4###

Sala:

C10


Od 06-04-2020 do 12-04-2020

Poniedzia│ek - Pi▒tek

Godz/Dzie˝06-04-202007-04-202008-04-202009-04-202010-04-2020
08:15 - 09:45----------
TA 03
Rezerwacje 1
----------
10:00 - 11:30
mgr in┐. Renata Supranowicz
Informatyka 1
ALO 04
Rezerwacje 1
mgr in┐. Renata Supranowicz
Informatyka 1
----------
11:45 - 13:15
ALO 04
Rezerwacje 1
ALO 04
Rezerwacje 1
mgr in┐. Renata Supranowicz
Informatyka 1
----------
13:30 - 15:00
ALO 04
Rezerwacje 1
mgr in┐. Renata Supranowicz
Zarz▒dzanie i in┐ynieria produkcji 1
mgr in┐. Krzysztof Kolbusz
s1INT 1
----------
15:15 - 16:45
mgr in┐. Renata Supranowicz
Informatyka 1
mgr in┐. Renata Supranowicz
Zarz▒dzanie i in┐ynieria produkcji 1
mgr in┐. Krzysztof Kolbusz
s1INT 1
----------
17:00 - 18:30
mgr in┐. Renata Supranowicz
Informatyka 1
mgr in┐. Krzysztof Rewak
Informatyka 3
---------------
18:45 - 20:15-----
mgr in┐. Krzysztof Rewak
Informatyka 3
---------------


Sobota-niedziela

Godz/Dzie˝11-04-202012-04-2020
08:15 - 09:45----------
10:00 - 11:30----------
11:45 - 13:15----------
13:45 - 15:15----------
15:30 - 17:00----------
17:15 - 18:45----------
19:00 - 20:30----------