0

Piątek 22-11-2019


Komunikaty:

Moduły ogólnouczelniane do wyboru (student wybiera 2 z 4 modułów):
Personal branding - dr Anna Kowal - Orczykowska
Organizacje pozarządowe - dr Anna Banaszewska
Podstawy psychologii - dr Dorota Domińska - Werbel
Podstawy filozofii - dr Jan Pazgan

Specjalność: n1LITn1LIT1(1)n1LIT1(2)n1LIT2(1)n1LIT2(2)
Piątek 22.11.2019
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Sobota 23.11.2019
08:15-09:45Mim (wyk)
dr Bogumiła Wątorek
C125
Mim (wyk)
dr Bogumiła Wątorek
C125
Mim (wyk)
dr Bogumiła Wątorek
C125
Mim (wyk)
dr Bogumiła Wątorek
C125
10:00-11:30Mim (wyk)
dr Bogumiła Wątorek
C125
Mim (wyk)
dr Bogumiła Wątorek
C125
Mim (wyk)
dr Bogumiła Wątorek
C125
Mim (wyk)
dr Bogumiła Wątorek
C125
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
Staty (ćw)
dr Grzegorz Kowalewski
C203
Staty (ćw)
dr Grzegorz Kowalewski
C203
13:45-15:15-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15:30-17:00Staty (ćw)
dr Grzegorz Kowalewski
C203
Staty (ćw)
dr Grzegorz Kowalewski
C203
Gi (lab)
dr inż. Daniel Dębowski
A218
Gi (lab)
dr inż. Daniel Dębowski
A218
17:15-18:45Staty (ćw)
dr Grzegorz Kowalewski
C203
Staty (ćw)
dr Grzegorz Kowalewski
C203
Gi (lab)
dr inż. Daniel Dębowski
A218
Gi (lab)
dr inż. Daniel Dębowski
A218
19:00-20:30Staty (wyk)
dr Grzegorz Kowalewski
C125
Staty (wyk)
dr Grzegorz Kowalewski
C125
Staty (wyk)
dr Grzegorz Kowalewski
C125
Staty (wyk)
dr Grzegorz Kowalewski
C125
Niedziela 24.11.2019
08:15-09:45Matem (wyk)
dr Marek Gorzelańczyk
C125
Matem (wyk)
dr Marek Gorzelańczyk
C125
Matem (wyk)
dr Marek Gorzelańczyk
C125
Matem (wyk)
dr Marek Gorzelańczyk
C125
10:00-11:30Pz (wyk)
dr Sławomir Kłosowski
A144
Pz (wyk)
dr Sławomir Kłosowski
A144
Pz (wyk)
dr Sławomir Kłosowski
A144
Pz (wyk)
dr Sławomir Kłosowski
A144
11:45-13:15Pz (wyk)
dr Sławomir Kłosowski
A144
Pz (wyk)
dr Sławomir Kłosowski
A144
Pz (wyk)
dr Sławomir Kłosowski
A144
Pz (wyk)
dr Sławomir Kłosowski
A144
13:45-15:15Pz (ćw)
dr Sławomir Kłosowski
A142
Pz (ćw)
dr Sławomir Kłosowski
A142
Ti (lab)
mgr inż. Leszek Łozowski
A218
Fizyk (lab)
dr Witold Urbanik
C25
15:30-17:00Ti (lab)
mgr inż. Leszek Łozowski
A218
Fizyk (lab)
dr Witold Urbanik
C25
Pz (ćw)
dr Sławomir Kłosowski
A142
Pz (ćw)
dr Sławomir Kłosowski
A142
17:15-18:45Matem (ćw)
mgr Janina Płaskonka-Fietkowska
C19
Matem (ćw)
mgr Janina Płaskonka-Fietkowska
C19
Fizyk (lab)
dr Witold Urbanik
C25
Ti (lab)
mgr inż. Leszek Łozowski
A218
19:00-20:30Fizyk (lab)
dr Witold Urbanik
C25
Ti (lab)
mgr inż. Leszek Łozowski
A218
Matem (ćw)
mgr Janina Płaskonka-Fietkowska
C19
Matem (ćw)
mgr Janina Płaskonka-Fietkowska
C19

Legenda:

N
P
jeżeli w bloku zajęć pojawią się dwa przedmioty, dolny wpis oznacza zajęcia w tygodniu parzystym

SkrótNazwa
MimMikro i makroekonomia
StatyStatystyka
GiGrafika inżynierska
MatemMatematyka
PzPodstawy zarządzania
TiTechnologie informacyjne
FizykFizyka