5###

Sala:

C123


Od 19-02-2018 do 25-02-2018

Poniedziałek - Piątek

Godz/Dzień19-02-201820-02-201821-02-201822-02-201823-02-2018
08:15 - 09:45-----
dr Kornelia Hübscher
s1INT_PED 1
dr hab. Wita Szulc
s1INT_PED 1
-----
dr hab. Wanda Grelowska
Pedagogika 2
10:00 - 11:30-----
dr Kornelia Hübscher
s1INT_PED 1
dr hab. Wita Szulc
s1INT_PED 1
-----
dr hab. Wanda Grelowska
Pedagogika 2
11:45 - 13:15-----
dr Kornelia Hübscher
s1INT_PED 1
dr hab. Wita Szulc
s1INT_PED 1
-----
dr hab. Wanda Grelowska
Pedagogika 2
13:30 - 15:00-----
mgr Iwona Tarnogórska-Oziębły
Pedagogika 2
----------
dr hab. Wanda Grelowska
Pedagogika 2
15:15 - 16:45
dr Anna Kowal-Orczykowska
Pedagogika 3
mgr Iwona Tarnogórska-Oziębły
Pedagogika 2
-----
mgr Paulina Pacura-Cieślik
Pedagogika 2
dr hab. Wanda Grelowska
Pedagogika 2
17:00 - 18:30
dr Anna Kowal-Orczykowska
Pedagogika 3
----------
mgr Paulina Pacura-Cieślik
Pedagogika 2
dr hab. Wanda Grelowska
Pedagogika 2
18:45 - 20:15-------------------------


Sobota-niedziela

Godz/Dzień24-02-201825-02-2018
08:15 - 09:45
mgr Anna Lachmirowicz
Mgr Pedagogika 2
Rezerwacja
dr Anna Kowal-Orczykowska
Mgr Pedagogika 2
Komunikacja interpersonalna
10:00 - 11:30
mgr Anna Lachmirowicz
Mgr Pedagogika 2
Rezerwacja
dr Anna Kowal-Orczykowska
Mgr Pedagogika 2
Komunikacja interpersonalna
11:45 - 13:15
mgr Anna Lachmirowicz
Mgr Pedagogika 2
Rezerwacja
dr Kornelia Hübscher
Mgr Pedagogika 2
Metodyka zajęć korekcyjno - kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami
13:45 - 15:15
mgr Anna Lachmirowicz
Mgr Pedagogika 2
Rezerwacja
dr Kornelia Hübscher
Mgr Pedagogika 2
Diagnoza psychopedagogiczna dziecka
15:30 - 17:00-----
dr Kornelia Hübscher
Mgr Pedagogika 2
Diagnoza psychopedagogiczna dziecka
17:15 - 18:45-----
dr Kornelia Hübscher
Mgr Pedagogika 2
Metodyka zajęć korekcyjno - kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami
19:00 - 20:30-----
dr Kornelia Hübscher
Mgr Pedagogika 2
Metodyka zajęć korekcyjno - kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami