3###

Sala:

A212


Od 20-01-2020 do 26-01-2020

Poniedziałek - Piątek

Godz/Dzień20-01-202021-01-202022-01-202023-01-202024-01-2020
08:15 - 09:45
dr Wojciech Mucha
Rezerwacje 1
dr inż. Ewa Walczak-Chajec
Pielęgniarstwo 1
prof. dr hab. n. med. Jerzy Kołodziej
Ratownictwo medyczne 2
dr Jerzy Buczko
Mgr Bezpieczeństwo wewnętrzne 2
-----
10:00 - 11:30
prof.dr hab.inż. Ryszard Pisarski
Dietetyka 2
dr inż. Ewa Walczak-Chajec
Pielęgniarstwo 1
prof. dr hab. n. med. Jerzy Kołodziej
Ratownictwo medyczne 2
dr Jerzy Buczko
Mgr Bezpieczeństwo wewnętrzne 2
dr n. med. Joanna Żółtańska
Mgr Pielęgniarstwo 2
11:45 - 13:15
dr Karol Rusin
Jednolite Mgr Prawo 1
dr Bogumiła Wątorek
Finanse, rachunkowość i podatki 3
-----
mgr Dorota Mickiewicz-Góra
Pielęgniarstwo 1
dr n. med. Joanna Żółtańska
Mgr Pielęgniarstwo 2
13:30 - 15:00----------
dr n. med. Joanna Żółtańska
Bezpieczeństwo wewnętrzne 3
mgr Dorota Mickiewicz-Góra
Pielęgniarstwo 1
dr hab. n. med. Krzysztof Małyszczak
Mgr Pielęgniarstwo 2
15:15 - 16:45
dr Dorota Domińska-Werbel
Pielęgniarstwo 1
dr Lilia Omelan
s1INT 1
dr n. med. Joanna Żółtańska
Bezpieczeństwo wewnętrzne 3
dr inż. Jerzy Kuś
Zarządzanie i inżynieria produkcji 4
-----
17:00 - 18:30----------
dr n. med. Joanna Żółtańska
Bezpieczeństwo wewnętrzne 3
dr Helena Babiuch
Rezerwacje 1
dr n. med. Jolanta Bielawska
Mgr Pielęgniarstwo 2
18:45 - 20:15
dr Dorota Domińska-Werbel
s1INT 1
dr n. med. Małgorzata Bujnowska
Jednolite Mgr Fizjoterapia 2
----------
dr n. med. Jolanta Bielawska
Mgr Pielęgniarstwo 2


Sobota-niedziela

Godz/Dzień25-01-202026-01-2020
08:15 - 09:45
dr inż. Daniel Dębowski
Logistyka i transport 1
Grafika inżynierska
dr Marek Gorzelańczyk
Zarządzanie i inżynieria produkcji 1
Matematyka
10:00 - 11:30
mgr inż. Piotr Nadybski
Informatyka 2
Sieci komputerowe
dr Marek Gorzelańczyk
Zarządzanie i inżynieria produkcji 2
Statystyka inżynierska
11:45 - 13:15
dr inż. Jacek Rudnicki
Zarządzanie i inżynieria produkcji 3
Logistyka produkcji
-----
13:45 - 15:15
dr inż. Jerzy Kwaśnik
Zarządzanie i inżynieria produkcji 1
Geometria i grafika inżynierska
-----
15:30 - 17:00
dr inż. Jerzy Kwaśnik
Zarządzanie i inżynieria produkcji 1
Geometria i grafika inżynierska
dr inż. Zygmunt Domagała
Zarządzanie i inżynieria produkcji 3
Zarządzanie kadrami w logistyce
17:15 - 18:45
dr inż. Jerzy Kwaśnik
Zarządzanie i inżynieria produkcji 3
Zarządzanie jakością
dr Beata Skwarek
Bezpieczeństwo wewnętrzne 1
Komunikacja społeczna
19:00 - 20:30
dr inż. Jerzy Kwaśnik
Zarządzanie i inżynieria produkcji 2
Podstawy projektowania inżynierskiego
-----