0

Piątek 03-04-2020


Komunikaty:


Specjalność: n1LITn1LIT1(1)n1LIT1(2)n1LIT2(1)
Piątek 03.04.2020
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
-
-
-
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
-
-
-
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
-
-
-
Sobota 04.04.2020
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
-
-
-
10:00-11:30Il (wyk)
dr inż. Daniel Dębowski
C125
Il (wyk)
dr inż. Daniel Dębowski
C125
Il (wyk)
dr inż. Daniel Dębowski
C125
11:45-13:15Il (wyk)
dr inż. Daniel Dębowski
C125
Il (wyk)
dr inż. Daniel Dębowski
C125
Il (wyk)
dr inż. Daniel Dębowski
C125
13:45-15:15Boie (wyk)
dr Grzegorz Kowalewski
C125
Boie (wyk)
dr Grzegorz Kowalewski
C125
Boie (wyk)
dr Grzegorz Kowalewski
C125
15:30-17:00Boie (wyk)
dr Grzegorz Kowalewski
C125
Boie (wyk)
dr Grzegorz Kowalewski
C125
Boie (wyk)
dr Grzegorz Kowalewski
C125
17:15-18:45Wkimzwl (wyk)
mgr Arkadiusz Zurek
A212
Wkimzwl (wyk)
mgr Arkadiusz Zurek
A212
Wkimzwl (wyk)
mgr Arkadiusz Zurek
A212
19:00-20:30Lwp (ćw)
mgr Arkadiusz Zurek
A32
Lwp (ćw)
mgr Arkadiusz Zurek
A32
-
-
-
Niedziela 05.04.2020
08:15-09:45Wdl (ćw)
mgr inż. Paweł Andrzejczyk
A145
Wdl (ćw)
mgr inż. Paweł Andrzejczyk
A145
-
-
-
10:00-11:30Finan (ćw)
dr Przemysław Siudak
C226
Finan (ćw)
dr Przemysław Siudak
C226
Wdl (ćw)
mgr inż. Paweł Andrzejczyk
A145
11:45-13:15Finan (wyk)
dr Przemysław Siudak
C113
Finan (wyk)
dr Przemysław Siudak
C113
Finan (wyk)
dr Przemysław Siudak
C113
13:45-15:15Finan (wyk)
dr Przemysław Siudak
C113
Finan (wyk)
dr Przemysław Siudak
C113
Finan (wyk)
dr Przemysław Siudak
C113
15:30-17:00-
-
-
Mater (lab)
dr inż. Daniel Medyński
C24
Finan (ćw)
dr Przemysław Siudak
A217
17:15-18:45Go (wt)
mgr inż. Paweł Andrzejczyk
A143
Go (wt)
mgr inż. Paweł Andrzejczyk
A143
Mater (lab)
dr inż. Daniel Medyński
C24
19:00-20:30Mater (lab)
dr inż. Daniel Medyński
C24
-
-
-
Go (wt)
mgr inż. Paweł Andrzejczyk
A143

Legenda:

P
N
jeżeli w bloku zajęć pojawią się dwa przedmioty, górny wpis oznacza zajęcia w tygodniu parzystym

SkrótNazwa
IlInfrastruktura logistyczna
BoieBadania operacyjne i ekonometria
WkimzwlWspółczesne koncepcje i metody zarządzania w logistyce
LwpLogistyka w przedsiębiorstwie
WdlWprowadzenie do logistyki
FinanFinanse
MaterMateriałoznawstwo
GoGospodarka opakowaniami