0

Piątek 15-11-2019


Komunikaty:

Moduły ogólnouczelniane do wyboru (student wybiera 2 z 4 modułów):
Edukacja międzykulturowa - prof. dr hab. Natalia Pobirchenko
Personal branding - dr Anna Kowal - Orczykowska
Organizacje pozarządowe - dr Anna Banaszewska
Protokół dyplomatyczny - dr Zbigniew Cesarz

Specjalność: n1BWn1BW1(1)n1BW1(2)
Piątek 15.11.2019
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Sobota 16.11.2019
08:15-09:45Em-Mo (wyk)
prof. dr hab. Natalia Pobirchenko
A142
Em-Mo (wyk)
prof. dr hab. Natalia Pobirchenko
A142
10:00-11:30Ti (wt)
mgr inż. Józefa Górska-Zając
A218
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
Ti (wt)
mgr inż. Józefa Górska-Zając
A218
13:45-15:15Pp (wyk)
dr Dorota Domińska-Werbel
A14
Pp (wyk)
dr Dorota Domińska-Werbel
A14
15:30-17:00-
-
-
-
-
-
17:15-18:45Mnieabp (wt)
dr Andrzej Szczepański
A31
Mnieabp (wt)
dr Andrzej Szczepański
A31
19:00-20:30Mnieabp (wt)
dr Andrzej Szczepański
A31
Mnieabp (wt)
dr Andrzej Szczepański
A31
Niedziela 17.11.2019
08:15-09:45Op-Mo (wyk)
dr Anna Banaszewska
E1
Op-Mo (wyk)
dr Anna Banaszewska
E1
10:00-11:30Pd-Mo (wyk)
dr Zbigniew Cesarz
A14
Pd-Mo (wyk)
dr Zbigniew Cesarz
A14
11:45-13:15Pb-Mo (wyk)
dr Anna Kowal-Orczykowska
E1
Pb-Mo (wyk)
dr Anna Kowal-Orczykowska
E1
13:45-15:15Msp (wyk)
dr Zbigniew Cesarz
A13
Msp (wyk)
dr Zbigniew Cesarz
A13
15:30-17:00Pc (wyk)
dr hab. Ewa Tuora – Schwierskott
A31
Pc (wyk)
dr hab. Ewa Tuora – Schwierskott
A31
17:15-18:45Ps (wyk)
dr Ewa Groszewska
A36
Ps (wyk)
dr Ewa Groszewska
A36
19:00-20:30Ps (wt)
dr Ewa Groszewska
A36
Ps (wt)
dr Ewa Groszewska
A36

Legenda:

P
N
jeżeli w bloku zajęć pojawią się dwa przedmioty, górny wpis oznacza zajęcia w tygodniu parzystym

SkrótNazwa
Em-MoEdukacja międzykulturowa - Moduł ogólnouczelniany
TiTechnologia informacyjna
PpPodstawy psychologii
MnieabpMniejszości narodowe i etniczne a bezpieczeństwo państwa
Op-MoOrganizacje pozarządowe - Moduł ogólnouczelniany
Pd-MoProtokół dyplomatyczny - Moduł ogólnouczelniany
Pb-MoPersonal branding - Moduł ogólnouczelniany
MspMiędzynarodowe stosunki polityczne
PcPrawa człowieka
PsPodstawy socjologii