6###

Sala:

A144


Od 15-10-2018 do 21-10-2018

Poniedziałek - Piątek

Godz/Dzień15-10-201816-10-201817-10-201818-10-201819-10-2018
08:15 - 09:45-----
dr inż. Iwona Twarogowska-Wielesik
Jednolite Mgr Fizjoterapia 1
dr Helena Babiuch
Bezpieczeństwo wewnętrzne 2
prof. dr hab. Leszek Berezowski
Filologia 1
-----
10:00 - 11:30
dr hab. Łucja Skotnicka
Filologia 1
dr inż. Iwona Twarogowska-Wielesik
Dietetyka 3
dr Helena Babiuch
Bezpieczeństwo wewnętrzne 1
dr Izabela Bernatek-Zaguła
Bezpieczeństwo wewnętrzne 1
-----
11:45 - 13:15
dr Katarzyna Sępowicz-Buczko
Pielęgniarstwo 1
mgr Izabela Selera
Filologia 2
mgr Halina Komorowicz
Pielęgniarstwo 2
prof. dr hab. Leszek Berezowski
Filologia 2
-----
13:30 - 15:00
dr Andrzej Szczepański
Mgr Bezpieczeństwo wewnętrzne 1
dr Marcin Sieja
Prawo 1
dr n. med. Justyna Bugała-Szpak
Jednolite Mgr Fizjoterapia 2
prof. dr hab. Leszek Berezowski
Filologia 1
-----
15:15 - 16:45
dr Andrzej Szczepański
Mgr Bezpieczeństwo wewnętrzne 1
dr Marcin Sieja
Prawo 1
dr Izabela Bernatek-Zaguła
Ratownictwo medyczne 1
prof. dr hab. Leszek Berezowski
Filologia 1
dr n. med. Alina Zbróg
Dietetyka 2
17:00 - 18:30
dr Andrzej Szczepański
Mgr Bezpieczeństwo wewnętrzne 1
dr Marcin Sieja
Administracja 3
dr Izabela Bernatek-Zaguła
Ratownictwo medyczne 1
-----
dr n. med. Alina Zbróg
Dietetyka 2
18:45 - 20:15
dr Andrzej Szczepański
Mgr Bezpieczeństwo wewnętrzne 1
dr Anna Banaszewska
Bezpieczeństwo wewnętrzne 3
----------
prof. dr hab. n. med. Jerzy Kołodziej
Fizjoterapia 3


Sobota-niedziela

Godz/Dzień20-10-201821-10-2018
08:15 - 09:45
Rezerwacja
Rezerwacje 1
Żak
dr Andrzej Szczepański
Mgr Bezpieczeństwo wewnętrzne 1
Bezpieczeństwo migracji ludności w Europie
10:00 - 11:30
Rezerwacja
Rezerwacje 1
Żak
dr Andrzej Szczepański
Mgr Bezpieczeństwo wewnętrzne 1
System polityczny RP
11:45 - 13:15
Rezerwacja
Rezerwacje 1
Żak
dr Eugeniusz Szydłowski
Administracja 2
Prawo administracyjne część szczegółowa
13:45 - 15:15
Rezerwacja
Rezerwacje 1
Żak
dr Eugeniusz Szydłowski
Administracja 2
Prawo gospodarcze Polski i UE
15:30 - 17:00
Rezerwacja
Rezerwacje 1
Żak
dr Marta Stanisławska
Mgr Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie 1
Etyka w biznesie
17:15 - 18:45
Rezerwacja
Rezerwacje 1
Żak
-----
19:00 - 20:30----------