5###

Sala:

A245


Od 21-05-2018 do 27-05-2018

Poniedziałek - Piątek

Godz/Dzień21-05-201822-05-201823-05-201824-05-201825-05-2018
08:15 - 09:45-----
dr hab. n. med. Tadeusz Sebzda
Ratownictwo medyczne 1
dr inż. Ewa Walczak-Chajec
Dietetyka 1
mgr inż. Lilianna Przystasz
Dietetyka 2
dr n. med. Alina Zbróg
Ratownictwo medyczne 2
10:00 - 11:30
prof. dr hab. inż. Jerzy Pietkiewicz
Dietetyka 1
dr hab. n. med. Tadeusz Sebzda
Pielęgniarstwo 1
dr inż. Ewa Walczak-Chajec
Dietetyka 1
-----
dr n. med. Alina Zbróg
Ratownictwo medyczne 2
11:45 - 13:15
prof. dr hab. inż. Jerzy Pietkiewicz
Dietetyka 1
----------
mgr Katarzyna Traczuk-Bernat
Dietetyka 1
-----
13:30 - 15:00
prof. dr hab. Wiesław Deptuła
Dietetyka 1
dr Wiesław Zielonka
Ratownictwo medyczne 3
-----
mgr Katarzyna Traczuk-Bernat
Dietetyka 1
dr n. med. Jacek Smereka
Ratownictwo medyczne 3
15:15 - 16:45
prof. dr hab. Wiesław Deptuła
Dietetyka 1
dr Emilia Sokołowska
Administracja 2
-----
dr Andrzej Szczepański
Bezpieczeństwo wewnętrzne 1
dr n. med. Jacek Smereka
Ratownictwo medyczne 3
17:00 - 18:30--------------------
dr n. med. Jacek Smereka
Ratownictwo medyczne 2
18:45 - 20:15--------------------
dr n. med. Jacek Smereka
Ratownictwo medyczne 2


Sobota-niedziela

Godz/Dzień26-05-201827-05-2018
08:15 - 09:45
dr Anna Banaszewska
Zarządzanie i inżynieria produkcji 2
Prawo gospodarcze
dr inż. Ryszard Rębowski
Zarządzanie i inżynieria produkcji 2
Badania operacyjne
10:00 - 11:30
dr Anna Banaszewska
Zarządzanie i inżynieria produkcji 2
Prawo gospodarcze
mgr Barbara Kurkowska
Zarządzanie 1
Podstawy finansów
11:45 - 13:15
prof. dr hab. inż. Stanisław Zaborski
Inżynieria testowa 2
Materiałoznawstwo i testowanie materiałów
mgr Barbara Kurkowska
Zarządzanie 1
Podstawy finansów
13:45 - 15:15
prof. dr hab. inż. Stanisław Zaborski
Inżynieria testowa 2
Korozja
dr Jan Budka
Zarządzanie 2
Metody organizacji i zarządzania
15:30 - 17:00-----
dr Jan Budka
Zarządzanie 2
Metody organizacji i zarządzania
17:15 - 18:45-----
dr Jan Budka
Zarządzanie 2
Podstawy nauki o przedsiębiorstwie
19:00 - 20:30----------