6###

Sala:

A245


Od 15-10-2018 do 21-10-2018

Poniedziałek - Piątek

Godz/Dzień15-10-201816-10-201817-10-201818-10-201819-10-2018
08:15 - 09:45
prof. dr hab. n. med. Andrzej Gładysz
Dietetyka 2
dr hab. n. med. Tadeusz Sebzda
Pielęgniarstwo 2
prof. dr hab. n. med. Grażyna Durek
Pielęgniarstwo 3
dr Grzegorz Konieczny
Pielęgniarstwo 3
dr hab. n. med. Krzysztof Małyszczak
Ratownictwo medyczne 1
10:00 - 11:30
prof. dr hab. inż. Jerzy Pietkiewicz
Dietetyka 2
dr hab. Renata Szyguła
Pielęgniarstwo 1
prof. dr hab. n. med. Grażyna Durek
Ratownictwo medyczne 3
prof. dr hab. n. med. Bohdan Gworys
Pielęgniarstwo 1
dr hab. n. med. Krzysztof Małyszczak
Jednolite Mgr Fizjoterapia 2
11:45 - 13:15
prof. dr hab. inż. Jerzy Pietkiewicz
Dietetyka 1
dr Jan Wojtaś
Pielęgniarstwo 1
prof. dr hab. n. med. Grażyna Durek
Ratownictwo medyczne 3
dr n. med. Joanna Żółtańska
Pielęgniarstwo 3
-----
13:30 - 15:00
dr n. med. Joanna Żółtańska
Jednolite Mgr Fizjoterapia 2
dr Jan Wojtaś
Pielęgniarstwo 1
prof. dr hab. n. med. Grażyna Durek
Ratownictwo medyczne 2
dr n. med. Joanna Żółtańska
Pielęgniarstwo 3
-----
15:15 - 16:45
mgr Marek Rabski
Dietetyka 1
dr Anna Banaszewska
Pedagogika 2
prof. dr hab. n. med. Grażyna Durek
Ratownictwo medyczne 3
dr n. med. Jacek Smereka
Pielęgniarstwo 3
dr n. med. Jacek Smereka
Ratownictwo medyczne 2
17:00 - 18:30
dr Jan Wojtaś
Dietetyka 1
prof. dr hab. Marek Woźniewski
Jednolite Mgr Fizjoterapia 1
prof. dr hab. n. med. Grażyna Durek
Ratownictwo medyczne 3
dr n. med. Jacek Smereka
Ratownictwo medyczne 3
dr n. med. Jacek Smereka
Ratownictwo medyczne 3
18:45 - 20:15
dr Jan Wojtaś
Ratownictwo medyczne 1
mgr Magdalena Zakrawacz
Jednolite Mgr Fizjoterapia 2
prof. dr hab. n. med. Jerzy Kołodziej
Fizjoterapia 3
dr n. med. Jacek Smereka
Ratownictwo medyczne 2
dr n. med. Jacek Smereka
Ratownictwo medyczne 3


Sobota-niedziela

Godz/Dzień20-10-201821-10-2018
08:15 - 09:45-----
mgr Andrzej Marek
Administracja 2
Procedury administracyjne
10:00 - 11:30
prof. dr hab. inż. Stanisław Zaborski
Inżynieria testowa 3
Praca dyplomowa i seminarium dyplomowe
mgr Andrzej Marek
Administracja 2
Procedury administracyjne
11:45 - 13:15
prof. dr hab. inż. Stanisław Zaborski
Inżynieria testowa 3
Mechanika złamań (pękania)
dr Andrzej Szczepański
Bezpieczeństwo wewnętrzne 2
Współczesne systemy polityczne
13:45 - 15:15-----
dr Andrzej Szczepański
Bezpieczeństwo wewnętrzne 2
Współczesne systemy polityczne
15:30 - 17:00----------
17:15 - 18:45----------
19:00 - 20:30----------