1###

Sala:

C225


Od 30-03-2020 do 05-04-2020

Poniedziałek - Piątek

Godz/Dzień30-03-202031-03-202001-04-202002-04-202003-04-2020
08:15 - 09:45----------
dr Magdalena Dąbrowska
Logistyka i transport 1
----------
10:00 - 11:30-----
mgr Józefa Szczepankowska
Bezpieczeństwo wewnętrzne 3
dr Magdalena Dąbrowska
Logistyka i transport 1
dr Bożena Rudnicka
Finanse, rachunkowość i podatki 2
-----
11:45 - 13:15
mgr Barbara Kurkowska
Finanse, rachunkowość i podatki 2
mgr Józefa Szczepankowska
Bezpieczeństwo wewnętrzne 3
dr Magdalena Dąbrowska
Logistyka i transport 1
dr Bożena Rudnicka
Finanse, rachunkowość i podatki 2
-----
13:30 - 15:00
mgr Barbara Kurkowska
Zarządzanie 2
mgr Józefa Szczepankowska
Bezpieczeństwo wewnętrzne 3
dr inż. Wiesław Ładoński
Zarządzanie i inżynieria produkcji 3
dr Bożena Rudnicka
Finanse, rachunkowość i podatki 2
mgr Barbara Kurkowska
Finanse, rachunkowość i podatki 1
15:15 - 16:45
mgr Paweł Macuga
Finanse, rachunkowość i podatki 2
mgr Józefa Szczepankowska
Bezpieczeństwo wewnętrzne 3
dr inż. Wiesław Ładoński
Zarządzanie i inżynieria produkcji 3
-----
mgr Barbara Kurkowska
Finanse, rachunkowość i podatki 1
17:00 - 18:30
dr Paweł Jóźwiakowski
Finanse, rachunkowość i podatki 2
-----
mgr inż. Piotr Motyka
Zarządzanie i inżynieria produkcji 3
----------
18:45 - 20:15
mgr Paweł Macuga
s1INT 1
dr Wojciech Mucha
Zarządzanie 3
mgr inż. Piotr Motyka
Zarządzanie i inżynieria produkcji 3
----------


Sobota-niedziela

Godz/Dzień04-04-202005-04-2020
08:15 - 09:45
mgr Irena Izbiańska
Mgr Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie 1
Rachunkowość zarządcza
mgr Irena Izbiańska
Finanse, rachunkowość i podatki 3
Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej
10:00 - 11:30
mgr Irena Izbiańska
Mgr Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie 1
Rachunkowość zarządcza
mgr Irena Izbiańska
Finanse, rachunkowość i podatki 3
Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej
11:45 - 13:15
mgr Irena Izbiańska
Mgr Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie 1
Rachunkowość zarządcza
-----
13:45 - 15:15
mgr Irena Izbiańska
Mgr Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie 1
Rachunkowość zarządcza
mgr inż. Marcin Żmuda
Informatyka 2
Systemy operacyjne
15:30 - 17:00
mgr inż. Krzysztof Rewak
Informatyka 2
Projektowanie i programowanie systemów internetowych I
mgr inż. Marcin Żmuda
Informatyka 2
Programowanie wizualne
17:15 - 18:45
dr Paweł Jóźwiakowski
Mgr Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie 2
Lean management
dr Przemysław Siudak
Mgr Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie 2
Seminarium dyplomowe
19:00 - 20:30----------