6###

Sala:

C11


Od 15-10-2018 do 21-10-2018

Poniedzia│ek - Pi▒tek

Godz/Dzie˝15-10-201816-10-201817-10-201818-10-201819-10-2018
08:15 - 09:45
mgr in┐. Piotr Nadybski
s1INT_MGN 1
--------------------
10:00 - 11:30
mgr in┐. Piotr Nadybski
Informatyka 4
----------
mgr in┐. Roman Hojniak
Zarz▒dzanie i in┐ynieria produkcji 3
dr Aleksander Klosow
s1INT_MGN 1
11:45 - 13:15
mgr in┐. Piotr Nadybski
Informatyka 2
----------
mgr in┐. Roman Hojniak
Zarz▒dzanie i in┐ynieria produkcji 3
-----
13:30 - 15:00
mgr in┐. Piotr Nadybski
Informatyka 2
----------
mgr in┐. Roman Hojniak
Zarz▒dzanie i in┐ynieria produkcji 3
dr in┐. Renata Gnitecka
Mgr Finanse i zarz▒dzanie w przedsiŕbiorstwie 1
15:15 - 16:45
mgr in┐. Piotr Nadybski
Informatyka 2
--------------------
17:00 - 18:30
mgr in┐. Piotr Nadybski
Informatyka 2
--------------------
18:45 - 20:15
mgr in┐. Krystian Sadowski
Zarz▒dzanie i in┐ynieria produkcji 3
--------------------


Sobota-niedziela

Godz/Dzie˝20-10-201821-10-2018
08:15 - 09:45----------
10:00 - 11:30----------
11:45 - 13:15----------
13:45 - 15:15----------
15:30 - 17:00----------
17:15 - 18:45----------
19:00 - 20:30----------