4###

Sala:

C110


Od 21-05-2018 do 27-05-2018

Poniedziałek - Pi±tek

Godz/Dzień21-05-201822-05-201823-05-201824-05-201825-05-2018
08:15 - 09:45----------
mgr inż. Paweł Andrzejczyk
Rezerwacje 1
-----
dr hab. Wanda Grelowska
Pedagogika 2
10:00 - 11:30
mgr Jacek D±browski
Pedagogika 3
mgr Józefa Szczepankowska
Pedagogika 1
mgr inż. Paweł Andrzejczyk
Rezerwacje 1
-----
dr hab. Wanda Grelowska
Pedagogika 2
11:45 - 13:15
mgr Jacek D±browski
Pedagogika 3
mgr Józefa Szczepankowska
Pedagogika 1
mgr inż. Paweł Andrzejczyk
Rezerwacje 1
dr Marek Kazimierowicz
Pedagogika 1
dr hab. Wanda Grelowska
Pedagogika 2
13:30 - 15:00
mgr Jacek D±browski
Bezpieczeństwo wewnętrzne 3
dr Grażyna Maciak
Pedagogika 3
mgr inż. Paweł Andrzejczyk
Rezerwacje 1
dr Marek Kazimierowicz
Pedagogika 1
dr hab. Wanda Grelowska
Pedagogika 2
15:15 - 16:45
dr Anna Kowal-Orczykowska
Pedagogika 3
----------
dr Marek Kazimierowicz
Pedagogika 1
dr hab. Wanda Grelowska
Pedagogika 2
17:00 - 18:30
dr Anna Kowal-Orczykowska
Pedagogika 3
----------
dr Marek Kazimierowicz
Rezerwacje 1
dr hab. Wanda Grelowska
Pedagogika 2
18:45 - 20:15
dr Anna Kowal-Orczykowska
Pedagogika 3
--------------------


Sobota-niedziela

Godz/Dzień26-05-201827-05-2018
08:15 - 09:45-----
SP ZZL
Rezerwacje 1
Rezerwacja
10:00 - 11:30-----
SP ZZL
Rezerwacje 1
Rezerwacja
11:45 - 13:15
mgr Józefa Szczepankowska
Mgr Pedagogika 2
Metody terapii dzieci z zaburzeniami zachowania i emocji
SP ZZL
Rezerwacje 1
Rezerwacja
13:45 - 15:15
mgr Józefa Szczepankowska
Mgr Pedagogika 2
Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno - terapeutycznych
SP ZZL
Rezerwacje 1
Rezerwacja
15:30 - 17:00-----
SP ZZL
Rezerwacje 1
Rezerwacja
17:15 - 18:45-----
SP ZZL
Rezerwacje 1
Rezerwacja
19:00 - 20:30-----
SP ZZL
Rezerwacje 1
Rezerwacja