0

Piątek 17-01-2020


Komunikaty:

Moduły ogólnouczelniane do wyboru (student wybiera 2 z 4 modułów):
Personal branding - dr Anna Kowal - Orczykowska
Organizacje pozarządowe - dr Anna Banaszewska
Podstawy psychologii - dr Dorota Domińska - Werbel
Podstawy filozofii - dr Jan Pazgan

Specjalność: n1Zn1Z1n1Z2
Piątek 17.01.2020
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Sobota 18.01.2020
08:15-09:45Pf-Mo (wyk)
dr Jan Pazgan
E1
Pf-Mo (wyk)
dr Jan Pazgan
E1
10:00-11:30Pf-Mo (wyk)
dr Jan Pazgan
E1
Pf-Mo (wyk)
dr Jan Pazgan
E1
11:45-13:15Pp-Mo (wyk)
dr Dorota Domińska-Werbel
E1
Pp-Mo (wyk)
dr Dorota Domińska-Werbel
E1
13:45-15:15So (ćw)
mgr Bożena Jasiak-Kaczmarek
A141
Matem (ćw)
mgr Janina Płaskonka-Fietkowska
C222
15:30-17:001So (wyk)
dr Ewa Groszewska
A14
1So (wyk)
dr Ewa Groszewska
A14
17:15-18:45Mikro (wyk)
dr Joanna Kenc
C113
Mikro (wyk)
dr Joanna Kenc
C113
19:00-20:30Mikro (wyk)
dr Joanna Kenc
C113
Mikro (wyk)
dr Joanna Kenc
C113
Niedziela 19.01.2020
08:15-09:45Op-Mo (wyk)
dr Anna Banaszewska
E1
Op-Mo (wyk)
dr Anna Banaszewska
E1
10:00-11:30-
-
-
Matem (ćw)
mgr Janina Płaskonka-Fietkowska
C221
11:45-13:15Pb-Mo (wyk)
dr Anna Kowal-Orczykowska
E1
Pb-Mo (wyk)
dr Anna Kowal-Orczykowska
E1
13:45-15:15-
-
-
-
-
-
15:30-17:00-
-
-
-
-
-
17:15-18:45-
-
-
-
-
-
19:00-20:30-
-
-
-
-
-

Legenda:

N
P
jeżeli w bloku zajęć pojawią się dwa przedmioty, dolny wpis oznacza zajęcia w tygodniu parzystym

SkrótNazwa
Pf-MoPodstawy filozofii - Moduł ogólnouczelniany
Pp-MoPodstawy psychologii - Moduł ogólnouczelniany
SoStatystyka opisowa
MatemMatematyka
1So1 Socjologia organizacji
MikroMikroekonomia
Op-MoOrganizacje pozarządowe - Moduł ogólnouczelniany
Pb-MoPersonal branding - Moduł ogólnouczelniany