3###

Sala:

A12


Od 20-01-2020 do 26-01-2020

Poniedziałek - Piątek

Godz/Dzień20-01-202021-01-202022-01-202023-01-202024-01-2020
08:15 - 09:45
mgr Mirosław Karykowski
Pedagogika 2
mgr Agnieszka Perchaluk
Informatyka 2
mgr Magdalena Szylar
Jednolite Mgr Prawo 2
mgr Mirosław Karykowski
Pedagogika 3
dr Agnieszka Błaszczyk-Szabat
s1INT 1
10:00 - 11:30
mgr Mirosław Karykowski
Filologia 2
mgr Agnieszka Perchaluk
Zarządzanie i inżynieria produkcji 3
mgr Magdalena Szylar
Jednolite Mgr Fizjoterapia 3
mgr Mirosław Karykowski
Bezpieczeństwo wewnętrzne 2
dr Agnieszka Błaszczyk-Szabat
s1INT 1
11:45 - 13:15
dr Rafał Kubik
Administracja 2
dr Rafał Kubik
Administracja 2
mgr Magdalena Szylar
Jednolite Mgr Prawo 1
mgr Patrick Chapman
Filologia 1
mgr Katarzyna Ferensztajn-Pundyk
Pielęgniarstwo 1
13:30 - 15:00
dr Rafał Kubik
Administracja 2
mgr Ewa Skotnicka
Filologia 1
dr Zbigniew Cesarz
Bezpieczeństwo wewnętrzne 1
mgr Patrick Chapman
Filologia 1
mgr Katarzyna Ferensztajn-Pundyk
Pielęgniarstwo 1
15:15 - 16:45
dr Rafał Kubik
Jednolite Mgr Prawo 1
-----
mgr Maria Muraszka
Zarządzanie 3
dr Lilia Omelan
s1INT 1
-----
17:00 - 18:30
dr Jakub Rzucidło
Mgr Bezpieczeństwo wewnętrzne 2
-----
mgr Maria Muraszka
Zarządzanie 3
dr Lilia Omelan
Filologia 1
-----
18:45 - 20:15-------------------------


Sobota-niedziela

Godz/Dzień25-01-202026-01-2020
08:15 - 09:45
mgr Dorota Góra-Pachoń
Zarządzanie i inżynieria produkcji 3
Język obcy
mgr Zbigniew Wróblewski
Administracja 2
Procedury administracyjne
10:00 - 11:30-----
mgr Zbigniew Wróblewski
Administracja 2
Administrowanie ochroną środowiska
11:45 - 13:15
mgr Ewa Rosowicz-Kobiak
Bezpieczeństwo wewnętrzne 3
Lektorat z języka obcego
-----
13:45 - 15:15
mgr Ewa Rosowicz-Kobiak
Administracja 3
Język obcy
dr Zbigniew Cesarz
Bezpieczeństwo wewnętrzne 1
Bezpieczeństwo wewnętrzne w Unii Europejskiej
15:30 - 17:00
mgr Zbigniew Wróblewski
Bezpieczeństwo wewnętrzne 3
Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
dr Zbigniew Cesarz
Bezpieczeństwo wewnętrzne 1
Międzynarodowe stosunki polityczne
17:15 - 18:45-----
dr Zbigniew Cesarz
Bezpieczeństwo wewnętrzne 2
System bezpieczeństwa wewnętrznego
19:00 - 20:30----------