0###

Sala:

A13


Od 21-10-2019 do 27-10-2019

Poniedziałek - Piątek

Godz/Dzień21-10-201922-10-201923-10-201924-10-201925-10-2019
08:15 - 09:45
mgr Ewa Rosowicz-Kobiak
Pielęgniarstwo 3
mgr Ewa Rosowicz-Kobiak
Pielęgniarstwo 3
----------
mgr Ewa Rosowicz-Kobiak
Ratownictwo medyczne 3
10:00 - 11:30
mgr Ewa Rosowicz-Kobiak
Ratownictwo medyczne 3
mgr Ewa Rosowicz-Kobiak
Pielęgniarstwo 2
mgr Magdalena Kendziorczyk-Twardoch
Filologia 2
-----
mgr Ewa Rosowicz-Kobiak
Ratownictwo medyczne 3
11:45 - 13:15
mgr Ewa Rosowicz-Kobiak
Pedagogika 2
mgr Dariusz Wędzina
Jednolite Mgr Fizjoterapia 1
-----
dr Marcin Sieja
Bezpieczeństwo wewnętrzne 3
mgr Anna Rożdżestwieńska-Skwara
Rezerwacje 1
13:30 - 15:00
dr Karol Rusin
Jednolite Mgr Prawo 1
dr Lilia Omelan
Filologia 1
-----
dr Eugeniusz Szydłowski
Administracja 2
-----
15:15 - 16:45
dr Jakub Rzucidło
Administracja 2
-----
dr Tomasz Kaczmarczyk
Bezpieczeństwo wewnętrzne 1
dr Eugeniusz Szydłowski
Administracja 2
-----
17:00 - 18:30
dr Andrzej Szczepański
Mgr Bezpieczeństwo wewnętrzne 2
dr Lilia Omelan
s1INT 1
dr Tomasz Kaczmarczyk
Bezpieczeństwo wewnętrzne 1
----------
18:45 - 20:15-----
mgr Agnieszka Łakomska
Pedagogika 2
---------------


Sobota-niedziela

Godz/Dzień26-10-201927-10-2019
08:15 - 09:45
mgr Sławomir Polański
Mgr Pielęgniarstwo 2
Język angielski
dr Jakub Rzucidło
Mgr Bezpieczeństwo wewnętrzne 2
Seminarium dyplomowe
10:00 - 11:30
mgr Sławomir Polański
Mgr Pielęgniarstwo 2
Język angielski
dr Jakub Rzucidło
Administracja 2
Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego
11:45 - 13:15-----
dr Jakub Rzucidło
Administracja 2
Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego
13:45 - 15:15
dr Beata Skwarek
Mgr Bezpieczeństwo wewnętrzne 1
Bezpieczeństwo społeczne
dr Eugeniusz Szydłowski
Administracja 2
Prawo administracyjne część szczegółowa
15:30 - 17:00
dr Beata Skwarek
Mgr Bezpieczeństwo wewnętrzne 1
Bezpieczeństwo społeczne
dr Eugeniusz Szydłowski
Administracja 2
Procedury administracyjne
17:15 - 18:45
dr Katarzyna Sępowicz-Buczko
Mgr Bezpieczeństwo wewnętrzne 1
Zachowania ryzykowne
dr Eugeniusz Szydłowski
Administracja 1
Prawo międzynarodowe i Unii Europejskiej
19:00 - 20:30
dr Katarzyna Sępowicz-Buczko
Mgr Bezpieczeństwo wewnętrzne 1
Metodologia badań bezpieczeństwa
dr Eugeniusz Szydłowski
Administracja 1
Prawo międzynarodowe i Unii Europejskiej