5###

Sala:

A212


Od 21-05-2018 do 27-05-2018

Poniedziałek - Piątek

Godz/Dzień21-05-201822-05-201823-05-201824-05-201825-05-2018
08:15 - 09:45-----
dr hab. Renata Szyguła
Jednolite Mgr Fizjoterapia 1
mgr Renata Hołowiak
Pielęgniarstwo 2
-----
dr n. med. Justyna Bugała-Szpak
Fizjoterapia 3
10:00 - 11:30
dr Andrzej Szczepański
Mgr Pedagogika 2
dr hab. Renata Szyguła
Jednolite Mgr Fizjoterapia 1
-----
dr hab. n. med. Krzysztof Wronecki
Ratownictwo medyczne 3
dr n. med. Justyna Bugała-Szpak
Fizjoterapia 3
11:45 - 13:15
dr Andrzej Szczepański
Mgr Pedagogika 2
dr hab. Renata Szyguła
Jednolite Mgr Fizjoterapia 1
dr Izabela Bernatek-Zaguła
Pielęgniarstwo 1
dr hab. n. med. Krzysztof Wronecki
Ratownictwo medyczne 3
-----
13:30 - 15:00
mgr Katarzyna Traczuk-Bernat
Dietetyka 2
dr hab. inż. Robert Burduk
Informatyka 2
dr Izabela Bernatek-Zaguła
Pielęgniarstwo 1
dr hab. n. med. Krzysztof Wronecki
Fizjoterapia 2
-----
15:15 - 16:45-----
dr hab. inż. Robert Burduk
Informatyka 2
dr Zbigniew Cesarz
Bezpieczeństwo wewnętrzne 1
----------
17:00 - 18:30----------
dr Wojciech Kasprzyk
Bezpieczeństwo wewnętrzne 1
----------
18:45 - 20:15-------------------------


Sobota-niedziela

Godz/Dzień26-05-201827-05-2018
08:15 - 09:45----------
10:00 - 11:30-----
prof. dr hab. Wiesław Deptuła
Zarządzanie i inżynieria produkcji 1
Ekologia i zarządzanie środowiskiem
11:45 - 13:15
ŻAK
Rezerwacje 1
Rezerwacja
prof. dr hab. Wiesław Deptuła
Zarządzanie i inżynieria produkcji 1
Ekologia i zarządzanie środowiskiem
13:45 - 15:15
ŻAK
Rezerwacje 1
Rezerwacja
-----
15:30 - 17:00
ŻAK
Rezerwacje 1
Rezerwacja
dr Przemysław Siudak
Zarządzanie 1
Podstawy finansów
17:15 - 18:45-----
dr Przemysław Siudak
Zarządzanie 1
Podstawy finansów
19:00 - 20:30----------