0

Piątek 15-11-2019


Komunikaty:

Moduły ogólnouczelniane do wyboru (student wybiera 2 z 4 modułów):
Techniki uczenia się - dr Dorota Domińska - Werbel
Personal branding - dr Anna Kowal - Orczykowska
Organizacje pozarządowe - dr Anna Banaszewska
Protokół dyplomatyczny - dr Zbigniew Cesarz

Specjalność: n1An1A1n1A2
Piątek 15.11.2019
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Sobota 16.11.2019
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30Tus-Mo (wyk)
dr Dorota Domińska-Werbel
A141
Tus-Mo (wyk)
dr Dorota Domińska-Werbel
A141
11:45-13:15Pp (wyk)
dr Dorota Domińska-Werbel
A14
Pp (wyk)
dr Dorota Domińska-Werbel
A14
13:45-15:15Ti (wt)
mgr inż. Józefa Górska-Zając
A218
-
-
-
15:30-17:00-
-
-
Ti (wt)
mgr inż. Józefa Górska-Zając
A218
17:15-18:45-
-
-
-
-
-
19:00-20:30-
-
-
-
-
-
Niedziela 17.11.2019
08:15-09:45Op-Mo (wyk)
dr Anna Banaszewska
E1
Op-Mo (wyk)
dr Anna Banaszewska
E1
10:00-11:30Pd-Mo (wyk)
dr Zbigniew Cesarz
A14
Pd-Mo (wyk)
dr Zbigniew Cesarz
A14
11:45-13:15Pb-Mo (wyk)
dr Anna Kowal-Orczykowska
E1
Pb-Mo (wyk)
dr Anna Kowal-Orczykowska
E1
13:45-15:15Wda (wyk)
dr Anna Banaszewska
A15
Wda (wyk)
dr Anna Banaszewska
A15
15:30-17:00Wda (wyk)
dr Anna Banaszewska
A15
Wda (wyk)
dr Anna Banaszewska
A15
17:15-18:45Pcisio (wyk)
dr hab. Ewa Tuora – Schwierskott
A31
Pcisio (wyk)
dr hab. Ewa Tuora – Schwierskott
A31
19:00-20:30Prawo (wyk)
dr hab. Ewa Tuora – Schwierskott
A31
Prawo (wyk)
dr hab. Ewa Tuora – Schwierskott
A31

Legenda:

P
N
jeżeli w bloku zajęć pojawią się dwa przedmioty, górny wpis oznacza zajęcia w tygodniu parzystym

SkrótNazwa
Tus-MoTechniki uczenia się - Moduł ogólnouczelniany
PpPodstawy psychologii
TiTechnologia informacyjna
Op-MoOrganizacje pozarządowe - Moduł ogólnouczelniany
Pd-MoProtokół dyplomatyczny - Moduł ogólnouczelniany
Pb-MoPersonal branding - Moduł ogólnouczelniany
WdaWstęp do administracji
PcisioPrawa człowieka i systemy ich ochrony
PrawoPrawoznawstwo