3###

Sala:

C11


Od 21-01-2019 do 27-01-2019

Poniedzia│ek - Pi▒tek

Godz/Dzie˝21-01-201922-01-201923-01-201924-01-201925-01-2019
08:15 - 09:45
mgr in┐. Piotr Nadybski
s1INT_MGN 1
----------
mgr in┐. Piotr Nadybski
s1INT_MGN 1
-----
10:00 - 11:30---------------
mgr in┐. Roman Hojniak
Zarz▒dzanie i in┐ynieria produkcji 3
-----
11:45 - 13:15
mgr in┐. Piotr Nadybski
Informatyka 2
----------
mgr in┐. Roman Hojniak
Zarz▒dzanie i in┐ynieria produkcji 3
-----
13:30 - 15:00
mgr in┐. Piotr Nadybski
Informatyka 2
----------
mgr in┐. Roman Hojniak
Zarz▒dzanie i in┐ynieria produkcji 3
dr in┐. Renata Gnitecka
Mgr Finanse i zarz▒dzanie w przedsiŕbiorstwie 1
15:15 - 16:45
mgr in┐. Piotr Nadybski
Informatyka 2
----------
mgr in┐. Roman Hojniak
Zarz▒dzanie i in┐ynieria produkcji 3
-----
17:00 - 18:30
mgr in┐. Piotr Nadybski
Informatyka 2
--------------------
18:45 - 20:15-------------------------


Sobota-niedziela

Godz/Dzie˝26-01-201927-01-2019
08:15 - 09:45
Akademia CISCO
Rezerwacje 1
Rezerwacja
-----
10:00 - 11:30
Akademia CISCO
Rezerwacje 1
Rezerwacja
dr in┐. Renata Gnitecka
Zarz▒dzanie 3
Podstawy prognozowania
11:45 - 13:15
Akademia CISCO
Rezerwacje 1
Rezerwacja
dr in┐. Renata Gnitecka
Zarz▒dzanie 3
Podstawy prognozowania
13:45 - 15:15
Akademia CISCO
Rezerwacje 1
Rezerwacja
-----
15:30 - 17:00
Akademia CISCO
Rezerwacje 1
Rezerwacja
-----
17:15 - 18:45----------
19:00 - 20:30----------