0

Piątek 15-11-2019


Komunikaty:

Moduły ogólnouczelniane do wyboru (student wybiera 2 z 4 modułów):
Personal branding - dr Anna Kowal - Orczykowska
Organizacje pozarządowe - dr Anna Banaszewska
Podstawy psychologii - dr Dorota Domińska - Werbel
Podstawy filozofii - dr Jan Pazgan

Specjalność: n1ZIPn1ZIP1(1)n1ZIP1(2)n1ZIP2(1)n1ZIP2(2)n1ZIP3(1)
Piątek 15.11.2019
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Sobota 16.11.2019
08:15-09:45Pp-Mo (wyk)
dr Dorota Domińska-Werbel
E1
Pp-Mo (wyk)
dr Dorota Domińska-Werbel
E1
Pp-Mo (wyk)
dr Dorota Domińska-Werbel
E1
Pp-Mo (wyk)
dr Dorota Domińska-Werbel
E1
Pp-Mo (wyk)
dr Dorota Domińska-Werbel
E1
10:00-11:30Mater (wyk)
prof. dr hab. inż. Stanisław Zaborski
C113
Mater (wyk)
prof. dr hab. inż. Stanisław Zaborski
C113
Mater (wyk)
prof. dr hab. inż. Stanisław Zaborski
C113
Mater (wyk)
prof. dr hab. inż. Stanisław Zaborski
C113
Mater (wyk)
prof. dr hab. inż. Stanisław Zaborski
C113
11:45-13:15Wdt (ćw)
dr inż. Tomasz Stechnij
C129
Wdt (ćw)
dr inż. Tomasz Stechnij
C129
Matem (ćw)
mgr Janina Płaskonka-Fietkowska
C203
Matem (ćw)
mgr Janina Płaskonka-Fietkowska
C203
Mater (lab)
dr inż. Daniel Medyński
C24
13:45-15:15Ti (lab)
mgr Małgorzata Mikołajewska
A213
Mater (lab)
dr inż. Daniel Medyński
C24
Gigi (ćw)
dr inż. Jerzy Kwaśnik
C201
Gigi (ćw)
dr inż. Jerzy Kwaśnik
C201
Matem (ćw)
mgr Janina Płaskonka-Fietkowska
C203
15:30-17:00Gigi (ćw)
dr inż. Jerzy Kwaśnik
C201
Gigi (ćw)
dr inż. Jerzy Kwaśnik
C201
Ti (lab)
mgr Małgorzata Mikołajewska
A213
Mater (lab)
dr inż. Daniel Medyński
C24
Matem (ćw)
mgr Janina Płaskonka-Fietkowska
C203
17:15-18:45Gigi (ćw)
dr inż. Jerzy Kwaśnik
C201
Gigi (ćw)
dr inż. Jerzy Kwaśnik
C201
Ti (lab)
mgr Małgorzata Mikołajewska
A213
Ti (lab)
mgr inż. Józefa Górska-Zając
A218
Mater (lab)
dr inż. Daniel Medyński
C24
19:00-20:30Mater (lab)
dr inż. Daniel Medyński
C24
Ti (lab)
mgr Małgorzata Mikołajewska
A213
-
-
-
Ti (lab)
mgr inż. Józefa Górska-Zając
A218
Gigi (ćw)
dr inż. Jerzy Kwaśnik
C201
Niedziela 17.11.2019
08:15-09:45Op-Mo (wyk)
dr Anna Banaszewska
E1
Op-Mo (wyk)
dr Anna Banaszewska
E1
Op-Mo (wyk)
dr Anna Banaszewska
E1
Op-Mo (wyk)
dr Anna Banaszewska
E1
Op-Mo (wyk)
dr Anna Banaszewska
E1
10:00-11:30Pb-Mo (wyk)
dr Anna Kowal-Orczykowska
E1
Pb-Mo (wyk)
dr Anna Kowal-Orczykowska
E1
Pb-Mo (wyk)
dr Anna Kowal-Orczykowska
E1
Pb-Mo (wyk)
dr Anna Kowal-Orczykowska
E1
Pb-Mo (wyk)
dr Anna Kowal-Orczykowska
E1
11:45-13:15Chemi (wyk)
dr inż. Daniel Medyński
C212
Chemi (wyk)
dr inż. Daniel Medyński
C212
Chemi (wyk)
dr inż. Daniel Medyński
C212
Chemi (wyk)
dr inż. Daniel Medyński
C212
Chemi (wyk)
dr inż. Daniel Medyński
C212
13:45-15:15Chemi (wyk)
dr inż. Daniel Medyński
C212
Chemi (wyk)
dr inż. Daniel Medyński
C212
Chemi (wyk)
dr inż. Daniel Medyński
C212
Chemi (wyk)
dr inż. Daniel Medyński
C212
Chemi (wyk)
dr inż. Daniel Medyński
C212
15:30-17:00Mikro (wyk)
dr Joanna Kenc
C212
Mikro (wyk)
dr Joanna Kenc
C212
Mikro (wyk)
dr Joanna Kenc
C212
Mikro (wyk)
dr Joanna Kenc
C212
Mikro (wyk)
dr Joanna Kenc
C212
17:15-18:45-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ti (lab)
mgr Małgorzata Mikołajewska
A213
19:00-20:30-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ti (lab)
mgr Małgorzata Mikołajewska
A213

Legenda:

P
N
jeżeli w bloku zajęć pojawią się dwa przedmioty, górny wpis oznacza zajęcia w tygodniu parzystym

SkrótNazwa
Pp-MoPodstawy psychologii - Moduł ogólnouczelniany
MaterMateriałoznawstwo
WdtWprowadzenie do techniki
MatemMatematyka
TiTechnologia informacyjna
GigiGeometria i grafika inżynierska
Op-MoOrganizacje pozarządowe - Moduł ogólnouczelniany
Pb-MoPersonal branding - Moduł ogólnouczelniany
ChemiChemia
MikroMikroekonomia