6###

Sala:

C125


Od 15-10-2018 do 21-10-2018

Poniedziałek - Piątek

Godz/Dzień15-10-201816-10-201817-10-201818-10-201819-10-2018
08:15 - 09:45
dr Jan Wojtaś
Jednolite Mgr Fizjoterapia 1
dr Jan Wojtaś
Bezpieczeństwo wewnętrzne 1
dr Paweł Jóźwiakowski
Mgr Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie 2
dr hab. inż. Bogumiła Wnukowska
Informatyka 1
-----
10:00 - 11:30
dr Jan Wojtaś
Pedagogika 2
prof. dr hab. Stanisław Dąbrowski
Prawo 1
dr Joanna Kenc
Mgr Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie 1
dr hab. inż. Bogumiła Wnukowska
Zarządzanie i inżynieria produkcji 1
prof. dr hab. inż. Zdzisław Jasiński
Zarządzanie i inżynieria produkcji 2
11:45 - 13:15
dr Jan Wojtaś
Zarządzanie 1
prof. dr hab. Stanisław Dąbrowski
Prawo 1
dr Joanna Kenc
Zarządzanie i inżynieria produkcji 1
dr hab. inż. Bogumiła Wnukowska
Mgr Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie 1
prof. dr hab. inż. Zdzisław Jasiński
Zarządzanie i inżynieria produkcji 2
13:30 - 15:00
dr Ilona Gembalczyk
Jednolite Mgr Fizjoterapia 1
prof. dr hab. Stanisław Dąbrowski
Mgr Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie 1
dr Jerzy Buczko
Bezpieczeństwo wewnętrzne 2
----------
15:15 - 16:45
mgr Magdalena Zakrawacz
Jednolite Mgr Fizjoterapia 2
prof. dr hab. Stanisław Dąbrowski
Mgr Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie 2
dr Jerzy Buczko
Bezpieczeństwo wewnętrzne 2
dr Dorota Domińska-Werbel
Bezpieczeństwo wewnętrzne 1
prof. dr hab. inż. Zdzisław Jasiński
Mgr Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie 1
17:00 - 18:30
dr Aleksander Klosow
Informatyka 3
-----
dr Ewa Szkic-Czech
Zarządzanie 2
----------
18:45 - 20:15----------
dr Ewa Szkic-Czech
Zarządzanie 2
----------


Sobota-niedziela

Godz/Dzień20-10-201821-10-2018
08:15 - 09:45
ŻAK
Rezerwacje 1
Żak
dr Anna Banaszewska
Mgr Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie 1
Prawo handlowe
10:00 - 11:30
ŻAK
Rezerwacje 1
Żak
dr Anna Banaszewska
Mgr Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie 1
Zarządzanie zasobami własności intelektualnej
11:45 - 13:15
ŻAK
Rezerwacje 1
Żak
ŻAK
Rezerwacje 1
Żak
13:45 - 15:15
ŻAK
Rezerwacje 1
Żak
ŻAK
Rezerwacje 1
Żak
15:30 - 17:00
ŻAK
Rezerwacje 1
Żak
ŻAK
Rezerwacje 1
Żak
17:15 - 18:45
ŻAK
Rezerwacje 1
Żak
ŻAK
Rezerwacje 1
Żak
19:00 - 20:30-----
ŻAK
Rezerwacje 1
Żak