0

Piątek 17-01-2020


Komunikaty:

Moduły ogólnouczelniane do wyboru (student wybiera 2 z 4 modułów):
Personal branding - dr Anna Kowal - Orczykowska
Organizacje pozarządowe - dr Anna Banaszewska
Podstawy psychologii - dr Dorota Domińska - Werbel
Podstawy filozofii - dr Jan Pazgan

Specjalność: n1LITn1LIT1(1)n1LIT1(2)n1LIT2(1)n1LIT2(2)
Piątek 17.01.2020
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Sobota 18.01.2020
08:15-09:45Pf-Mo (wyk)
dr Jan Pazgan
E1
Pf-Mo (wyk)
dr Jan Pazgan
E1
Pf-Mo (wyk)
dr Jan Pazgan
E1
Pf-Mo (wyk)
dr Jan Pazgan
E1
10:00-11:30Pf-Mo (wyk)
dr Jan Pazgan
E1
Pf-Mo (wyk)
dr Jan Pazgan
E1
Pf-Mo (wyk)
dr Jan Pazgan
E1
Pf-Mo (wyk)
dr Jan Pazgan
E1
11:45-13:15Pp-Mo (wyk)
dr Dorota Domińska-Werbel
E1
Pp-Mo (wyk)
dr Dorota Domińska-Werbel
E1
Pp-Mo (wyk)
dr Dorota Domińska-Werbel
E1
Pp-Mo (wyk)
dr Dorota Domińska-Werbel
E1
13:45-15:15Staty (ćw)
dr Grzegorz Kowalewski
A144
Staty (ćw)
dr Grzegorz Kowalewski
A144
Fizyk (lab)
dr Witold Urbanik
C25
-
-
-
15:30-17:00Fizyk (lab)
dr Witold Urbanik
C25
-
-
-
Staty (ćw)
dr Grzegorz Kowalewski
A144
Staty (ćw)
dr Grzegorz Kowalewski
A144
17:15-18:45-
-
-
Fizyk (lab)
dr Witold Urbanik
C25
Mim (ćw)
mgr Nadine Bednarz
C203
Mim (ćw)
mgr Nadine Bednarz
C203
19:00-20:30Mim (ćw)
mgr Nadine Bednarz
C203
Mim (ćw)
mgr Nadine Bednarz
C203
-
-
-
Fizyk (lab)
dr Witold Urbanik
C25
Niedziela 19.01.2020
08:15-09:45Op-Mo (wyk)
dr Anna Banaszewska
E1
Op-Mo (wyk)
dr Anna Banaszewska
E1
Op-Mo (wyk)
dr Anna Banaszewska
E1
Op-Mo (wyk)
dr Anna Banaszewska
E1
10:00-11:30Pb-Mo (wyk)
dr Anna Kowal-Orczykowska
E1
Pb-Mo (wyk)
dr Anna Kowal-Orczykowska
E1
Pb-Mo (wyk)
dr Anna Kowal-Orczykowska
E1
Pb-Mo (wyk)
dr Anna Kowal-Orczykowska
E1
11:45-13:15Rachu (wyk)
dr Paweł Jóźwiakowski
A144
Rachu (wyk)
dr Paweł Jóźwiakowski
A144
Rachu (wyk)
dr Paweł Jóźwiakowski
A144
Rachu (wyk)
dr Paweł Jóźwiakowski
A144
13:45-15:15-
-
-
Ti (lab)
mgr inż. Leszek Łozowski
A218
Pz (ćw)
dr Sławomir Kłosowski
A32
Pz (ćw)
dr Sławomir Kłosowski
A32
15:30-17:00Pz (ćw)
dr Sławomir Kłosowski
A32
Pz (ćw)
dr Sławomir Kłosowski
A32
Ti (lab)
mgr inż. Leszek Łozowski
A218
-
-
-
17:15-18:45Matem (ćw)
mgr Janina Płaskonka-Fietkowska
C221
Matem (ćw)
mgr Janina Płaskonka-Fietkowska
C221
-
-
-
Ti (lab)
mgr inż. Leszek Łozowski
A218
19:00-20:30Ti (lab)
mgr inż. Leszek Łozowski
A218
-
-
-
Matem (ćw)
mgr Janina Płaskonka-Fietkowska
C221
Matem (ćw)
mgr Janina Płaskonka-Fietkowska
C221

Legenda:

N
P
jeżeli w bloku zajęć pojawią się dwa przedmioty, dolny wpis oznacza zajęcia w tygodniu parzystym

SkrótNazwa
Pf-MoPodstawy filozofii - Moduł ogólnouczelniany
Pp-MoPodstawy psychologii - Moduł ogólnouczelniany
StatyStatystyka
FizykFizyka
MimMikro i makroekonomia
Op-MoOrganizacje pozarządowe - Moduł ogólnouczelniany
Pb-MoPersonal branding - Moduł ogólnouczelniany
RachuRachunkowość
TiTechnologie informacyjne
PzPodstawy zarządzania
MatemMatematyka