0

Piątek 15-11-2019


Komunikaty:

Moduły ogólnouczelniane do wyboru (student wybiera 2 z 4 modułów):
Personal branding - dr Anna Kowal - Orczykowska
Organizacje pozarządowe - dr Anna Banaszewska
Podstawy psychologii - dr Dorota Domińska - Werbel
Podstawy psychologii - dr Dorota Domińska - Werbel
Podstawy filozofii - dr Jan Pazgan

Specjalność: n1En1E1
Piątek 15.11.2019
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:30-15:00-
-
-
15:15-16:45-
-
-
17:00-18:30-
-
-
18:45-20:15-
-
-
Sobota 16.11.2019
08:15-09:45Pp-Mo (wyk)
dr Dorota Domińska-Werbel
E1
10:00-11:30Si (lab)
dr Marek Gorzelańczyk
A242
11:45-13:15Matem (wyk)
dr Marek Gorzelańczyk
C212
13:45-15:15Si (wyk)
dr Marek Gorzelańczyk
C212
15:30-17:00-
-
-
17:15-18:45Matem (ćw)
mgr Janina Płaskonka-Fietkowska
C227
19:00-20:30Matem (ćw)
mgr Janina Płaskonka-Fietkowska
C227
Niedziela 17.11.2019
08:15-09:45Op-Mo (wyk)
dr Anna Banaszewska
E1
10:00-11:30Pb-Mo (wyk)
dr Anna Kowal-Orczykowska
E1
11:45-13:15TI (lab)
mgr inż. Leszek Łozowski
A218
13:45-15:15-
-
-
15:30-17:00Mater (lab)
dr inż. Daniel Medyński
C24
17:15-18:45Chemi (wyk)
dr inż. Daniel Medyński
A143
19:00-20:30TI (lab)
mgr inż. Leszek Łozowski
A218

Legenda:

P
N
jeżeli w bloku zajęć pojawią się dwa przedmioty, górny wpis oznacza zajęcia w tygodniu parzystym

SkrótNazwa
Pp-MoPodstawy psychologii - Moduł ogólnouczelniany
SiStatystyka inżynierska
MatemMatematyka
Op-MoOrganizacje pozarządowe - Moduł ogólnouczelniany
Pb-MoPersonal branding - Moduł ogólnouczelniany
TITechnologie Informacyjne
MaterMateriałoznawstwo
ChemiChemia