6###

Sala:

A13


Od 15-10-2018 do 21-10-2018

Poniedziałek - Pi±tek

Godz/Dzień15-10-201816-10-201817-10-201818-10-201819-10-2018
08:15 - 09:45
mgr Magdalena Szylar
Pedagogika 3
----------
prof. dr hab. n. med. Jerzy Kołodziej
Ratownictwo medyczne 3
mgr Aleksander Mickiewicz
Ratownictwo medyczne 3
10:00 - 11:30
mgr Magdalena Szylar
Pedagogika 3
-----
dr Jerzy Buczko
Mgr Bezpieczeństwo wewnętrzne 1
mgr Ewa Skotnicka
Filologia 1
mgr Aleksander Mickiewicz
Ratownictwo medyczne 3
11:45 - 13:15
mgr Magdalena Szylar
Pedagogika 2
-----
mgr Izabela Selera
Filologia 3
mgr Patrick Chapman
Filologia 3
mgr Aleksander Mickiewicz
Ratownictwo medyczne 3
13:30 - 15:00
mgr Magdalena Szylar
Bezpieczeństwo wewnętrzne 2
-----
mgr Izabela Selera
Filologia 3
mgr Patrick Chapman
Filologia 3
mgr Aleksander Mickiewicz
Ratownictwo medyczne 3
15:15 - 16:45----------
dr Zbigniew Cesarz
Bezpieczeństwo wewnętrzne 1
-----
mgr Aleksander Mickiewicz
Ratownictwo medyczne 3
17:00 - 18:30
prof. dr hab. Stanisław D±browski
Administracja 3
--------------------
18:45 - 20:15
prof. dr hab. Stanisław D±browski
Administracja 3
-----
dr Zbigniew Cesarz
Administracja 1
----------


Sobota-niedziela

Godz/Dzień20-10-201821-10-2018
08:15 - 09:45----------
10:00 - 11:30
Uniwersytet Dziecięcy
Rezerwacje 1
Rezerwacja
-----
11:45 - 13:15
Uniwersytet Dziecięcy
Rezerwacje 1
Rezerwacja
-----
13:45 - 15:15
Uniwersytet Dziecięcy
Rezerwacje 1
Rezerwacja
-----
15:30 - 17:00----------
17:15 - 18:45----------
19:00 - 20:30----------