0

Piątek 03-04-2020


Komunikaty:


Specjalność: n1ZIPn1ZIP1(1)n1ZIP1(2)n1ZIP2(1)n1ZIP2(2)
Piątek 03.04.2020
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Sobota 04.04.2020
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10:00-11:30Makro (wyk)
dr Bogumiła Wątorek
A212
Makro (wyk)
dr Bogumiła Wątorek
A212
Makro (wyk)
dr Bogumiła Wątorek
A212
Makro (wyk)
dr Bogumiła Wątorek
A212
11:45-13:15Makro (wyk)
dr Bogumiła Wątorek
A212
Makro (wyk)
dr Bogumiła Wątorek
A212
Makro (wyk)
dr Bogumiła Wątorek
A212
Makro (wyk)
dr Bogumiła Wątorek
A212
13:45-15:15-
-
-
-
-
-
Ik (lab)
mgr inż. Leszek Łozowski
A213
Gigi (lab)
mgr inż. Roman Hojniak
A218
15:30-17:00Matem (ćw)
mgr Janina Płaskonka-Fietkowska
C203
Matem (ćw)
mgr Janina Płaskonka-Fietkowska
C203
Ik (lab)
mgr inż. Leszek Łozowski
A213
Gigi (lab)
mgr inż. Roman Hojniak
A218
17:15-18:45Matem (ćw)
mgr Janina Płaskonka-Fietkowska
C203
Matem (ćw)
mgr Janina Płaskonka-Fietkowska
C203
Gigi (lab)
mgr inż. Roman Hojniak
A218
Ik (lab)
mgr inż. Leszek Łozowski
A213
19:00-20:30-
-
-
Gigi (lab)
mgr inż. Roman Hojniak
A218
-
-
-
Ik (lab)
mgr inż. Leszek Łozowski
A213
Niedziela 05.04.2020
08:15-09:45Pdw (wyk)
dr inż. Zygmunt Domagała
C113
Pdw (wyk)
dr inż. Zygmunt Domagała
C113
Pdw (wyk)
dr inż. Zygmunt Domagała
C113
Pdw (wyk)
dr inż. Zygmunt Domagała
C113
10:00-11:30Pdw (wyk)
dr inż. Zygmunt Domagała
C113
Pdw (wyk)
dr inż. Zygmunt Domagała
C113
Pdw (wyk)
dr inż. Zygmunt Domagała
C113
Pdw (wyk)
dr inż. Zygmunt Domagała
C113
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13:45-15:15-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15:30-17:00-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17:15-18:45-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
19:00-20:30-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Legenda:

P
N
jeżeli w bloku zajęć pojawią się dwa przedmioty, górny wpis oznacza zajęcia w tygodniu parzystym

SkrótNazwa
MakroMakroekonomia
IkInformatyka-systemy komputerowe
GigiGeometria i grafika inżynierska
MatemMatematyka
PdwPrzedmiot do wyboru