5###

Sala:

C111


Od 19-02-2018 do 25-02-2018

Poniedziałek - Piątek

Godz/Dzień19-02-201820-02-201821-02-201822-02-201823-02-2018
08:15 - 09:45-------------------------
10:00 - 11:30-----
dr Anna Kowal-Orczykowska
Pedagogika 1
-----
dr hab. Wita Szulc
s1INT_PED 1
-----
11:45 - 13:15
mgr Olga Wasylik
Pedagogika 2
dr Anna Kowal-Orczykowska
Pedagogika 1
-----
dr hab. Wita Szulc
s1INT_PED 1
-----
13:30 - 15:00
mgr Olga Wasylik
Pedagogika 2
---------------
mgr Jacek Dąbrowski
Pedagogika 3
15:15 - 16:45-------------------------
17:00 - 18:30---------------
dr hab. Wanda Grelowska
Pedagogika 2
-----
18:45 - 20:15-------------------------


Sobota-niedziela

Godz/Dzień24-02-201825-02-2018
08:15 - 09:45----------
10:00 - 11:30----------
11:45 - 13:15-----
dr inż. Wiesław Ładoński
Zarządzanie i inżynieria produkcji 3
Zarządzanie bezpieczeństwem
13:45 - 15:15-----
dr inż. Wiesław Ładoński
Zarządzanie i inżynieria produkcji 3
Zarządzanie bezpieczeństwem
15:30 - 17:00----------
17:15 - 18:45----------
19:00 - 20:30----------