0

Piątek 24-01-2020


Komunikaty:

Moduły ogólnouczelniane do wyboru (student wybiera 2 z 4 modułów):
Personal branding - dr Anna Kowal - Orczykowska
Organizacje pozarządowe - dr Anna Banaszewska
Podstawy psychologii - dr Dorota Domińska - Werbel
Podstawy filozofii - dr Jan Pazgan

Specjalność: n1ZIPn1ZIP1(1)n1ZIP1(2)n1ZIP2(1)n1ZIP2(2)n1ZIP3(1)
Piątek 24.01.2020
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Sobota 25.01.2020
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10:00-11:30Mater (wyk)
prof. dr hab. inż. Stanisław Zaborski
C212
Mater (wyk)
prof. dr hab. inż. Stanisław Zaborski
C212
Mater (wyk)
prof. dr hab. inż. Stanisław Zaborski
C212
Mater (wyk)
prof. dr hab. inż. Stanisław Zaborski
C212
Mater (wyk)
prof. dr hab. inż. Stanisław Zaborski
C212
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13:45-15:15Wdt (ćw)
dr inż. Tomasz Stechnij
C201
Wdt (ćw)
dr inż. Tomasz Stechnij
C201
Ti (lab)
mgr Małgorzata Mikołajewska
A213
Ti (lab)
mgr inż. Józefa Górska-Zając
A218
Gigi (ćw)
dr inż. Jerzy Kwaśnik
A212
15:30-17:00Ti (lab)
mgr Małgorzata Mikołajewska
A213
I-bd (lab)
mgr inż. Józefa Górska-Zając
A218
Gigi (ćw)
dr inż. Jerzy Kwaśnik
A212
Gigi (ćw)
dr inż. Jerzy Kwaśnik
A212
Wdt (ćw)
dr inż. Tomasz Stechnij
C201
17:15-18:45I-bd (lab)
mgr inż. Józefa Górska-Zając
A218
Ti (lab)
mgr Małgorzata Mikołajewska
A213
Wdt (ćw)
dr inż. Tomasz Stechnij
C201
Wdt (ćw)
dr inż. Tomasz Stechnij
C201
-
-
-
19:00-20:30-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ti (lab)
mgr Małgorzata Mikołajewska
A213
Niedziela 26.01.2020
08:15-09:45Matem (wyk)
dr Marek Gorzelańczyk
A212
Matem (wyk)
dr Marek Gorzelańczyk
A212
Matem (wyk)
dr Marek Gorzelańczyk
A212
Matem (wyk)
dr Marek Gorzelańczyk
A212
Matem (wyk)
dr Marek Gorzelańczyk
A212
10:00-11:30Chemi (wyk)
dr inż. Daniel Medyński
C113
Chemi (wyk)
dr inż. Daniel Medyński
C113
Chemi (wyk)
dr inż. Daniel Medyński
C113
Chemi (wyk)
dr inż. Daniel Medyński
C113
Chemi (wyk)
dr inż. Daniel Medyński
C113
11:45-13:15Mikro (ćw)
mgr Nadine Bednarz
A143
Mikro (ćw)
mgr Nadine Bednarz
A143
Mater (lab)
dr inż. Daniel Medyński
C24
I-bd (lab)
mgr Małgorzata Mikołajewska
A218
-
-
-
13:45-15:15Chemi (lab)
mgr Katarzyna Ferensztajn-Pundyk
C23
Mater (lab)
dr inż. Daniel Medyński
C24
Mikro (ćw)
mgr Nadine Bednarz
A143
Mikro (ćw)
mgr Nadine Bednarz
A143
I-bd (lab)
mgr Małgorzata Mikołajewska
A218
15:30-17:00-
-
-
Chemi (lab)
mgr Katarzyna Ferensztajn-Pundyk
C23
I-bd (lab)
mgr Małgorzata Mikołajewska
A218
Mater (lab)
dr inż. Daniel Medyński
C24
Mikro (ćw)
mgr Nadine Bednarz
A143
17:15-18:45Ti (lab)
mgr Małgorzata Mikołajewska
A242
-
-
-
Chemi (lab)
mgr Katarzyna Ferensztajn-Pundyk
C23
-
-
-
Mater (lab)
dr inż. Daniel Medyński
C24
19:00-20:30-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Chemi (lab)
mgr Katarzyna Ferensztajn-Pundyk
C23

Legenda:

P
N
jeżeli w bloku zajęć pojawią się dwa przedmioty, górny wpis oznacza zajęcia w tygodniu parzystym

SkrótNazwa
MaterMateriałoznawstwo
WdtWprowadzenie do techniki
TiTechnologia informacyjna
GigiGeometria i grafika inżynierska
I-bdInformatyka - bazy danych
MatemMatematyka
ChemiChemia
MikroMikroekonomia