0

Pi±tek 03-04-2020


Komunikaty:


Specjalno¶ć: n1En1E1
Pi±tek 03.04.2020
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:30-15:00-
-
-
15:15-16:45-
-
-
17:00-18:30-
-
-
18:45-20:15-
-
-
Sobota 04.04.2020
08:15-09:45Mite (wyk)
dr inż. Daniel Dębowski
A143
10:00-11:30Elekt (wyk)
dr hab. inż. Bogumiła Wnukowska
A145
11:45-13:15F-wz (wyk)
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kordylewski
A143
13:45-15:15Gw-ro (wyk)
dr inż. Daniel Dębowski
C227
15:30-17:00Gw-ro (ćw)
dr inż. Daniel Dębowski
A143
17:15-18:45Gw-ro (ćw)
dr inż. Daniel Dębowski
A143
19:00-20:30-
-
-
Niedziela 05.04.2020
08:15-09:45Mp (lab)
dr inż. Jerzy Ku¶
D5
10:00-11:30Mp (ćw)
dr inż. Jerzy Ku¶
D5
11:45-13:15Mp (wyk)
dr inż. Jerzy Ku¶
A145
13:45-15:15Mp (wyk)
dr inż. Jerzy Ku¶
A145
15:30-17:00-
-
-
17:15-18:45-
-
-
19:00-20:30-
-
-

Legenda:

P
N
jeżeli w bloku zajęć pojawi± się dwa przedmioty, górny wpis oznacza zajęcia w tygodniu parzystym

SkrótNazwa
MiteMetrologia i techniki eksperymentu
ElektElektrotechnika
F-wzFizyka - wybrane zagadnienia
Gw-roGeometria wykre¶lna - rysunek odręczny
MpMechanika płynów