1
Badania operacyjne i ekonometria
15:30 - 17:00
dr Karol Selwat
Zarządzanie i inżynieria produkcji 2
Badania operacyjne
dr Karol Selwat
Logistyka i transport 1
Badania operacyjne i ekonometria
17:15 - 18:45
dr Karol Selwat
Zarządzanie i inżynieria produkcji 2
Badania operacyjne
-----
19:00 - 20:30
dr Karol Selwat
Zarządzanie i inżynieria produkcji 2
Badania operacyjne
-----