0

Pi±tek 03-04-2020


Komunikaty:


Specjalno¶ć: n2LIZn2LIZ1(1)n2LIZ1(2)n2LIZ2(1)n2LIZ2(2)
Pi±tek 03.04.2020
08:15-09:45-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10:00-11:30-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11:45-13:15-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13:30-15:00-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15:15-16:45-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17:00-18:30-
-
-
-
-
-
Pitp (lab)
dr inż. Dariusz Michalski
A218
-
-
-
18:45-20:15-
-
-
-
-
-
Pitp (lab)
dr inż. Dariusz Michalski
A218
-
-
-
Sobota 04.04.2020
08:15-09:45Zf (wyk)
dr Zofia Łękawa
C212
Zf (wyk)
dr Zofia Łękawa
C212
Zf (wyk)
dr Zofia Łękawa
C212
Zf (wyk)
dr Zofia Łękawa
C212
10:00-11:30Zf (wyk)
dr Zofia Łękawa
C212
Zf (wyk)
dr Zofia Łękawa
C212
Zf (wyk)
dr Zofia Łękawa
C212
Zf (wyk)
dr Zofia Łękawa
C212
11:45-13:15Zf (ćw)
dr Zofia Łękawa
C201
Zf (ćw)
dr Zofia Łękawa
C201
-
-
-
-
-
-
13:45-15:15-
-
-
-
-
-
Zf (ćw)
dr Zofia Łękawa
C201
Zf (ćw)
dr Zofia Łękawa
C201
15:30-17:00Wdw (wyk)
dr inż. Jerzy Ku¶
C113
Wdw (wyk)
dr inż. Jerzy Ku¶
C113
Wdw (wyk)
dr inż. Jerzy Ku¶
C113
Wdw (wyk)
dr inż. Jerzy Ku¶
C113
17:15-18:45Wdw (wyk)
dr inż. Jerzy Ku¶
C113
Wdw (wyk)
dr inż. Jerzy Ku¶
C113
Wdw (wyk)
dr inż. Jerzy Ku¶
C113
Wdw (wyk)
dr inż. Jerzy Ku¶
C113
19:00-20:30-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Niedziela 05.04.2020
08:15-09:45Rkdi (wyk)
dr Leszek Kędzierski
C212
Rkdi (wyk)
dr Leszek Kędzierski
C212
Rkdi (wyk)
dr Leszek Kędzierski
C212
Rkdi (wyk)
dr Leszek Kędzierski
C212
10:00-11:30Rkdi (wyk)
dr Leszek Kędzierski
C212
Rkdi (wyk)
dr Leszek Kędzierski
C212
Rkdi (wyk)
dr Leszek Kędzierski
C212
Rkdi (wyk)
dr Leszek Kędzierski
C212
11:45-13:15Pl (ćw)
mgr inż. Paweł Andrzejczyk
C19
Pl (ćw)
mgr inż. Paweł Andrzejczyk
C19
Pmiwm (ćw)
dr inż. Zygmunt Domagała
C201
Pmiwm (ćw)
dr inż. Zygmunt Domagała
C201
13:45-15:15Rkdi (ćw)
dr Leszek Kędzierski
C222
Rkdi (ćw)
dr Leszek Kędzierski
C222
Pl (ćw)
mgr inż. Paweł Andrzejczyk
C19
Pl (ćw)
mgr inż. Paweł Andrzejczyk
C19
15:30-17:00Pmiwm (ćw)
dr inż. Zygmunt Domagała
C201
Pmiwm (ćw)
dr inż. Zygmunt Domagała
C201
Rkdi (ćw)
dr Leszek Kędzierski
C222
Rkdi (ćw)
dr Leszek Kędzierski
C222
17:15-18:45Pg (wyk)
mgr Andrzej Marek
A212
Pg (wyk)
mgr Andrzej Marek
A212
Pg (wyk)
mgr Andrzej Marek
A212
Pg (wyk)
mgr Andrzej Marek
A212
19:00-20:30Pg (wyk)
mgr Andrzej Marek
A212
Pg (wyk)
mgr Andrzej Marek
A212
Pg (wyk)
mgr Andrzej Marek
A212
Pg (wyk)
mgr Andrzej Marek
A212

Legenda:

P
N
jeżeli w bloku zajęć pojawi± się dwa przedmioty, górny wpis oznacza zajęcia w tygodniu parzystym

SkrótNazwa
PitpProcesy i techniki produkcyjne
ZfZarz±dzanie finansami
WdwWykłady do wyboru
RkdiRachunek kosztów dla inzynierów
PlPodstawy logistyki
PmiwmPodstawy mechaniki i wytrzymało¶ci materiałów
PgPrawo gospodarcze