6###

Sala:

E1


Od 13-01-2020 do 19-01-2020

Poniedziałek - Piątek

Godz/Dzień13-01-202014-01-202015-01-202016-01-202017-01-2020
08:15 - 09:45---------------
dr Andrzej Szczepański
Bezpieczeństwo wewnętrzne 1
-----
10:00 - 11:30-----
dr Anna Kowal-Orczykowska
Logistyka i transport 1
-----
dr Andrzej Szczepański
Bezpieczeństwo wewnętrzne 1
-----
11:45 - 13:15-----
dr Dorota Domińska-Werbel
Filologia 1
dr Tadeusz Kowalski
Zarządzanie 2
dr Andrzej Szczepański
Bezpieczeństwo wewnętrzne 1
-----
13:30 - 15:00-----
dr Dorota Domińska-Werbel
Informatyka 1
dr Tadeusz Kowalski
Zarządzanie 2
----------
15:15 - 16:45
dr Karol Selwat
Finanse, rachunkowość i podatki 1
dr Jan Pazgan
Informatyka 1
dr inż. Zygmunt Domagała
Informatyka 1
dr Anna Kowal-Orczykowska
Finanse, rachunkowość i podatki 1
-----
17:00 - 18:30----------
dr inż. Zygmunt Domagała
Informatyka 1
----------
18:45 - 20:15-------------------------


Sobota-niedziela

Godz/Dzień18-01-202019-01-2020
08:15 - 09:45
dr Jan Pazgan
Logistyka i transport 1
Podstawy filozofii - Moduł ogólnouczelniany
dr Anna Banaszewska
Zarządzanie i inżynieria produkcji 1
Organizacje pozarządowe - Moduł ogólnouczelniany
10:00 - 11:30
dr Jan Pazgan
Logistyka i transport 1
Podstawy filozofii - Moduł ogólnouczelniany
dr Anna Kowal-Orczykowska
Logistyka i transport 1
Personal branding - Moduł ogólnouczelniany
11:45 - 13:15
dr Dorota Domińska-Werbel
Logistyka i transport 1
Podstawy psychologii - Moduł ogólnouczelniany
dr Anna Kowal-Orczykowska
Mgr Finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie 2
Personal branding - Moduł ogólnouczelniany
13:45 - 15:15----------
15:30 - 17:00----------
17:15 - 18:45----------
19:00 - 20:30----------