0

Piątek 17-01-2020


Komunikaty:


Specjalność: n2Zn2Z1
Piątek 17.01.2020
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:30-15:00-
-
-
15:15-16:45-
-
-
17:00-18:30-
-
-
18:45-20:15-
-
-
Sobota 18.01.2020
08:15-09:45Sro (wyk)
dr Sławomir Kryszkowski
C113
10:00-11:30Sro (wt)
dr Sławomir Kryszkowski
C113
11:45-13:15Nwb (sem)
mgr inż. Krzysztof Kolbusz
A145
13:45-15:15Nwb (sem)
mgr inż. Krzysztof Kolbusz
A145
15:30-17:00Zzl (sem)
mgr Bożena Jasiak-Kaczmarek
C221
17:15-18:45-
-
-
19:00-20:30-
-
-
Niedziela 19.01.2020
08:15-09:45-
-
-
10:00-11:30-
-
-
11:45-13:15-
-
-
13:45-15:15-
-
-
15:30-17:00-
-
-
17:15-18:45-
-
-
19:00-20:30-
-
-

Legenda:

N
P
jeżeli w bloku zajęć pojawią się dwa przedmioty, dolny wpis oznacza zajęcia w tygodniu parzystym

SkrótNazwa
SroStrategia rozwoju organizacji
NwbNegocjacje w biznesie
ZzlZarządzanie zasobami ludzkimi