4###

Sala:

C11


Od 21-05-2018 do 27-05-2018

Poniedzia│ek - Pi▒tek

Godz/Dzie˝21-05-201822-05-201823-05-201824-05-201825-05-2018
08:15 - 09:45---------------
mgr in┐. Pawe│ Andrzejczyk
Rezerwacje 1
-----
10:00 - 11:30-----
mgr in┐. Krzysztof Kolbusz
Informatyka 1
mgr in┐. Krzysztof Kolbusz
Informatyka 3
mgr in┐. Pawe│ Andrzejczyk
Rezerwacje 1
-----
11:45 - 13:15-----
mgr in┐. Krzysztof Kolbusz
Informatyka 1
mgr in┐. Krzysztof Kolbusz
Informatyka 3
mgr in┐. Pawe│ Andrzejczyk
Rezerwacje 1
-----
13:30 - 15:00-----
mgr in┐. Krzysztof Kolbusz
Informatyka 1
mgr in┐. Krzysztof Kolbusz
Informatyka 1
mgr in┐. Pawe│ Andrzejczyk
Rezerwacje 1
mgr in┐. Leszek úozowski
Finanse, rachunkowoŠ i podatki 1
15:15 - 16:45
dr in┐. Dariusz Michalski
Zarz▒dzanie i in┐ynieria produkcji 3
mgr in┐. Krzysztof Kolbusz
Informatyka 1
---------------
17:00 - 18:30
dr in┐. Dariusz Michalski
Zarz▒dzanie i in┐ynieria produkcji 3
mgr in┐. Krzysztof Kolbusz
Informatyka 3
----------
mgr in┐. Leszek úozowski
Zarz▒dzanie 1
18:45 - 20:15-------------------------


Sobota-niedziela

Godz/Dzie˝26-05-201827-05-2018
08:15 - 09:45----------
10:00 - 11:30----------
11:45 - 13:15----------
13:45 - 15:15
dr in┐. Renata Gnitecka
Finanse, rachunkowoŠ i podatki 1
Ekonometria
mgr in┐. Roman Hojniak
Zarz▒dzanie i in┐ynieria produkcji 1
Geometria i grafika in┐ynierska
15:30 - 17:00
dr in┐. Renata Gnitecka
Finanse, rachunkowoŠ i podatki 1
Ekonometria
mgr in┐. Roman Hojniak
Zarz▒dzanie i in┐ynieria produkcji 1
Geometria i grafika in┐ynierska
17:15 - 18:45-----
mgr in┐. Roman Hojniak
Zarz▒dzanie i in┐ynieria produkcji 1
Geometria i grafika in┐ynierska
19:00 - 20:30-----
mgr in┐. Roman Hojniak
Zarz▒dzanie i in┐ynieria produkcji 1
Geometria i grafika in┐ynierska