0###

Sala:

C222


Od 21-10-2019 do 27-10-2019

Poniedziałek - Piątek

Godz/Dzień21-10-201922-10-201923-10-201924-10-201925-10-2019
08:15 - 09:45
mgr Nadine Bednarz
Logistyka i transport 1
mgr Dariusz Stefaniak
Bezpieczeństwo wewnętrzne 2
dr inż. Ryszard Rębowski
Informatyka 2
----------
10:00 - 11:30
dr inż. Renata Gnitecka
Finanse, rachunkowość i podatki 1
prof. dr hab. inż. Wojciech Zamojski
Informatyka 4
dr inż. Ryszard Rębowski
s1INT 1
dr inż. Jerzy Kwaśnik
Zarządzanie i inżynieria produkcji 1
-----
11:45 - 13:15
dr inż. Renata Gnitecka
Finanse, rachunkowość i podatki 1
-----
mgr Dariusz Stefaniak
Bezpieczeństwo wewnętrzne 2
dr inż. Zbigniew Fryźlewicz
Informatyka 4
-----
13:30 - 15:00----------
mgr Barbara Kurkowska
Finanse, rachunkowość i podatki 3
mgr Barbara Kurkowska
Finanse, rachunkowość i podatki 2
-----
15:15 - 16:45-----
prof. dr hab. inż. Wojciech Zamojski
Informatyka 3
-----
dr inż. Zbigniew Fryźlewicz
Informatyka 1
-----
17:00 - 18:30---------------
dr inż. Zbigniew Fryźlewicz
Informatyka 3
-----
18:45 - 20:15-------------------------


Sobota-niedziela

Godz/Dzień26-10-201927-10-2019
08:15 - 09:45-----
dr inż. Wiesław Ładoński
Zarządzanie i inżynieria produkcji 3
Seminarium dyplomowe
10:00 - 11:30-----
dr inż. Zygmunt Domagała
Zarządzanie i inżynieria produkcji 3
Maszynoznawstwo
11:45 - 13:15-----
dr inż. Zygmunt Domagała
Zarządzanie i inżynieria produkcji 3
Maszynoznawstwo
13:45 - 15:15
mgr Janina Płaskonka-Fietkowska
Zarządzanie i inżynieria produkcji 1
Matematyka
dr Paweł Jóźwiakowski
Mgr Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie 2
Podstawy zarządzania innowacjami
15:30 - 17:00
mgr Janina Płaskonka-Fietkowska
Zarządzanie i inżynieria produkcji 1
Matematyka
dr Marek Gorzelańczyk
Zarządzanie i inżynieria produkcji 2
Statystyka inżynierska
17:15 - 18:45
mgr Janina Płaskonka-Fietkowska
Zarządzanie 1
Matematyka
dr Marek Gorzelańczyk
Zarządzanie i inżynieria produkcji 2
Statystyka inżynierska
19:00 - 20:30
mgr Janina Płaskonka-Fietkowska
Zarządzanie 1
Matematyka
dr Przemysław Siudak
Mgr Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie 2
Seminarium dyplomowe