5###

Sala:

A13


Od 19-02-2018 do 25-02-2018

Poniedziałek - Pi±tek

Godz/Dzień19-02-201820-02-201821-02-201822-02-201823-02-2018
08:15 - 09:45
dr Małgorzata Szudrowicz-Garstka
Filologia 2
mgr Ewa Skotnicka
Filologia 1
dr Agnieszka Błaszczyk-Szabat
Filologia 1
dr Małgorzata Szudrowicz-Garstka
Filologia 2
-----
10:00 - 11:30
dr Małgorzata Szudrowicz-Garstka
Filologia 1
mgr Ewa Skotnicka
Filologia 1
dr Agnieszka Błaszczyk-Szabat
Filologia 1
dr Lilia Omelan
Filologia 2
-----
11:45 - 13:15-----
mgr Ewa Skotnicka
Filologia 1
dr Agnieszka Błaszczyk-Szabat
Filologia 1
dr Izabela Bernatek-Zaguła
Bezpieczeństwo wewnętrzne 3
-----
13:30 - 15:00
mgr Dariusz Stefaniak
Bezpieczeństwo wewnętrzne 3
mgr Ewa Skotnicka
Filologia 1
----------
mgr Agnieszka Łakomska
UTW 1
15:15 - 16:45
mgr Dariusz Stefaniak
Bezpieczeństwo wewnętrzne 3
--------------------
17:00 - 18:30-----
dr inż. Paweł D±browa
Mgr Bezpieczeństwo wewnętrzne 1
dr Helena Babiuch
Administracja 3
----------
18:45 - 20:15-----
dr inż. Paweł D±browa
Mgr Bezpieczeństwo wewnętrzne 1
dr Helena Babiuch
Administracja 3
----------


Sobota-niedziela

Godz/Dzień24-02-201825-02-2018
08:15 - 09:45----------
10:00 - 11:30----------
11:45 - 13:15----------
13:45 - 15:15----------
15:30 - 17:00----------
17:15 - 18:45----------
19:00 - 20:30----------