0

Piątek 03-04-2020


Komunikaty:


Specjalność: n1Zn1Z1n1Z2
Piątek 03.04.2020
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Sobota 04.04.2020
08:15-09:45-
-
-
Pz (ćw)
mgr Agnieszka Koryś
C201
10:00-11:30Pr (ćw)
mgr Agnieszka Koryś
C19
Pf (ćw)
mgr Jerzy Ulewski
C201
11:45-13:15Pr (ćw)
mgr Agnieszka Koryś
C19
Pf (ćw)
mgr Jerzy Ulewski
C203
13:45-15:15Pm (wyk)
dr Bogumiła Wątorek
A144
Pm (wyk)
dr Bogumiła Wątorek
A144
15:30-17:00Pm (ćw)
dr Bogumiła Wątorek
A13
Pr (ćw)
mgr Agnieszka Koryś
A15
17:15-18:45Pm (ćw)
dr Bogumiła Wątorek
A13
Pr (ćw)
mgr Agnieszka Koryś
A15
19:00-20:30-
-
-
Pr (ćw)
mgr Agnieszka Koryś
C203
Niedziela 05.04.2020
08:15-09:45Pr (wyk)
dr Marta Stanisławska
C224
Pr (wyk)
dr Marta Stanisławska
C224
10:00-11:30Pr (wyk)
dr Marta Stanisławska
C224
Pr (wyk)
dr Marta Stanisławska
C224
11:45-13:15Noo (wyk)
dr Sławomir Kłosowski
A144
Noo (wyk)
dr Sławomir Kłosowski
A144
13:45-15:15Pf (ćw)
mgr Jerzy Ulewski
A142
Pr (ćw)
mgr Agnieszka Koryś
C226
15:30-17:00Pf (ćw)
mgr Jerzy Ulewski
A142
Pz (ćw)
mgr Agnieszka Koryś
C226
17:15-18:45-
-
-
Pz (ćw)
mgr Agnieszka Koryś
C226
19:00-20:30Pz (wyk)
dr Sławomir Kłosowski
A144
Pz (wyk)
dr Sławomir Kłosowski
A144

Legenda:

P
N
jeżeli w bloku zajęć pojawią się dwa przedmioty, górny wpis oznacza zajęcia w tygodniu parzystym

SkrótNazwa
PzPodstawy zarządzania
PrPodstawy rachunkowości
PfPodstawy finansów
PmPodstawy makroekonomii
NooNauka o organizacji